2016-10-26

Zasady naboru wniosków o wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji celowych na zadanie z zakresu sportu pn. "Organizacja szkolenia sportowego zawodników judo na obozie treningowym w Japonii"

2016-08-08

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja Międzynarodowego Turnieju Judo w kategorii Open" realizowanego od 1 października 2016 roku do 15 listopada 2016 roku

2016-07-14

Zarządzenie nr PM-3088/16 Prezydenta Miasta Gliwice z 14 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. XI Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie

2016-05-13

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowanych od 1 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

2016-01-28

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Organizacja zajęć sportowych w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Łabędy" realizowanego od 1 marca 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku

2016-01-28

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "III Półmaraton Gliwicki" realizowanego w 2016 roku

2016-01-13

SPORT - Zarządzenia nr PM-2191/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert za zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (Stalowa Klinga Hutnika)