2018-06-11

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2018 roku (nr 6), mającego na celu zorganizowanie wydarzenia wystawienniczego skierowanego do rodzin, w terminie od lipca do grudnia 2018 roku

2018-02-09

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki - prowadzenie działalności kulturalnej w lokalu przy Rynku 4-5 w okresie od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 roku

2017-12-19

Zarządzenie nr PM-5534/17 z dnia 18.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2018 roku (nr 3) mającego na celu zorganizowanie cyklu warsztatów artystycznych dla mieszkańców Miasta Gliwice z osiedla Wojska Polskiego

2017-12-19

Zarządzenie nr PM-5533/17 z dnia 18.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2018 roku (nr 4) mającego na celu zorganizowanie bezpłatnych zajęć rękodzielniczych dla mieszkańców Miasta Gliwice z osiedla Łabędy