2020-02-21

Wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice

2020-02-20

Informacja o wykazach podanych do publicznej wiadomości w siedzbie ZGM

2020-02-17

Wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice

2020-02-07

Wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice

2020-01-22

Informacja o wykazach nieruchomości podanych do publicznej wiadomości w siedzibie ZGM

2019-02-25

Lista lokali użytkowych do wynajęcia po dwóch przetargach na wysokość stawki czynszu