Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 28 lipca 2021 r.

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 28 lipca 2021 r.

Dodano: 28.07.2021
// 28-07-2021

#Gliwice2040. Spotkaj się z nami na Kopernika

baner

Zespół opracowujący nową strategię miasta „Gliwice 2040” odwiedza poszczególne dzielnice, by porozmawiać o jakości życia w mieście, oczekiwaniach na przyszłość, działaniach społecznych, szeroko rozumianej aktywności czy ekologii. Do końca września charakterystyczne granatowe namioty pojawią się w każdej części Gliwic!  29 lipca staną przy przy ul. Centaura, obok poczty.

Okazja do rozmów nadarzy się przed południem, między 10.00 a 12.00. Czekamy na Was z niecierpliwością!

Zapowiedzi kolejnych spotkań warto szukać na stronach gliwice.eu i gliwice2040.gliwice.eu, na miejskim profilu Fb oraz na tablicach ogłoszeniowych Rad Dzielnic. Dodatkowych informacji udziela Biuro Rozwoju Miasta UM w Gliwicach (e-mail: gliwice2040@um.gliwice.pl, tel. 32/33-86-550).

Uwaga kierowcy, prace serwisowe w tunelu

Tunel DTŚ

Dziś około godz. 22.30 rozpoczną się prace serwisowe w tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej. Tunel będzie zamknięty do 29 lipca, do godz. 4.00.

Prace serwisowe w tunelu DTŚ prowadzone są cyklicznie i są konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa kierowców. Sprawdzana jest poprawność działania urządzeń i zarządzających tunelem systemów. Objazd wytyczono ulicami: Częstochowską, Jagiellońską, Bohaterów Getta Warszawskiego i Stanisława Byliny.

 

Uwaga na burze z gradem!

burza z piorunami

Synoptycy ostrzegają –  po południu i w nocy mogą wystąpić  burze z ulewnym deszczem, a nawet gradem.

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie obowiązujące do godz.  02.00  29 lipca . Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

Na obszarach występowania opadów burzowych, w zlewniach dopływów Odry, stany wody mogą gwałtownie rosnąć, miejscami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych lub alarmowych - ostrzega Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu.

 

 

Jak się mają miejskie spółki? Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

Wizualizacja nowego obiektu PZO

Spółki miejskie zajmują ważne miejsce w procesie realizacji zadań publicznych nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego. Zakres działalności utworzonych przez miasto spółek jest szeroki. Łączy je jednak wspólny mianownik – ich nadrzędnym celem jest sprawne i nieprzerwane realizowanie zadań służących zaspokajaniu potrzeb gliwiczan. Łączna wartość majątku Gliwic w 17 spółkach na koniec 2020 r. wyniosła blisko 1,3 mld zł.

Spółki miejskie to spółki prawa handlowego, założone przez gminę do realizacji zadań publicznych – ich działanie reguluje ustawa o gospodarce komunalnej. Zadania publiczne to natomiast zadania własne gminy, czyli takie, które polegają na zaspokajaniu potrzeb wspólnoty.
Gliwice mają udziały w 17 takich spółkach, w przypadku 13 z tych przedsiębiorstw są to udziały większościowe:

Większościowe udziały w spółkach:*
PZO Sp. z o.o. (100%)
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (100%)
ŚSM Sp. z o.o. (100%)
PRUIM SA (100%)
ZBM I TBS (100%)
ZBM II TBS (100%)
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. (99,97%)
GAPR Sp. z o.o. (83,56%)
PWiK Sp. z o.o. (87,47%)
PKM Sp. z o.o. (89,26%)
Śląskie Centrum Logistyki SA (77,78%)
Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. (68,36%)
Gliwicki Klub Sportowy Piast SA (66,68%)

Mniejszościowe udziały w spółkach: *
Remondis Sp. z o.o. (20,04%)
KSSE SA (9,97%)
Tramwaje Śląskie SA (2,92%)
Walcownia Metali Nieżelaznych SA (1,44%)

*Wg stanu na dzień 31. 12. 2020 r.

Rozpoczynamy cykl publikacji, w których pokażemy rzeczywistą rolę spółek w życiu Gliwic, przybliżymy ich działalność oraz przedstawimy wyniki finansowe za 2020 r. Termin przedstawienia wyników nie jest przypadkowy – właśnie zakończyły się zgromadzenia wspólników zatwierdzające sprawozdania finansowe za 2020 r.

W pierwszej części cyklu:
Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
PZO zajmuje się eksploatacją i prowadzeniem miejskiej instalacji przetwarzania odpadów, a także przetwarzaniem i produkcją energii elektrycznej i cieplnej.
Spółka prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i oferuje usługę „Drugie Życie Rzeczy”, której celem jest ponowne wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku, zgodnie z ideą „zero waste”. Do PZO mieszkańcy mogą bezpłatnie przekazywać rzeczy niechciane, niepotrzebne ale ciągle nadające się do użytku. Odbierać je – również bezpłatnie – mogą inni gliwiczanie, którzy z różnych względów potrzebują wsparcia.
PZO prowadzi też aktywizację społeczną i podejmuje działania związane z szeroko pojętą edukacją ekologiczną. Postać firmowego śMietka, przyjaznego robota zaprogramowanego do stałego dbania o porządek w mieście, wyśmienicie wypełnia tę misję przedsiębiorstwa.
W 2021 r. ruszyły prace przy budowie Centrum Edukacji Ekologicznej z budynkiem usługowo-socjalno-biurowym Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Spółka z o. o. w Gliwicach, które będzie przylegało do dawnej zrekultywowanej kwatery. Gotowe są już fundamenty, trwają prace przygotowujące do stawiania ścian obiektu. PZO przeprowadziło w ubiegłym roku rekultywację kwater odpadów I, II i IV na instalacji przetwarzania odpadów. Każdą kwaterę zabezpieczono okrywając powierzchnię warstwami inertnymi. Są to zabiegi minimalizujące zagrożenia dla składowisk, polegają głównie na uszczelnieniu złoża odpadów oraz stworzeniu rekonstrukcji warstwy roślinotwórczej wraz z pokrywą roślinną. Zabezpiecza to również przed migracją biogazu z kwater do atmosfery.
Miasto Gliwice posiada w PZO 100% udziałów. W ubiegłym roku spółka wygenerowała zysk w wysokości ponad 9 mln zł.
Więcej informacji na temat PZO można znaleźć na stronie internetowej www.pzogliwice.pl. (mf)

 

Ludzie kultury – dajcie się poznać!

banner - symbol Radiostacji i napis Nagrody Prezydenta Miasta Gliwice w dziedzinie kultury

Świat gliwickiej kultury jest bardzo zróżnicowany – tworzą go między innymi pisarze, plastycy, muzycy, animatorzy kultury. Jak co roku Prezydent Miasta Gliwice nagrodzi osoby, które w roku ubiegłym – dla kultury pełnym wyzwań – miały na koncie szczególne osiągnięcia artystyczne lub współtworzyły życie kulturalne naszego miasta. Zgłoszenia są przyjmowane do 13 sierpnia.

Nagrody Prezydenta Miasta Gliwice w dziedzinie kultury przyznawane są w trzech kategoriach: twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury. Laureatami mogą zostać osoby fizyczne zamieszkałe w Gliwicach lub osoby prawne i inne podmioty, których siedziba mieści się w naszym mieście. Nagrody są przyznawane zarówno za całokształt osiągnięć, jak i szczególne zasługi dla gliwickiej kultury w 2020 roku. Zgłaszać można zarówno uznanych artystów, jak i początkujących twórców.

Wnioski konkursowe mogą składać instytucje kultury, placówki oświatowe, szkoły wyższe, związki twórcze, stowarzyszenia kulturalne i społeczne oraz członkowie Rady Miasta Gliwice. Zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21). Termin zgłoszeń upływa 13 sierpnia. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury i Sportu pod nr. tel. 32/239-12-84.

W ubiegłym roku Prezydent Miasta Gliwice przyznał dwie nagrody za osiągnięcia twórcze w 2019 r. Otrzymali je fotograf Michał Patycki i architektka Katarzyna Rosłon. Nagroda w kategorii upowszechniania kultury powędrowała do Marka Niewiarowskiego, organizatora takich imprez jak Winter Reggae czy Punk Generation. Historyk dr Bogusław Tracz otrzymał nagrodę za ochronę kultury.

W gronie nagrodzonych przez prezydenta Gliwic ludzi kultury na przestrzeni lat było wielu artystów, których twórczość jest obecna w Polsce i na świecie. Wśród nich są między innymi kompozytorzy, muzycy, poeci, plastycy, fotograficy, etc. W gronie nagrodzonych znaleźli się także animatorzy i menażerowie kultury. Lista laureatów jest długa i chcemy ją stale poszerzać o kolejne nazwiska osób, które tworzą gliwicką kulturę. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów w tegorocznym konkursie – mówi Stella Zaborowska-Nawrath, naczelniczka Wydziału Kultury i Sportu UM w Gliwicach.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie kultura.gliwice.eu w zakładce „Nagrody w dziedzinie kultury”. (mm)