2019-05-31

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2019 roku (nr 5), mający na celu zorganizowanie wydarzenia wystawienniczego skierowanego do rodzin, w terminie od lipca do grudnia 2019 roku