Dodano dnia: 2019-06-13

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu kompleksowego działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów pn. "Aktywizacja zawodowa"... (nr 2)

Dodano dnia: 2019-06-13

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności, (...), dotyczącego organizacji i przeprowadzenia usługi pn. "Aktywizacja zawodowa dla Dzielnicy Baildona"... (nr 2)