Dodano dnia: 2017-06-28

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki (nr 9) polegającego na organizacji festiwalu prezentującego muzykę dawną improwizowaną, w terminie od sierpnia do grudnia 2017 roku

Dodano dnia: 2017-06-13

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki (nr 8) polegającego na organizacji festiwalu prezentującego muzykę etniczną i jazzową, w terminie od sierpnia do grudnia 2017 roku

Dodano dnia: 2017-05-30

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki (nr 7), polegający na organizacji festiwalu prezentującego muzykę dawną improwizowaną

Dodano dnia: 2017-03-02

Otwarty konkurs ofert na realizację zad. publ. Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2017 roku (nr 6) polegającego na org. festiwalu prezentującego muzykę jazzową, klasyczną, etniczną z udziałem znanych artystów i wykonawców polskich i zagranicznych oraz osobistości polskiej muzyki rozrywkowej

Dodano dnia: 2016-12-16

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki w 2017 roku (nr 3) mającego na celu stworzenie całorocznej oferty kulturalno - rozrywkowej dla mieszkańców Miasta Gliwice z osiedla Zatorze w okresie od stycznia do 31 grudnia 2017 roku