Dodano dnia: 2019-04-18

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności, uwzględniającego specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia usługi pn. "Streetworking dla osiedla Baildona"...