2018-07-23

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu kompleksowego działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów pn. "Aktywizacja zawodowa" w ramach realizacji projektu...

2018-06-20

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu kompleksowego działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów pn. "Aktywizacja zawodowa"...

2018-06-07

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

2018-05-17

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu kompleksowego działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów pn. "Aktywizacja zawodowa"...

2018-04-17

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice z zakresu kompleksowego działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia warsztatów pn. "Aktywizacja społeczna"...