Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 18 listopada 2020 r.

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 18 listopada 2020 r.

Dodano: 18.11.2020 / pdf
// 18-11-2020

Obowiązujące zasady obsługi klientów

widok na Urząd Miejski w Gliwicach

W poczekalniach w holu od strony ul. Zwycięstwa oraz od strony ul. Wyszyńskiego, w maseczkach i z zachowaniem niezbędnego 1,5-metrowego odstępu między poszczególnymi osobami – tak, wygodnie i bezpiecznie, klienci Urzędu Miejskiego oczekują na załatwienie swojej sprawy w gliwickim magistracie. Urząd cały czas działa normalnie,  zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami definiującymi  zasady bezpieczeństwa i w najbliższym czasie  nie jest planowane wprowadzanie żadnych istotnych zmian w organizacji jego pracy.

Wejście od ul. Zwycięstwa (przy bankomacie) jest przeznaczone dla klientów:

 1. Wydziału Komunikacji – uwaga! W holu głównym, przed wejściem na salę obsługi z rejestracją pojazdów, jest ustawiony biletomat. Po pobraniu biletu klienci będą tam oczekiwali na swoją kolejkę. Sprawy w Referacie Rejestracji Pojazdów  oraz z zakresu Praw Jazdy – złożenie wniosku o wydanie międzynarodowego prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem, prawa jazdy (zmiana ważności, zmiana danych, utrata/zniszczenie dokumentu), złożenie wniosku o wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) i odbiór nowego dokumentu – można załatwić bez wcześniejszego umawiania terminu. Ważne! 2 listopada wystąpiła ogólnopolska awaria systemu CEPIK. Z powodu awarii brak jest możliwości rejestracji i przerejestrowania pojazdów. Pozostałe sprawy z zakresu rejestracji pojazdów są realizowane na bieżąco (odbiór dowodu rej., zbycie/nabycie pojazdów, wyrejestrowanie). Zgodnie z uzyskaną informacją usunięcie awarii może potrwać do 10 listopada. Za utrudnienia przepraszamy.
 2. stanowisk Wydziału Podatków i Opłat;
 3. Biura Obsługi Interesantów – z wyjątkiem Biura Podawczego.

Wejściem od ul. Zwycięstwa z lewej strony głównych drzwi wejściowych wchodzą osoby zgłaszające zgon.

Wejście od ul. Wyszyńskiego jest przeznaczone dla klientów:

 1. Wydziału Spraw Obywatelskich – uwaga, klientom nie są już wydawane identyfikatory! Nie trzeba umawiać się telefonicznie, jednak na sali bezpośredniej obsługi może przebywać maksymalnie do 6 klientów (w zależności od liczby czynnych stanowisk). W przypadku, gdy wszystkie stanowiska na sali będą zajęte, klienci powinni oczekiwać na obsługę w holu. Po wejściu do budynku UM należy zdezynfekować ręce (lub założyć rękawiczki), warto także mieć własny długopis.
 • W celu usprawnienia obsługi, należy wypełnić wcześniej stosowne wnioski lub zgłoszenia oraz załączyć potwierdzenie dokonania opłaty w przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia. Niezbędne druki można pobrać ze strony internetowej pod adresem: http://bip.gliwice.eu/formularze oraz przy wejściu głównym do UM. Katalog spraw z opisami usług z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich znajduje się pod adresem: http://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.
 • Wykaz spraw, które można załatwić w pełni elektronicznie, korzystając z platformy ePUAP lub ze strony obywatel.gov.pl, można znaleźć na stronie https://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.
 1. Od poniedziałku 19 października do odwołania Urząd Stanu Cywilnego pozostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta, z wyjątkiem rejestracji zgonów. Dokumenty można składać w Biurze Podawczym (wejście od strony ul. Wyszyńskiego) oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP. !!! Od 30 października w ceremonii ślubu cywilnego w Ratuszu będzie mogło uczestniczyć tylko 5 osób – 2 zawierających małżeństwo, 2 świadków, urzędnik USC !!!
 2. Terenowego Punktu Paszportowego podlegającego Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu – decyzją ŚUW wizyta jest możliwa wyłącznie po telefonicznym umówieniu terminu wizyty (na podstawie listy);
 3. Biura Podawczego – bez ograniczeń;
 4. pozostałych wydziałów po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty (na podstawie listy), na stanowiskach obsługi w sali 146 na I piętrze UM – Uwaga! O umówionej godzinie pracownik danego wydziału odbiera klienta i kieruje go do sali 146 schodami przy punkcie ksero/foto. Osoby niepełnosprawne, seniorzy, klienci z dzieckiem w wózku są kierowani do windy przy Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

POZOSTAŁE WYDZIAŁY UM

Szczegółowe zasady obsługi klienta przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego znajdują się pod adresem https://bip.gliwice.eu/zasady-obslugi-w-poszczegolnych-wydzialach.

Potrzebne osocze!

baner

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach zaprasza do oddania osocza wszystkie osoby, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe.

Osocze tzw. ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.

Terapia oparta na przetoczeniach osocza rekonwalescentów chorób zakaźnych była skutecznie stosowana u pacjentów zakażonych wirusem EBOLA, koronawirusem SARS (SARS-CoV), wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem ”ptasiej” grypy A (H5N1). Zawarte w osoczu przeciwciała do wirusa SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19, po przetoczeniu mają za zadanie zblokować namnażanie się wirusa w organizmie pacjenta z aktywnym zakażeniem.

Osoby, które:

 1. przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe  zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
 2. od wykonania ostatniego badania, którego wynik był ujemny, minęło 14 dni,
 3. są w wieku 18-60 lat,
 4. nie otrzymały w przeszłości transfuzji krwi lub jej składników,

proszone są o kontakt z  RCKiK pod nr tel.: 726 227 229; 607 619 718; 607 678 519; 32 20 87 419. W czasie rozmowy telefonicznej dokonana zostanie wstępna ocena braku przeciwwskazań do oddania osocza i ustalony zostanie najdogodniejszy termin i miejsce jego pobrania.

Jak pobierane jest osocze ?
Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy, w czasie której pobrana z żyły krew jest rozdzielana na osocze, które jest zatrzymywane oraz pozostałe elementy krwi, które są zwrotnie przetaczane do tej samej żyły. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 650ml osocza. Plazmafereza trwa zazwyczaj od 30-40 min.

Co dalej dzieje się z osoczem ?

Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-200 ml i zamrażane.
W zależności od zawartości w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa, chorym na Covid-19 przetacza się 200-400 ml osocza.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie rckik-katowice.pl.

 

Wnioski na 300+ tylko do końca listopada

przybory szkolne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach przypomina rodzicom, że 30 listopada mija termin składania wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start” (300+). Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Przypominamy, że świadczenie w wysokości 300zł  przysługuje rodzicowi/opiekunowi prawnemu raz w roku, bez względu na dochody, na każde dziecko do 20. roku życia uczące się w szkole.

OPS zachęca  rodziców, którzy w tym roku nie złożyli jeszcze wniosku, do złożenia go w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub banków. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://opsgliwice.pl/formy-pomocy/dziecko-i-rodzina/swiadczenie-dobry-start-300/

Uwaga kierowcy, utrudnienia na Dworcowej

ul. Dworcowa

Od poniedziałku, 23 listopada, na odcinku ulicy Dworcowej będzie  dostępny tylko jeden pas ruchu – od ul. Barlickiego do skrzyżowania z ul. Kłodnicką remontowana będzie nawierzchnia jezdni.

Roboty będą prowadzone etapami tak, by zachować możliwość przejazdu – zapowiada Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.  Jeśli pogoda pozwoli, prace potrwają około tygodnia.