2017-09-15

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja Międzynarodowego Turnieju judo w kategorii Open" realizowanego od 13 października 2016 r. do 17 listopada 2017 r.

2017-07-17

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja mityngu lekkoatletycznego na arenie przy ul. Syriusza w Gliwicach" w 2017 r.

2017-07-10

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych od 14 sierpnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

2017-07-06

Ogłoszenie zasad dodatkowego naboru wniosków o wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji celowych na zadania z zakresu sportu realizowane w II półroczu 2017 roku w dyscyplinach zespołowych

2017-06-27

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce na arenie lekkoatletycznej przy ul. Syriusza w Gliwicach" w 2017 r.

2017-05-12

Zasady naboru wniosków o wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji celowych na zadania z zakresu sportu realizowane w II półroczu 2017 roku w dyscyplinach zespołowych

2017-03-16

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. IV Półmaraton Gliwicki realizowanego w 2017 r.

2017-02-03

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych od 1 marca 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku