Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 24 maja 2021 r.

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 24 maja 2021 r.

Dodano: 24.05.2021
// 24-05-2021

Zasady obsługi klientów

urząd miejski

 Urząd cały czas działa  zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami definiującymi  zasady bezpieczeństwa i w najbliższym czasie nie jest planowane wprowadzanie żadnych istotnych zmian w organizacji jego pracy.

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Od  26 kwietnia 2021 r. stanowiska obsługi w Referacie Rejestracji pojazdów w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 oraz filii UM przy ul. Jasnej 31A są  dostępne dla klientów indywidualnych.

Przy ul. Zwycięstwa (wejście przy bankomacie) obsługiwani są:

 • klienci  indywidualni, którzy zarezerwowali wizytę pod adresem rezerwacjakm.gliwice.eu lub zostali wezwani przez pracownika Wydziału Komunikacji,
 • klienci  indywidualni, którzy chcą zgłosić zbycie/nabycie pojazdu, zmianę danych   i adnotacje w dowodzie rejestracyjnym lub odebrać dowód rejestracyjny- wg kolejki, bez konieczności umawiania wizyty.

Przy ul. Jasnej obsługiwani są:

 • klienci zbiorowi  - FIRMY (3 sprawy i więcej) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty,
 • klienci indywidualni, którzy zarezerwowali wizytę pod adresem rezerwacjakm.gliwice.eu lub zostali wezwani przez pracownika Wydziału Komunikacji,
 • klienci  indywidualni, którzy chcą zgłosić zbycie/nabycie pojazdu, zmianę danych  i adnotacje w dowodzie rejestracyjnym lub odebrać dowód rejestracyjny- wg kolejki, bez konieczności umawiania wizyty.

REZERWACJA WIZYTY WYMAGANA JEST TYLKO W PRZYPADKU REJESTRACJI POJAZDÓW (pojazd fabrycznie nowy, sprowadzony z zagranicy, przerejestrowanie).

Osoby zainteresowane załatwieniem spraw proszone są o przygotowanie przed wizytą w Urzędzie wymaganych wniosków i  załączników. Ułatwi to sprawną obsługę, a tym na skrócenie czasu oczekiwania na załatwienie sprawy. Informacje o wymaganych dokumentach, wysokości niezbędnych opłat oraz sposobach dokonania płatności można znaleść  w Biuletynie Informacji PublicznejUrzędu Miejskiego pod adresem: bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.

UWAGA! Zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu wraz z kopią dowodu zakupu można również złożyć:

 •     drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP
 •     pocztą tradycyjną za pośrednictwem operatora pocztowego
 •     osobiście w Biurze Podawczym – wejście od strony ul. Wyszyńskiego

Szczegółowe informacje na ten temat oraz formularze zawiadomień można znaleźćna stronach BIP:

Złożenie zawiadomienia w terminie 30 dni od dnia zakupu pojazdu  pozwoli uniknąć kary pieniężnej, a rejestracji pojazdu można dokonać w późniejszym terminie. Zawiadomienia złożone po  dniu 30.04.2021 r. w innej formie niż ww. (np. przesłane jako e-mail) nie będą rozpatrywane.

Sprawy z zakresu Praw Jazdy – złożenie wniosku o wydanie międzynarodowego prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem, prawa jazdy (zmiana ważności, zmiana danych, utrata/zniszczenie dokumentu), złożenie wniosku o wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) i odbiór nowego dokumentu - bez wcześniejszego umawiania wizyty.

 


Wejście od ul. Zwycięstwa (przy bankomacie) jest przeznaczone także dla klientów  stanowisk Wydziału Podatków i Opłat, Biura Obsługi Interesantów – z wyjątkiem Biura Podawczego.

Wejściem od ul. Zwycięstwa z lewej strony głównych drzwi wejściowych wchodzą osoby zgłaszające zgon.

Wejście od ul. Wyszyńskiego jest przeznaczone dla klientów:

 1. Wydziału Spraw Obywatelskich – uwaga, klientom nie są już wydawane identyfikatory! Nie trzeba umawiać się telefonicznie, jednak na sali bezpośredniej obsługi może przebywać maksymalnie do 6 klientów (w zależności od liczby czynnych stanowisk). W przypadku, gdy wszystkie stanowiska na sali będą zajęte, klienci powinni oczekiwać na obsługę w holu. Po wejściu do budynku UM należy zdezynfekować ręce (lub założyć rękawiczki), warto także mieć własny długopis.
 • W celu usprawnienia obsługi, należy wypełnić wcześniej stosowne wnioski lub zgłoszenia oraz załączyć potwierdzenie dokonania opłaty w przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia. Niezbędne druki można pobrać ze strony internetowej pod adresem: http://bip.gliwice.eu/formularze oraz przy wejściu głównym do UM. Katalog spraw z opisami usług z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich znajduje się pod adresem: http://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.
 • Wykaz spraw, które można załatwić w pełni elektronicznie, korzystając z platformy ePUAP lub ze strony obywatel.gov.pl, można znaleźć na stronie https://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.
 1. Od poniedziałku 19 października 2020 r. do odwołania Urząd Stanu Cywilnego pozostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta, z wyjątkiem rejestracji zgonów. Dokumenty można składać w Biurze Podawczym (wejście od strony ul. Wyszyńskiego) oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP. !!! Od 30 października 2020 r. w ceremonii ślubu cywilnego w Ratuszu może uczestniczyć tylko 5 osób – 2 zawierających małżeństwo, 2 świadków, urzędnik USC !!!
 2. Terenowego Punktu Paszportowego podlegającego Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu – decyzją ŚUW wizyta jest możliwa wyłącznie po telefonicznym umówieniu terminu wizyty (na podstawie listy);
 3. Biura Podawczego – bez ograniczeń;
 4. pozostałych wydziałów po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty (na podstawie listy), na stanowiskach obsługi w sali 146 na I piętrze UM – Uwaga! O umówionej godzinie pracownik danego wydziału odbiera klienta i kieruje go do sali 146 schodami przy punkcie ksero/foto. Osoby niepełnosprawne, seniorzy, klienci z dzieckiem w wózku są kierowani do windy przy Urzędzie Stanu Cywilnego.

UWAGA:

Od 12 kwietnia klienci chcący załatwiać sprawy na stanowisku działalności gospodarczej, związane z CEiDG, są przyjmowani po wcześniejszej rezerwacji terminu pod nr tel.: 32-238-56-76 lub 32-239-11-84.


POZOSTAŁE WYDZIAŁY UM

Szczegółowe zasady obsługi klienta przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego znajdują się pod adresem https://bip.gliwice.eu/zasady-obslugi-w-poszczegolnych-wydzialach.

Dotacje na wymianę pieców. Konsultacje regulaminu

baner

Trwają konsultacje społeczne dotyczące regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu  "Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych". Uwagi można zgłaszać do 4 czerwca.

Miasto Gliwice planuje ubiegać się o dofinansowanie zadania "Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych" w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego naborze nr.: RPSL.04.06.01-IZ.01-24-403/21 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze - konkurs (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

Zgodnie z założeniami i wymaganiami tego konkursu, realizacja zaplanowanego zadania będzie polegała na udzielaniu grantów mieszkańcom Gliwic, będących właścicielami budynków jednorodzinnych, na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła. Wsparciem zostaną objęte zadania polegające na podłączeniu budynku do sieci ciepłowniczej, a w przypadku, gdy jest to technicznie niemożliwe (bądź nieuzasadnione ekonomicznie) na wymianie starego źródła ciepła na źródła zasilane energią elektryczną, gazem lub pompy ciepła.

Opis sposobu aplikowania o granty, ich wysokość oraz zasady udzielania, rozliczeń i kontroli zostaną określone w Regulaminie naboru wniosków i realizacji projektu grantowego. Projekt regulaminu wrazz załącznikami można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

W celu poznania opinii mieszkańców Gliwic na temat projektu tego Regulaminu, w terminie od 20 maja do 4 czerwca br. odbywają się konsultacje społeczne, które obejmują swoim zasięgiem obszar Gliwic. Uwagi lub opinie można zgłaszać mailowo na adres: brm@um.gliwice.pl lub składać w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 lub w Biurze Podawczym w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A w godzinach urzędowania.

 

 

Gwiazdy lekkiej atletyki na Grand Prix Gliwic

Grand Prix Gliwic

27 maja już po raz trzeci w naszym mieście pojawią się czołowi polscy przedstawiciele „królowej sportu”, by wziąć udział w otwartym dla publiczności mityngu lekkoatletycznym na arenie przy ul. Syriusza. Na liście startowej znalazło się 140 zawodniczek i zawodników, w tym 16 reprezentantów Polski, którzy w ostatni weekend miesiąca wezmą udział w Drużynowych Mistrzostwach Europy w Chorzowie, broniąc tytułu najlepszej drużyny starego kontynentu.

W Grand Prix Gliwic mogą wziąć udział wyłącznie sportowcy posiadający minimum klasę mistrzowską. Przewidziano biegi sprinterskie, na średnim dystansie, skok w dal, wzwyż, trójskok, rzut dyskiem i oszczepem, a także bardzo widowiskowe biegi przez płotki. Niewątpliwie dużą atrakcją dla kibiców będzie też skok o tyczce. W tej konkurencji zobaczymy 9 zawodniczek, w tym tyczkarki z szerokiej kadry Polski z Wiktorią Kalittą na czele.

Szczególnie mocno obsadzone będą sprinty, w których o najlepsze wyniki zawalczą m.in. Marika Popowicz-Drapała (dwukrotna brązowa medalistka mistrzostw Europy oraz rekordzistka Polski w biegu sztafetowym 4×100 metrów), Katarzyna Sokólska (olimpijka z Rio de Janerio) i Dominik Kopeć (mistrz Polski w biegach na 100 i 200 m). Obok nich pobiegną Karol Kwiatkowski, Adrian Brzeziński, Wiktor Suwara i Mateusz Siuda. W Gliwicach wystartuje także Pia Skrzyszowska (czołowa płotkarka Europy na dystansie 100 m), zapowiadająca walkę w naszym mieście o minimum olimpijskie (12,84 s), choć wicemistrzostwem świata z Chorzowa wywalczyła już sobie prawo startu na Igrzyskach Olimpijskich w sztafecie 4x100 m. Na 400 m przez płotki rywalizować będą z kolei czołowi polscy zawodnicy w tej konkurencji: Patryk Adamczyk (49,72 s) i Robert Bryliński (49,88 s).

Z całą pewnością wielu emocji dostarczą biegające w sztafetach sprinterskich Klaudia Adamek, Paulina Guzowska, Karolina Łozowska i Aleksandra Gaworska czy reprezentanci na drużynowy Puchar Europy – Dariusz Kowaluk i Patryk Grzegorzewicz (dystans na 200 m). Ciekawie zapowiadają się również biegi na 800 m kobiet z udziałem Martyny Galant, Angeliki Sarny i grupy zawodniczek z czołówki krajowej.  

Entuzjaści rzutów oszczepem mogą spodziewać się ponad 80-metrowych prób w wykonaniu m.in. Cypriana Mrzygłoda (rekord życiowy 84,97 m) i Huberta Chmielaka (82,58 m), a trójskoków – ponad 13-metrowych rezultatów czołowych zawodniczek z kraju i zagranicy, takich jak Agnieszka Bednarek (13,46 m), Karolina Młodawska (13,55 m) czy reprezentantka Niemiec Maria Purtsa (13,65 m). W skoku wzwyż kobiet liczymy, że Wiktoria Miąso zaliczy wysokość powyżej 180 cm.

Grand Prix Gliwic rozpocznie się o godz. 16.00. Zapraszamy kibiców – wstęp wolny! Impreza jest finansowana ze środków Miasta Gliwice.

Mistrzowska koszykówka w czerwcu w Arenie Gliwice

konferencja prasowa

Szykuje się czerwiec pod znakiem koszykówki z najwyższej półki. Reprezentacja Polski koszykarzy 4 czerwca w Arenie Gliwice rozpocznie przygotowania do kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich. Kadra weźmie udział w turnieju towarzyskim Energa Cup, a dodatkowo rozegra w Gliwicach trzy inne mecze sparingowe.

Szczegóły dotyczące czerwcowych rozgrywek przedstawiono na poniedziałkowej konferencji prasowej w Arenie Gliwice. - Gliwice kochają koszykówkę, zgodnie z uchwałą dotyczącą kierunków rozwoju sportu w mieście jest to jedna z dyscyplin priorytetowych. Dlatego bardzo mnie cieszy, że reprezentacja Polski w koszykówce nazywa Arenę Gliwice swoim drugim domem. Podczas zgrupowania będziemy gościć najlepszych koszykarzy przez blisko trzy tygodnie,  kadra rozegra u nas kilka meczów z silnymi przeciwnikami, co z pewnością dostarczy kibicom dużych emocji. Największą naszą radością jest fakt, że w końcu imprezy sportowe odbędą się z udziałem publiczności  - podkreślał Adam Neumann, prezydent Gliwic.

- Arena Gliwice, a także samo miasto Gliwice to już sprawdzony gospodarz meczów reprezentacji Polski. Wcześniej w tej hali rozgrywaliśmy mecze kwalifikacyjne do mistrzostw Europy i byliśmy bardzo zadowoleni z obiektu, a także świetnych warunków treningowych. W czasach pandemii koronawirusa priorytetem dla nas była możliwość zapewnienia kadrze miejsca, w którym bez podróżowania będzie można odpowiednio przygotować się do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich, włączając w to mecze towarzyskie z silnymi przeciwnikami. Cieszę się, że dzięki naszym wspólnym wysiłkom udało się to wszystko zorganizować w Gliwicach - powiedział Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki.

W ramach przygotowań w Arenie Gliwice drużyna prowadzona przez trenera Mike’a Taylora rozegra pięć meczów sparingowych. Ważnym etapem będzie dwudniowy turniej Energa Cup 2021, który zostanie rozegrany 12 i 13 czerwca. Najpierw Biało-Czerwoni zagrają z Meksykiem, a następnego dnia zmierzą się z Rosją lub Tunezją. Później, 16 czerwca, kadra w meczu towarzyskim podejmie Tunezję, a 22 i 23 rozegra dwumecz z Brazylią. Wszyscy przeciwnicy będą brali udział w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Splicie w Chorwacji.

Na poszczególne spotkania towarzyskie, zgodnie z harmonogramem luzowania obostrzeń, planowana jest sprzedaż biletów na 50 proc. możliwych do zajęcia miejsc. Spotkania towarzyskie z udziałem reprezentacji Polski będzie można zobaczyć także w stacji Super Polsat, która dostępna jest bezpłatnie m.in. w ramach cyfrowej telewizji naziemnej, a także w wiodących platformach cyfrowych i kablówkach. Pozostałe mecze w ramach Energa Cup 2021 (bez udziału Biało-Czerwonych) będę transmitowane w sportowych stacjach Polsatu.

Terminarz przygotowań reprezentacji Polski:

 • 4 czerwca - początek przygotowań
 • 12 czerwca, Energa Cup 2021
  • Rosja - Tunezja
  • Polska - Meksyk
 • 13 czerwca, Energa Cup 2021,mecz o III miejsce
 • 16 czerwca, godz. 20:00 Polska - Tunezja
 • 22 czerwca, godz. 20:00 Polska - Brazylia
 • 23 czerwca, godz. 20:00 Polska - Brazylia

Polacy swój turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich zagrają w Kownie (Litwa), a w grupie B ich rywalami będą reprezentacje Słowenii oraz Angoli. Dwie najlepsze drużyny grupy zagrają następnie w półfinale z Litwą, Koreą lub Wenezuelą. Tylko zwycięzca całego turnieju zagra w Tokio. Mecze będą rozgrywane od 29 czerwca do 4 lipca.

W przypadku awansu na Igrzyska Olimpijskie Biało-Czerwoni zagrają w grupie C z Argentyną, Japonią i Hiszpanią. Koszykarski turniej w Tokio zostanie rozegrany od 25 lipca do 7 sierpnia 2021 r.

Terminarz turnieju kwalifikacyjnego w Kownie:

 • 29 czerwca, godz. 15:30: Polska - Angola
 • 1 lipca, godz. 15:30: Słowenia - Polska
 • 3 lipca: półfinały
 • 4 lipca: finał

źródło: KoszKadra

Srebro w zasięgu

futsaliści w akcji

W przedostatniej kolejce spotkań o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy piłkarze Piasta Gliwice pokonali Constract Lubawę 4:2 i tym samym wrócili do gry o srebrny medal. Do zajmujących drugie miejsce w tabeli lubawian tracą już tylko 2 punkty.

Na początku meczu Dasaiev odważnie wszedł w gąszcz zawodników gości, zmuszając bramkarza z Lubawy do błędu, co bezlitośnie wykorzystał Franz, kierując piłkę do bramki. W 13. min po akcji Pedra Pereiry z Constractu piłka odbiła się od Bugańskiego, co zmyliło golkipera Piasta i na tablicy pojawił się remis 1:1. Do przerwy wynik już się nie zmienił.

W 30. min lubawianie wyszli z kontrą, po której Kriezel wbił piłkę w pole karne, a Dasaiev, próbując interweniować, nieszczęśliwie pokonał swojego bramkarza. W 36. min ten sam piłkarz zagrał wzdłuż bramki, a po zamknięciu jego podania przez Sandrihno znów był remis. Niespełna minutę później, po zagraniu Bugańskiego i strzale Dasaieva, Kaniewski z Constractu dał się zaskoczyć i Piast wyszedł na prowadzenie. W tej sytuacji lubawianie zmuszeni byli wycofać bramkarza, aby móc już w sobotę świętować tytuł wicemistrza Polski. Tymczasem już na początku 40. min Grubalski zgubił piłkę na rzecz Bugańskiego, a ten bezlitośnie to wykorzystał i – jak się okazało – ustalił końcowy wynik tego pojedynku na 4:2 na korzyść Piasta. Srebro dla Niebiesko-Czerwonych nadal możliwe!

fot. M. Duśko

 

Aktywnie dla Gliwic – dzięki akcji jest czysto

ludzie sprzątający śmieci

Dbać o czystość w swoim środowisku powinniśmy wszyscy. Pomimo coraz większej świadomości ekologicznej, nadal są osoby, które rzucają śmieci tam, gdzie zastanie je taka potrzeba. To po nich sprzątają społecznicy, m.in. w ramach akcji „Sprzątamy Gliwice i Zgarniamy Bakalie!”

W niedzielę, 9 maja odbyła się kolejna akcja sprzątania miasta, do której przyłączyli się pracownicy socjalni z Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
Wykorzystaliśmy potencjał i chęci mieszkańców Sośnicy, Szobiszowic i Zatorza do wprowadzenia pozytywnych zmian w swoim najbliższym otoczeniu. W każdej z dzielnic zebraliśmy grupę chętnych osób i wspólnie przystąpiliśmy do prac porządkowych. Organizatorzy akcji ze sklepów „Bakalove”, „Karmnik. Kawa i Ziarno” i „Dobrostan – sklep eko&zero waste” oraz restauracji „Komu Hummus?” zapewnili materiały niezbędne do sprzątania, m.in. worki na śmieci i rękawiczki, zadbali też o odbiór zebranych odpadów. W ramach projektu „Aktywnie Dla Gliwic”, współfinansowanego ze środków unijnych i realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, pracownicy socjalni przyłączyli się do społecznej akcji sprzątania miasta – mówi Aleksandra Zychowicz z Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
W ramach akcji utworzono trzy drużyny sprzątające. Dzięki ich pomocy i zaangażowaniu uporządkowano okolice zabytkowego dworku przy ul. Dworskiej w Szobiszowicach, Park Kultury i Wypoczynku w Zatorzu oraz łąkę na skraju ulic Gankowej i Sztygarskiej w Sośnicy.
Więcej informacji na temat akcji „Aktywnie dla Gliwic” można znaleźć na https://www.facebook.com/AktywnieDlaGliwic/.

Film z akcji można zobaczyć na: https://www.youtube.com/watch?v=eqRwX7JFNXo  (mf)