Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Dodano: 14.11.2017
kolaż czterech zdjęć prezentujących działania Centrum 3.0 z NGO-sami oraz w centrum logo Centrum 3.0

 

W Gliwicach działa około 750 zarejestrowanych organizacji pozarządowych. Zajmują się między innymi pomocą społeczną; kulturą, sztuką, dziedzictwem; mniejszościami narodowymi, wyznaniowymi i etnicznymi; edukacją i wychowaniem; rozwojem nauki, zainteresowań i hobby; promocją zdrowia; technologiami i społeczeństwem informacyjnym; działalnością na rzecz niepełnosprawnych; sportem i rekreacją; ekologią, turystyką, ochroną środowiska. W otoczeniu organizacji, ale także poza nimi, działania realizują społecznicy i wolontariusze.

W mieście funkcjonują także: zespół branżowy ds. kultury oraz Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Pozafinansowego wsparcia dla organizacji pozarządowych udziela Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych (wcześniej: GCOP). Misją tej miejskiej jednostki jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej mieszkańców Gliwic. Centrum 3.0 wspomaga technicznie i merytorycznie dziesiątki gliwickich stowarzyszeń i fundacji, promuje i animuje aktywność społeczną, wspiera działalność rad dzielnic, inicjatywy kulturalne, senioralne, realizuje kampanie i konkursy, koordynuje procedury: Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego oraz Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

Centrum 3.0 składa się z dwóch działów merytorycznych:

 • Dział NGO i projektów (kompleksowe wsparcie organizacji pozarządowych i realizacja partnerskich projektów w obszarze działalności społecznej)
  tel. 32 238 81 67
  e-mail: ngo@gods.gliwice.pl
 • Dział aktywności społecznej (wsparcie aktywności społecznej mieszkańców; prowadzenie Strefy Seniora i punktu Eurodesk; pośrednictwo wolontariatu, Gliwicki Budżet Obywatelski, Gliwicka Inicjatywa Lokalna, współpraca z radami dzielnic)
  tel. 32 775 01 78
  ul. Jagiellońska 21
  tel. 32 238 24 55
  ul. Studzienna 6 (Strefa Seniora)
  tel. 32 775 20 53
  e-mail: aktywnosc@gods.gliwice.pl

Centrum 3.0 działa w trzech lokalizacjach:

 • ul. Zwycięstwa 1 – główna siedziba; tu znajdują się: administracja, Dział NGO i projektów, Dział aktywności społecznej;
 • ul. Jagiellońska 21  – tu znajduje się centrum koordynacji GBO i GIL, działa tu także Klub Baildonka, skupiający mieszkańców dzielnicy;
 • ul. Studzienna 6  – tu znajduje się Strefa Seniora.

Organizacje pozarządowe i społecznicy nadal mogą korzystać z sal w obiekcie przy ul. Barlickiego 3.

Porozumienie i system rezerwacji

Korzystanie ze wsparcia infrastrukturalnego i merytorycznego Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych reguluje Porozumienie. Można je zawrzeć kontaktując się z Centrum 3.0 pod adresem mailowym ngo@gods.gliwice.pl lub drogą telefoniczną 32 238 81 67.

Dla osób korzystających z infrastruktury Centrum 3.0. został uruchomiony system rezerwacji online – ASYSTO. Jest to proste narzędzie, które pozwala w szybki sposób poznać ofertę pomieszczeń oraz zgłosić zapotrzebowanie. Co ważne – można to zrobić z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

www.gods.asysto.pl

Konkursy i dotacje

Konsultacje

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr PM-3516/2021

Dotyczy: konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz nadania nowego statutu

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz nadania nowego statutu

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 3292/12

Dotyczy: konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok
Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 5050/2013
Dotyczy: konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok
Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 6600/2014

Dotyczy: konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok
Protokół z konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1773/2015

Dotyczy: konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok
Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 3399/2016

Dotyczy: konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok
Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5117/17

Dotyczy: konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok
Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6770/18

Dotyczy: konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok
Protokół z konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-159/18

Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej
Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-278/19

Dotyczy: konsultacji w sprawie zmiany statutu Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych
Protokół z konsultacji w sprawie zmiany statutu Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1133/19

Dotyczy: konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2701/2020

Dotyczy: konsultacji  społecznych  projektu  uchwały  Rady  Miasta  Gliwice  w  sprawie określenia kierunków rozwoju sportu w Gliwicach od 2021 roku

konsultacje Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 roku

Programy współpracy i sprawozdania

Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi w 2010 roku

Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2010 roku

Spis treści

Sprawozdanie

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2011 roku

Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2011 roku

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2012 roku

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2013 roku

Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2013 roku

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2014 roku

Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2014 roku

Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi w 2015 roku

Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2015 roku

Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi w 2016 roku

Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2016 roku

Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi w 2017 roku

Sprawozdanie z wykonania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi w 2018 roku

Sprawozdanie z wykonania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku

Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 roku

Protokół z Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 rok

Sprawozdanie z wykonania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku

Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi w 2020 roku

Sprawozdanie z wykonania programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Pozostałe informacje

W zakładce „Wirtualne Biuro Obsługi” znajdują się szczegółowe opisy następujących procedur:

 

Dokumenty do pobrania

Identyfikacja wizualna – logo Miasta Gliwice do pobrania

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach

Zarządzenie nr PM-4496/17 Prezydenta Miasta Gliwice z 10 maja 2017 roku w sprawie określenia składu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach na kadencję na lata 2017–2020

Rada Seniorów Miasta Gliwice

I kadencja Rady Seniorów Miasta Gliwice (2018–2020)

Przydatne linki

Uchwała nr XXXVIII/1136/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 23 września 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej