Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 2 marca 2021 r.

// 02-03-2021

Obowiązujące zasady obsługi klientów Urzędu Miejskiego

rezerwacja baner

 Urząd cały czas działa  zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami definiującymi  zasady bezpieczeństwa i w najbliższym czasie  nie jest planowane wprowadzanie żadnych istotnych zmian w organizacji jego pracy.

REJESTRACJA POJAZDÓW - REZERWACJA WIZYTY

Wejście od ul. Zwycięstwa (przy bankomacie) jest przeznaczone dla klientów:

 1. Wydziału Komunikacji – uwaga! Obowiązuje elektroniczna rejestracja wizyt klientów Referatu Rejestracji Pojazdów (pod adresem https://rezerwacjakm.gliwice.eu/index.php). Sprawy z zakresu Praw Jazdy – złożenie wniosku o wydanie międzynarodowego prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem, prawa jazdy (zmiana ważności, zmiana danych, utrata/zniszczenie dokumentu), złożenie wniosku o wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) i odbiór nowego dokumentu - bez wcześniejszego umawiania wizyty.

Wydział Komunikacji przypomina, że istnieją następujące formy realizacji spraw:

- złożenie dokumentów w Biurze Podawczym Urzędu,

- przesłanie zawiadomień / wniosków z wykorzystaniem platformy SEKAP oraz ePUAP,

- rezerwacja internetowa terminu wizyty w Referacie Rejestracji Pojazdów.

- telefoniczne umówienie wizyty w Referacie przy ul. Jasnej 31a – dotyczy klientów zbiorowych (tzn. klientów którzy są zainteresowani załatwieniem podczas jednej wizyty 3 lub więcej spraw).

 1. stanowisk Wydziału Podatków i Opłat;
 2. Biura Obsługi Interesantów – z wyjątkiem Biura Podawczego.

Wejściem od ul. Zwycięstwa z lewej strony głównych drzwi wejściowych wchodzą osoby zgłaszające zgon.

Wejście od ul. Wyszyńskiego jest przeznaczone dla klientów:

 1. Wydziału Spraw Obywatelskich – uwaga, klientom nie są już wydawane identyfikatory! Nie trzeba umawiać się telefonicznie, jednak na sali bezpośredniej obsługi może przebywać maksymalnie do 6 klientów (w zależności od liczby czynnych stanowisk). W przypadku, gdy wszystkie stanowiska na sali będą zajęte, klienci powinni oczekiwać na obsługę w holu. Po wejściu do budynku UM należy zdezynfekować ręce (lub założyć rękawiczki), warto także mieć własny długopis.
 • W celu usprawnienia obsługi, należy wypełnić wcześniej stosowne wnioski lub zgłoszenia oraz załączyć potwierdzenie dokonania opłaty w przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia. Niezbędne druki można pobrać ze strony internetowej pod adresem: http://bip.gliwice.eu/formularze oraz przy wejściu głównym do UM. Katalog spraw z opisami usług z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich znajduje się pod adresem: http://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.
 • Wykaz spraw, które można załatwić w pełni elektronicznie, korzystając z platformy ePUAP lub ze strony obywatel.gov.pl, można znaleźć na stronie https://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.
 1. Od poniedziałku 19 października do odwołania Urząd Stanu Cywilnego pozostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta, z wyjątkiem rejestracji zgonów. Dokumenty można składać w Biurze Podawczym (wejście od strony ul. Wyszyńskiego) oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP. !!! Od 30 października 2020 r. w ceremonii ślubu cywilnego w Ratuszu może uczestniczyć tylko 5 osób – 2 zawierających małżeństwo, 2 świadków, urzędnik USC !!!
 2. Terenowego Punktu Paszportowego podlegającego Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu – decyzją ŚUW wizyta jest możliwa wyłącznie po telefonicznym umówieniu terminu wizyty (na podstawie listy);
 3. Biura Podawczego – bez ograniczeń;
 4. pozostałych wydziałów po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty (na podstawie listy), na stanowiskach obsługi w sali 146 na I piętrze UM – Uwaga! O umówionej godzinie pracownik danego wydziału odbiera klienta i kieruje go do sali 146 schodami przy punkcie ksero/foto. Osoby niepełnosprawne, seniorzy, klienci z dzieckiem w wózku są kierowani do windy przy Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

POZOSTAŁE WYDZIAŁY UM

Szczegółowe zasady obsługi klienta przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego znajdują się pod adresem https://bip.gliwice.eu/zasady-obslugi-w-poszczegolnych-wydzialach.

Zarejestruj się na spotkanie! Ostatni dzwonek dla Czechowic i Łabęd

strategia warsztaty baner

2-godzinne, popołudniowe spotkania z zainteresowanymi tematem mieszkańcami poszczególnych dzielnic ze względu na trwającą pandemię odbędą się w trybie zdalnym, na platformie komunikacyjnej Zoom. Będą się rozpoczynać zawsze o godz. 17.00.

Chęć uczestnictwa warto zgłaszać do 2 dni przed wybranym terminem spotkania!

Kontakt: Biuro Rozwoju Miasta UM tel. 32/338-65-50 lub 32/338-65-63.

 • 4 marca 2021r. - SPOTKANIE online w sprawie strategii Gliwice2040 dla mieszkańców dzielnic: Czechowice i Łabędy - od godz. 17:00 do 19:00.
 • 9 marca 2021r. - SPOTKANIE online w sprawie strategii Gliwice2040 dla mieszkańców dzielnic: Sośnica i Ligota Zabrska - od godz. 17:00 do 19:00.
 • 12 marca 2021r. - SPOTKANIE online w sprawie strategii Gliwice2040 dla mieszkańców dzielnic: Szobiszowice, Zatorze i Baildona - od godz. 17:00 do 19:00.
 • 16 marca 2021r. - SPOTKANIE online w sprawie strategii Gliwice2040 dla mieszkańców dzielnic: Brzezinka, Stare Gliwice, Ostropa, Wilcze Gardło, Wójtowa Wieś oraz Bojków - od godz. 17:00 do 19:00
 • 18 marca 2021r. - SPOTKANIE online w sprawie strategii Gliwice2040 dla mieszkańców dzielnic: Trynek i Sikornik - od godz. 17:00 do 19:00
 • 22 marca 2021r. - SPOTKANIE online w sprawie strategii Gliwice2040 dla mieszkańców dzielnic: Kopernik, Obrońców Pokoju i Żerniki - od godz. 17:00 do 19:00
 • 30 marca 2021r. - SPOTKANIE online w sprawie strategii Gliwice2040 dla mieszkańców dzielnic: Wojska Polskiego, Śródmieście i Politechnika - od godz. 17:00 do 19:00

 

Więcej informacji na temat strategii rozwoju miasta #Gliwice2040 można znaleźć na stronie gliwice2040.gliwice.eu

 

Absolwent, Praca, Stabilizacja

baner

„Absolwent, Praca, Stabilizacja”. To nowy projekt dla niepełnosprawnych studentów i absolwentów szkół wyższych, który pomoże im w poruszaniu się na rynku pracy i znalezieniu zatrudnienia.

Projekt realizuje Centrum Rozwoju Lokalnego i Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”. Przeznaczony jest dla studentów i absolwentów szkół wyższych zamieszkujących województwo śląskie, opolskie i małopolskie, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, a na dzień przystąpienia do projektu pozostają bezrobotni i są absolwentami szkoły wyższej (do 5 lat od ukończenia) lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej.

Projekt „Absolwent-Praca-Stabilizacja” to kompleksowe wsparcie dla niepełnosprawnych studentów ostatniego roku oraz absolwentów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy. Wsparcie obejmie opracowanie indywidualnego planu działania z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych, doradztwo psychologiczne i zawodowe, wsparcie trenera zatrudnienia, wsparcie w poszukiwaniu i doborze ofert pracy, kursów zawodowych i staży zawodowych – mówi Weronika Kołodziej z Centrum Rozwoju Lokalnego.

Organizator zapewnia też udział w szkoleniu zawodowym podnoszącym lub zmieniającym kwalifikacje zawodowe, trzymiesięczne płatne staże zawodowe i dodatek motywacyjny opłacany do 12 miesięcy.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronie https://crl.org.pcrl.org.pl i www.stowarzyszenie-klucz.pl/ lub dzwoniąc pod numer telefonu: 32/494-13-19 i pisząc na adres email: e-mail: m.kukulka@crl.org.pl. (mf)

Sztuczna inteligencja pomoże w diagnozowaniu COVID-19

tomograf

Rusza projekt Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach i Politechniki Śląskiej  z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.  To pierwsza tego typu inicjatywa, której celem jest skrócenie czasu opisu badania tomografii komputerowej, wykrycie przypadków COVID-19 niepodejrzanych klinicznie oraz dostarczenie dodatkowych informacji, na bazie których będzie można udoskonalić istniejące bądź stworzyć nowe schematy diagnostyczne. 

- Nauka stanowi ogromny potencjał Gliwic, zapewniający dynamiczny rozwój miasta. Cieszę się, że w gronie placówek realizujących ważne projekty naukowe znajduje się także nasz miejski szpital. Z ogromną satysfakcją obserwuję pozytywne efekty, jakie przynosi reorganizacja placówki i ogromne zaangażowanie jej pracowników. Innowacyjny projekt wspierający walkę z COVID-19 to kolejne nowatorskie przedsięwzięcie realizowane przez miejską placówkę wspólnie z Politechniką Śląską. To również kolejne wyzwanie podejmowane przez szpital w walce z pandemią, które może przynieść pacjentom długofalowe korzyści – mówi Adam Neumann, prezydent Gliwic.

U wielu chorych zmagających się z COVID-19 rozwija się zapalenie płuc, które może bardzo szybko przejść w niewydolność oddechową. Skuteczna diagnostyka oraz identyfikacja pacjentów wysokiego ryzyka, u których są wskazania do wczesnej interwencji, są jednak trudne. Specjalny system narzędzi wspartych sztuczną inteligencją może pomóc lekarzom w przeprowadzeniu szybkiej diagnostyki.

- Podpisana umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie to wielka szansa na lepsze zapobieganie rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2, a gigantyczna wartość projektu - ponad 5 milionów złotych - świadczy o niespotykanej dotąd skali badań – podkreśla Przemysław Gliklich, prezes Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. W tym projekcie Szpital Miejski nr 4 jest liderem konsorcjum, a konsorcjantem stała się Politechnika Śląska, posiadająca prestiżowy status uczelni badawczej.

- Politechnika Śląska, która prowadzi badania stosowane w sześciu priorytetowych obszarach, koncentruje wysiłki w tym zakresie na bazie ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i stara się odpowiadać na jego potrzeby. Przykładem może być ostatni rok i wyzwania pandemii, w zwalczanie której Uczelnia jest od początku bardzo mocno zaangażowana, wspierając służby medyczne w przeciwdziałaniu jej skutkom – mówi prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej. Specjalna baza zostanie utworzona na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej pod kierunkiem prof. Joanny Polańskiej. - Najważniejszą ideą jest wsparcie personelu medycznego, który w obliczu pandemii ma przed sobą zupełnie nowe wyzwania. Systemy sztucznej inteligencji mogą być do dyspozycji przez całą dobę, nieustannie bo przecież zmęczenia czy słabości nie wykazują – dodaje prof. Polańska.

Analizując dane TK i dane kliniczne, systemy sztucznej inteligencji są w stanie zapewnić prognozy kliniczne, które mogą pomóc lekarzom w codziennej pracy. Dodatkowo, uzyskane w wyniku segmentacji dane pozwolą na ilościowe zestawienie zmian morfologicznych stwierdzanych nie tylko w COVID-19, ale także w innych chorobach np. POCHP (przewlekła obturacyjna choroba płuc). To pozwoli na dokładniejsze monitorowanie regresji bądź progresji zmian stwierdzanych w tomografii komputerowej w przypadku śródmiąższowych zapaleń płuc oraz w łączności z pozostałymi danymi klinicznymi - prognozowanie przebiegu choroby. (PŚ)

 

Akademia Koszykówki GTK rośnie w siłę

klaszczący trener

W ciągu kilkunastu lat pracy szkoleniowej miał udział w wychowaniu wielu zawodników występujących z powodzeniem na parkietach Energa Basket Ligi i I ligi oraz grających w reprezentacjach Polski. Marcin Kloziński, bo o nim mowa, będzie koordynatorem Akademii GTK Gliwice w zakresie grup młodzieżowych od lat 15 wzwyż. Kontrakt będzie obowiązywał przynajmniej przez cztery lata.

Osobom interesującym się koszykówką młodzieżową w naszym kraju osoby Marcin Klozińskiego przedstawiać nie trzeba. Były trener Trefla Sopot czy też Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki we Władysławowie w ostatnim dziesięcioleciu zdobywał nie tylko medale mistrzostw Polski, ale także prowadził młodzieżowe kadry narodowe.

Pierwsze kroki w zawodzie trenera stawiał na Górnym Śląsku, w AZS-ie Katowice. Kolejnym etapem jego kariery był Trefl Sopot. W ciągu ośmiu lat pracy w tym klubie – z roczną przerwą na pracę w SMS PZKosz we Władysławowie – zdobył wiele medali w kategoriach U-18 i U-20, ale ten największy sukces przyszedł w 2014 roku, kiedy zespół Trefla U-18 pod wodzą Klozińskiego zdobył mistrzostwo Polski. Prowadząc reprezentację Polski do lat 16, mając w składzie m.in. Adriana Boguckiego, Łukasza Kolendę i Dominika Wilczka, wywalczył awans do Dywizji A podczas mistrzostw Europy rozgrywanych w Soffi w 2015 roku.

Drugi pobyt w Sopocie to już praca w pierwszym zespole. Rozpoczęło się od pomocy dla Zorana Maticia, ale po jego zwolnieniu już w roli pierwszego szkoleniowca. Na przestrzeni trzech sezonów poprowadził Trefl w blisko 50 spotkaniach, a w sezonach 2016/17 i 2017/18 był o krok od awansu do play off. Do seniorskiej koszykówki wprowadził m.in. wspomnianego wcześniej Łukasza Kolendę. W trakcie rozgrywek 2019/20 Kloziński prowadził I-ligowy Biofarm Basket Poznań. W tym klubie współpracował m.in. z obecnym koszykarzem GTK, Aleksandrem Wiśniewskim. W obecnym sezonie pracuje dla niemieckiego Ratiopharm Ulm, gdzie odpowiada za prowadzenie analizy wideo. 

Kloziński w swojej pracy w młodzieżowych drużynach pracował m.in. z takimi zawodnikami, jak Łukasz i Michał Kolenda, Paweł Dzierżak, Grzegorz Kulka czy też doskonale znany w Gliwicach Daniel Gołębiowski. I właśnie w tym mieście będzie miał możliwość wprowadzenia na odpowiednią ścieżkę kolejnych zawodników. – Praca w tak dynamicznie rozwijającym się klubie, jak GTK Gliwice, to olbrzymie wyzwanie, ale i wyróżnienie. Naszym zadaniem będzie stworzenie topowego programu młodzieżowego, który będzie regularnie wychowywał zawodników na poziomie ekstraklasy i seniorskiej reprezentacji Polski. Jestem podekscytowany, że będą częścią tego procesu i organizacji – z zadowoleniem podkreśla Kloziński.

O Akademii Koszykówki GTK Gliwice można przeczytać TU.