2015-01-09

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, stanowiących własność gminy Gliwice

2015-01-08

Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wynajęcia, podanych do publicznej wiadomości w siedzibie ZGM

2015-01-02

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, stanowiących własność gminy Gliwice

2014-09-08

Lista lokali użytkowych do wynajęcia po dwóch przetargach na wysokość stawki czynszu (2014 r.)