2016-12-13

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach realizacji projektu "Czas na zmiany II" współfinansowanego przez UE z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

2016-12-13

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu usług aktywnej integracji dotyczących edukacji finansowej w ramach realizacji projektu "Czas na zmiany II" współfinansowanego przez UE z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020

2016-10-07

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym realizowanego od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. w ramach projektu "Czas na zmiany II" współfinansowanego przez UE z EFS w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020

2016-10-07

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice z zakresu usług aktywnej integracji dotyczących edukacji finansowej, realizowanego od 1 października do 15 grudnia 2016 r. w ramach realizacji projektu "Czas na zmiany II" współfinans. przez UE z EFS w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020