2018-07-09

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2018 roku (nr 6) mającego na celu zorganizowanie wydarzenia wystawienniczego skierowanego do rodzin w terminie od lipca do grudnia 2018 roku

2018-03-21

Rrozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki - prowadzenie działalności kulturalnej w lokalu przy Rynku 4-5 w okresie od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 roku

2018-01-26

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2018 roku (nr 4) mającego na celu zorganizowanie bezpłatnych zajęć rękodzielniczych dla mieszkańców Miasta Gliwice z osiedla Łabędy

2018-01-26

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2018 roku (nr 3), mającego na celu zorganizowanie cyklu warsztatów artystycznych dla mieszkańców Miasta Gliwice z osiedla Wojska Polskiego