2016-11-14

Lista przedsięwzięć wyłonionych w naborze wniosków na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu pn. "Organizacja szkolenia sportowego zawodników judo na obozie treningowym w Japonii"

2016-09-14

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta Gliwice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (Międzynarodowy Turniej Mistrzów Judo w kategorii OPEN o nagrodę Prezydenta Miasta Gliwice "ZŁOTO SHOGUNA")

2016-01-15

Lista przedsięwzięć przyjętych do realizacji w 2016 r. w zakresie wsparcia rozwoju sportu w indywidualnych dyscyplinach sportowych oraz podmiotów, którym przyznano dotacje w zakresie wsparcia rozwoju sportu w indywidualnych dyscyplinach sportowych