Opieka medyczna

Opieka medyczna

Dodano: 20.05.2010 / drukuj / pdf

Infolinia Ministerstwa Zdrowia o tańszych odpowiednikach leków refundowanych: 22 123 98 00 codziennie w godz. od 8.00 do 20.00

SZPITALE

 

PODMIOTY LECZNICZE

 

  • Gdzie się leczyć - wykaz przygotowany przez Śląski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Fundusz Zdrowia zawierający informacje na temat placówek medycznych w Gliwicach posiadających podpisane kontrakty na świadczenie usług medycznych
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

 

  • Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach, Sekcja Obsługi Ubezpieczonych w Gliwicach ul. Wincentego Pola 7,  INFOLINIA tel. 32 735-16-00.
  • lecznictwo uzdrowiskowe: 32/735-05-22
  • środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne: 32/735-16-86, 32/735-16-05
  • skargi i wnioski: 32/735-05-13, 32/735-05-45

Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach INFOLINIA (czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu)

  • tel. 801 002 903 - numer dla dzwoniących z kraju
  • tel. 32 790-09-03 - numer dla dzwoniących z zagranicy i z telefonów komórkowych
OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

 

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00-8:00 oraz w weekendy i wszystkie dni ustawowo wolne od pracy, pomoc lekarza i pielęgniarki POZ można uzyskać w następujących placówkach:

 

  • Szpital Miejski nr 4, ul. Zygmunta Starego 20

tel. do rejestracji ogólnej: 32/33-08-413, centrala: 32/33-08-300 – Ważne! Istnieje możliwość łączenia z centrali oraz z rejestracji ogólnej rozmów bezpośrednio do gabinetów lekarskich

  • Szpital Wielospecjalistyczny, ul. Kościuszki 1

tel. 32/332-45-26

 
W zakresie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej POZ nie obowiązuje rejonizacja! Zgodnie z wyraźnym stanowiskiem Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu uzyskania pomocy można zgłaszać się do dowolnie wybranego świadczeniodawcy, zaś w przypadku wizyty domowej (tzw. opieki wyjazdowej) pacjent powinien kontaktować się ze świadczeniodawcą znajdującym się najbliżej jego miejsca zamieszkania.

ŚWIADCZENIA PIĘLĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

 

Od dnia 1 lipca 2014 r. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej na terenie Gliwic (w ramach NFZ) realizowane są przez:

Rzecznik Praw Pacjenta