2015-11-20

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki - prowadzenie działalności kulturalnej w lokalu przy Rynku 4-5, w okresie od stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. (nr 2)