Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Dodano: 14.11.2017
kolaż czterech zdjęć prezentujących działania Centrum 3.0 z NGO-sami oraz w centrum logo Centrum 3.0

 

W Gliwicach działa około 750 zarejestrowanych organizacji pozarządowych. Zajmują się między innymi pomocą społeczną; kulturą, sztuką, dziedzictwem; mniejszościami narodowymi, wyznaniowymi i etnicznymi; edukacją i wychowaniem; rozwojem nauki, zainteresowań i hobby; promocją zdrowia; technologiami i społeczeństwem informacyjnym; działalnością na rzecz niepełnosprawnych; sportem i rekreacją; ekologią, turystyką, ochroną środowiska. W otoczeniu organizacji, ale także poza nimi, działania realizują społecznicy i wolontariusze.

W mieście funkcjonują także: zespół branżowy ds. kultury oraz Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Pozafinansowego wsparcia dla organizacji pozarządowych udziela Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych (wcześniej: GCOP). Misją tej miejskiej jednostki jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej mieszkańców Gliwic. Centrum 3.0 wspomaga technicznie i merytorycznie dziesiątki gliwickich stowarzyszeń i fundacji, promuje i animuje aktywność społeczną, wspiera działalność rad dzielnic, inicjatywy kulturalne, senioralne, realizuje kampanie i konkursy, koordynuje procedury: Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego oraz Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

Centrum 3.0 składa się z dwóch działów merytorycznych:

 • Dział NGO i projektów (kompleksowe wsparcie organizacji pozarządowych i realizacja partnerskich projektów w obszarze działalności społecznej)
  tel. 32 238 81 67
  e-mail: ngo@gods.gliwice.pl
 • Dział aktywności społecznej (wsparcie aktywności społecznej mieszkańców; prowadzenie Strefy Seniora i punktu Eurodesk; pośrednictwo wolontariatu, Gliwicki Budżet Obywatelski, Gliwicka Inicjatywa Lokalna, współpraca z radami dzielnic)
  tel. 32 775 01 78
  ul. Jagiellońska 21
  tel. 32 238 24 55
  ul. Studzienna 6 (Strefa Seniora)
  tel. 32 775 20 53
  e-mail: aktywnosc@gods.gliwice.pl

Centrum 3.0 działa w trzech lokalizacjach:

 • ul. Zwycięstwa 1 – główna siedziba; tu znajdują się: administracja, Dział NGO i projektów, Dział aktywności społecznej;
 • ul. Jagiellońska 21  – tu znajduje się centrum koordynacji GBO i GIL, działa tu także Klub Baildonka, skupiający mieszkańców dzielnicy;
 • ul. Studzienna 6  – tu znajduje się Strefa Seniora.

Organizacje pozarządowe i społecznicy nadal mogą korzystać z sal w obiekcie przy ul. Barlickiego 3.

Porozumienie i system rezerwacji

Korzystanie ze wsparcia infrastrukturalnego i merytorycznego Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych reguluje Porozumienie. Można je zawrzeć kontaktując się z Centrum 3.0 pod adresem mailowym ngo@gods.gliwice.pl lub drogą telefoniczną 32 238 81 67.

Dla osób korzystających z infrastruktury Centrum 3.0. został uruchomiony system rezerwacji online – ASYSTO. Jest to proste narzędzie, które pozwala w szybki sposób poznać ofertę pomieszczeń oraz zgłosić zapotrzebowanie. Co ważne – można to zrobić z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

www.gods.asysto.pl

Konkursy i dotacje

Dotacje z zakresu promocji miasta:

Pozostałe informacje:

Przydatne linki:

Konsultacje:

Programy współpracy i sprawozdania:

Pozostałe informacje

W zakładce „Wirtualne Biuro Obsługi” znajdują się szczegółowe opisy następujących procedur: