Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 15 kwietnia 2021 r.

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 15 kwietnia 2021 r.

Dodano: 15.04.2021
// 15-04-2021

Victoria! Pomysł na kulturę

Ruiny Teatru Miejskiego

Wielu marzy się gliwickie centrum kultury na miarę Krakowskiego Biura Festiwalowego – instytucji ukierunkowanej na odbiorcę w różnym wieku, łączącej różne obszary aktywności i wyznaczającej kierunki rozwoju kultury w mieście i regionie, skupiającej i wspierającej zarówno działania lokalnych środowisk artystycznych, edukację kulturalną, jak i duże, szeroko zakrojone przedsięwzięcia. Miasto, rok od podjęcia pierwszych kroków w tym kierunku – przerwanych dwoma falami pandemii – powróciło do prac nad projektem nowej instytucji kultury spełniającej oczekiwania środowiska kulturalnego i gliwiczan. 13 kwietnia jej koncepcję przedstawiła na posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Miasta wiceprezydent Gliwic Ewa Weber.

W przestrzeni naszego miasta ewidentnie brakuje jednej, dużej instytucji, która zajmowałaby się m.in. organizacją koncertów i festiwali, edukacją kulturalną i artystyczną, a zarazem działała o wiele szerzej niż wynika to obecnie z przedsięwzięć kulturalnych realizowanych głównie przez Teatr Miejski czy Miejską Bibliotekę Publiczną.

Analizując ten stan i potrzeby sygnalizowane przez środowisko kulturalne i mieszkańców Gliwic, zdiagnozowaliśmy w minionym roku elementy, które pozwoliły stworzyć koncepcję nowej gliwickiej instytucji kultury, budowanej zgodnie z duchem czasów: nie na pokaz i zupełnie od nowa, lecz przemyślanie i rozsądnie, w oparciu o potencjał, którym już dysponujemy. Przede wszystkim, doceniając ogromną wiedzę, ambitne działania i osiągnięcia kadry pedagogów Młodzieżowego Domu Kultury, chcąc otworzyć im nowe przestrzenie do dalszego rozwoju, a jednocześnie dostrzegając wyzwania trudne do zrealizowania w sytuacji, gdy MDK jest miejską placówką oświatową, zdecydowaliśmy, że właśnie Dom stanie się podwaliną i jednym z filarów nowego centrum kultury, działającego o wiele szerzej i w zupełnie innych warunkach prawnych – ogłosiła na wtorkowym spotkaniu Komisji Edukacji i Sportu wiceprezydent Ewa Weber.

Nowa instytucja kultury ma zacząć działanie 1 stycznia 2022 roku. W jej koncepcję z rozmysłem wpleciono prace nad projektem i pozyskaniem dofinansowania na odrestaurowanie ruin dawnego Teatru Victoria. Tam ma bowiem funkcjonować docelowa siedziba nowej instytucji kultury, zwanej – w nawiązaniu do historii miejsca – Centrum Kultury Victoria. Powstanie ona na bazie miejskiej jednostki, Młodzieżowego Domu Kultury, ale nie na drodze przekształcenia w instytucję kultury, bo prawo samorządowe nie daje takiej możliwości. Procedura musi być dwuetapowa.

Jedyne rozwiązanie dopuszczalne przez ustawodawcę to wykonanie przez miasto dwóch, następujących po sobie, ruchów prawnych. Najpierw Radzie Miasta Gliwice przedłożony zostanie projekt uchwały o zamiarze likwidacji MDK-u z uzasadnieniem o planowanym utworzeniu instytucji kultury, która przejmie cały dział edukacyjny, do tej pory realizowany w miejskiej jednostce – Młodzieżowym Domu Kultury. Następnym krokiem będzie projekt uchwały w sprawie powołania nowej instytucji kultury – Centrum Kultury Victoria, wraz z jej statutem.

Pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury jako pierwsi zapoznali się z arkanami tej procedury. Na spotkaniu zorganizowanym przez miasto 6 kwietnia zaproponowano im rozwiązania gwarantujące niezachwianą ciągłość zatrudnienia i niezakłóconą organizację dotychczasowych zajęć i warsztatów, które od lat przyciągają jak magnes dzieci i nastolatki.

Zdecydowana większość zespołu MDK-u – 28 osób – to nauczyciele z krwi i kości: dyplomowani, kontraktowi oraz stażyści. Wiedząc, że część z nich będzie chciała z różnych względów zachować prawa związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, a jednocześnie nie chcąc w żadnym wypadku ograniczyć dotychczasowej oferty dla dzieci i młodzieży, zaproponowaliśmy, aby w oparciu o przepisy oświatowe osoby, które nie zdecydują się na etat w nowej instytucji kultury, miały od 1 września zapewnioną pracę w gliwickich placówkach oświatowych na zasadzie przejścia. Nic nie będzie stało na przeszkodzie kontynuowania przez nich zajęć z dziećmi i młodzieżą (także w budynku MDK-u przy ul. Barlickiego, a później w docelowej siedzibie Victorii), tym razem w ramach pracy w dodatkowych godzinach w czasie wolnym. Zebraliśmy już informacje od dyrektorów szkół, którzy są otwarci na takie rozwiązanie, szczególnie w tych dzielnicach, w których od lat prężnie działają instruktorzy MDK-u. Pracownicy MDK-u mają czas na podjęcie decyzji odnośnie swojej przyszłości do 23 kwietnia. Część z nich już zdecydowała i były to bardzo konstruktywne rozmowy – wyjaśnia uczestniczący w spotkaniu z kadrą MDK-u Mariusz Kucharz, naczelnik Wydziału Edukacji UM w Gliwicach.

Co przyniosą zmiany prowadzące MDK do Centrum Kultury Victoria?

Przede wszystkim ciągłość znakomitej oferty dla dzieci i młodzieży, a jednocześnie jej poszerzenie o ofertę dla osób dorosłych, zwłaszcza w wieku średnim. W nowej formule tworzonej przez zmienione warunki prawne pojawią się nowe możliwości realizacji szeroko zakrojonych festiwali, koncertów, konkursów i wszelkich autorskich projektów, aranżowanych m.in. w przestrzeni wykreowanej w przyszłości wokół odrestaurowanych Ruin Teatru Victoria. Nowa instytucja kultury będzie równoprawnym partnerem dla twórców, debiutantów, uczelni i organizacji pozarządowych, stając się inspiratorem i inicjatorem wartościowych wydarzeń na kulturalnej mapie Gliwic i regionu. Co równie istotne, otworzy się przed nią możliwość pozyskiwania dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych: z ministerialnych grantów i od sponsorów – mecenasów kultury.

50 kW na start dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców

kolektory słoneczne na dachu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW,  w ramach Programu „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców z terenu województwa śląskiego.

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:

  •     w formie nieumarzalnej pożyczki w wysokości 90% udzielonego dofinasowania oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym,
  •     w formie dotacji do 10% udzielonego dofinansowania.

Nabór wniosków będzie odbywał się w rundach:

  •     pierwsza  29.03.2021 r. – 30.04.2021 r.
  •     druga 01.05.2021 r. – 31.05.2021 r.
  •     trzecia 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Warunkiem udzielenia przez Fundusz dofinansowania w formie dotacji jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki w ramach  programu. Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach (ul. Plebiscytowa 19).

Więcej informacji na ten temat oraz formularze wniosków można znaleźć na stronie WFOŚiGW.

Kontakt z Zespołem Ochrony Atmosfery: tel.: 32 60 32 222, 32 60 32 289, 32 60 32 264, 32 60 32 258, 32 60 32 262, 32 60 32 259, 32 60 32 244.

 

Młodzieżowe MŚ w Boksie. Alexas Kubicka zawalczy o ćwierćfinał!

Alexas Kubicka

Świetne wieści z Kielc!  W wieczornej serii środowych walk Młodzieżowych Mistrzostw Świata w Boksie mistrzyni Europy Alexas Kubicka (51 kg) awansowała do 1/8 finału prestiżowego turnieju.

Alexas Kubicka (GUKS Carbo Gliwice) nie dała żadnych szans Hiszpance Gisselly Salcedo. Reprezentantka Polski wygrała wszystkie rundy, a w drugiej dwaj sędziowie przyznali jej zwycięstwo 10-8. Ostateczny werdykt dla naszej zawodniczki to 5:0  (30-27, 30-26, 30-26, 30-27, 30-27). O ćwierćfinał powalczy z Feruzą Kazakovą z Uzbekistanu. Gliwice trzymają kciuki!
 

Nabór wniosków na dofinansowanie dla OSP

wóz strażacki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Beneficjentami środków są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego. Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 75 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach (ul. Plebiscytowa 19)w terminie do 31 maja 2021 roku lub do wyczerpania środków.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie WFOŚiGW.

Z myślą o najmłodszych

mama z noworodkiem

Gliwicki oddział ginekologii, położnictwa i patologii ciąży w Szpitalu Wielospecjalistycznym przy ul. Kościuszki 1 jest dzisiaj jednym z nielicznych oddziałów w województwie śląskim (i drugim po prywatnym szpitalu ginekologiczno-położniczym w Katowicach), w którym zauważalnie wzrasta liczba urodzeń. W 2019 r. przyszło tu na świat 2107 noworodków, a w 2020 r. – w bezpiecznych warunkach dostosowanych do obostrzeń pandemicznych – już 2660. Miniony rok był szczególnie specyficzny. Ze względu na tworzenie szpitali covidowych w regionie, w naszym mieście rodzili się nie tylko mali gliwiczanie, ale także mieszkańcy innych śląskich miejscowości. Komfort i bezpieczeństwo, jakie szpital zapewnił mamom i maleńkim dzieciom, miały niebagatelne znaczenie.

Gliwickie położnictwo, na którym stale przybywa rodzących się dzieci, od lat jest oddziałem II stopnia referencyjności w III-stopniowym systemie opieki perinatalnej. Dysponuje 63 łóżkami (równie ważny z punktu widzenia zdrowia nowo narodzonych dzieci oddział fizjologii, patologii i intensywnej opieki noworodka zapewnia specjalistyczne miejsca dla 12 malców). Obowiązuje w nim system hospitalizacji rooming-in, co oznacza, że pacjentki mają możliwość przebywania ze swoimi dziećmi przez cały okres pobytu w szpitalu. Oddział zapewnia możliwość indywidualnej opieki położnej i wsparcie laktacyjne, znieczulenie do porodu i niezwykle ważną dla kobiet rodzących – zwłaszcza w dobie pandemii – możliwość obecności męża przy narodzinach dziecka. Również ojcowie dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie mogą z nimi spędzić pierwsze minuty życia. Sale dla mam z dziećmi są 1-, 2- i 3-osobowe, wyposażone w łazienki, klimatyzowane, ze sterowanymi elektrycznie łóżkami i wyświetlanym w TV (przygotowanym specjalnie przez gliwickich położników) filmem edukacyjnym dotyczącym adaptacji poporodowej.

Miłą niespodzianką, a zarazem pamiątką po pobycie na gliwickim położnictwie jest wyprawka dla dziecka, którą od sierpnia 2018 r. finansuje w połowie Miasto Gliwice. Zestaw zawiera miękki i przytulny kocyk-rożek, opakowanie termoizolacyjne na pokarm, sympatyczną podusię-przytulankę w kształcie misia pandy, opakowanie pampersów i mały śliniaczek.

Komfortowe i bezpieczne warunki porodu, pobytu i obsługi w gliwickiej placówce to zasługa profesjonalnego i przyjaznego personelu oraz ważnych modernizacji przeprowadzonych przez dyrekcję Szpitala Wielospecjalistycznego, również przy wsparciu Miasta Gliwice.

W 2019 r. w ramach modernizacji bloku porodowego w Szpitalu Wielospecjalistycznym utworzono 5 jednoosobowych sal porodowych (każda z dostępem do łazienki), zamontowano klimatyzację, system monitorowania bezpieczeństwa oraz nowe instalacje wewnętrzne. Blok porodowy został doposażony w specjalistyczny sprzęt medyczny – komfortowe łóżka porodowe, inkubator noworodkowy, stanowisko resustacyjno- pielęgnacyjne dla noworodka oraz aparat USG. Całkowity koszt szpitalnej inwestycji wyniósł ponad 3 mln zł. Największą część prac (wartości ponad 2,2 mln zł) zrealizowano w ramach unijnego projektu ,,Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w zakresie koordynowanej i kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Gliwicach”.

W ramach tego projektu dofinansowanie z Funduszy Europejskich stanowiło około 1,8 mln zł. Dodatkowe prace, nieobjęte pierwotnym projektem, zostały wsparte finansowo przez Miasto Gliwice, które przekazało na tę realizację ponad 600 tys. zł. Pieniądze pozwoliły na remont korytarza doprowadzającego do bloku porodowego oraz zakup nowoczesnych sprzętów i aparatury medycznej – inkubatora do transportu noworodka z respiratorem, dodatkowego łóżka porodowego, 2 niezwykle komfortowych wanien porodowych, 19 klimatyzatorów do sal pacjentek na położnictwie i patologii ciąży oraz nowych sufitowych lamp zabiegowych.

Nieustannie doposażamy wszystkie oddziały w nowoczesny sprzęt medyczny. Każdego roku przeznaczamy na ten cel kilkaset tysięcy złotych. W tym roku udało nam się z własnych środków zakupić za ponad pół miliona złotych najnowocześniejszy w Polsce południowej aparat usgVoluson E 10 z oprogramowaniem BT 21 – podkreśla dr n. med. Beata Sadownik, prezes zarządu Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach. – Nie spoczywamy na laurach. Przed nami nowe zadania do realizacji – przebudowa oddziału patologii noworodka, remont bloku operacyjnego oraz rozwiązanie wspólnie z miastem problemu niedostatecznej ilości miejsc parkingowych. I tak mogłabym długo wymieniać… Wszystkie te zadania będziemy systematycznie realizować dzięki wielkiemu zaangażowaniu całego zespołu, bez którego wszystko, co dotąd osiągnęliśmy, nie byłoby możliwe – dodaje dr Sadownik.

W ubiegłym roku, już w warunkach dostosowanych do sytuacji pandemicznej, Szpital Wielospecjalistyczny zmodernizował m.in. pomieszczenia łazienek na ginekologii, położnictwie i patologii ciąży oraz fizjologii, patologii i intensywnej opiece noworodka, a także wymieniał uszkodzony pion kanalizacji w obrębie Izby Przyjęć. Miasto przekazało na te cele ok. 130 tys. zł bezzwrotnych dotacji.