Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 13 października 2020 r.

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 13 października 2020 r.

Dodano: 13.10.2020
// 13-10-2020

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

coronavirus baner

Od 10 października cały kraj został objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej.

Obowiązek zakrywania nosa i ust w całym kraju

Zasłanianie nosa i ust w przestrzeni publicznej – w sklepie, autobusie, ale także na ulicy - jest obowiązkowe w całym kraju!  Co ważne, zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

Lokale gastronomiczne – nowe zasady

W strefie czerwonej lokale gastronomiczne mogą być otwarte w określonych godzinach – od 6:00 do 22:00. Na terenie całego kraju w tego typu miejscach należy zachować bezpieczną odległość – na 1 osobę powinno przypadać co najmniej 4 m2.

Również w całym kraju w lokalach gastronomicznych i innych zamkniętych pomieszczeniach nie można udostępniać miejsc do tańczenia.

Na imprezach okolicznościowych – mniej gości

Przy planowaniu chrzcin, wesel czy innych imprez okolicznościowych należy pamiętać, że od 17 października obowiązywać będzie limit osób, które mogą brać udział w tego typu wydarzeniach. W strefie czerwonej – 50 osób, w pozostałych powiatach - 75 osób.

Wydarzenia kulturalne na nowych zasadach

W strefie czerwonej obowiązuje całkowity zakaz organizacji i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. W kinach natomiast może przebywać 25 proc. publiczności.

Jak to wygląda w pozostałej części kraju? W przestrzeni zamkniętej tego typu wydarzenie może odbyć się z udziałem 25 proc. publiczności - taka sama zasada obowiązuje w kinach. W wydarzeniach kulturalnych, które odbywają się w plenerze może uczestniczyć maksymalnie 100 osób - jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 m2.

Dbaj o bezpieczeństwo podczas zgromadzenia

Nadal obowiązuje ograniczenie dotyczące liczby uczestników zgromadzeń. Może to być maksymalnie 150 osób. Uczestnicy muszą zakrywać usta i nos, a także zachować minimum 1,5 m odległości od innych osób. Dodatkowo, pomiędzy zgromadzeniami musi zostać zachowana odległość – minimum 100 m.

Godziny dla seniora od 15 października

Od 15 października 2020 r.  od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00 w sklepach, drogeriach i aptekach zakupy będą mogły zrobić jedynie osoby powyżej 60. roku życia.

 Oprócz tego:

 •     zaostrzone zostają zasady epidemiczne w domach pomocy społecznej i placówkach opieki,
 •     zalecane jest maksymalne ograniczenie kontaktu z osobami powyżej 70. roku życia.

STREFA ŻÓŁTA - SZCZEGÓŁOWE ZASADY

Więcej informacji: www.gov.pl/koronawirus

Szukamy kupców na Jarmark Bożonarodzeniowy

jarmark 2019

Miasto Gliwice poszukuje producentów, artystów oraz handlowców, chcących zaoferować swoje produkty do sprzedaży podczas Gliwickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 2020. Jarmark planowany jest w terminie od 5 do 23 grudnia.

Organizator przedsięwzięcia zapewnia:

 • zaplecze handlowe (domki handlowe o powierzchni ok. 6m2)
 • zaplecze sanitarne,
 • dekoracje świąteczne,
 • program artystyczny (w wybrane przez organizatora dni, w zależności od sytuacji epidemicznej).

Zobowiązania po stronie handlowców:

 1. jednorazowa opłata za wynajem domku handlowego w wysokości 500 zł brutto za 1 domek,
 2. opłata targowa, zgodnie ze stawkami obowiązującymi na terenie Gliwic (Uchwała XVIII/359/2020 Rady Miasta Gliwice z 27 sierpnia 2020 roku w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej),
 3. opłata za prąd – zgodnie ze wskazaniami licznika, zainstalowanego w każdym
  z domków handlowych,
 4. prowadzenie sprzedaży ciągłej w dniach i godzinach wskazanych przez organizatora (nie będzie możliwości udostępniania domku tylko w wybrane dni lub godziny),
 5. prowadzenie sprzedaży wyłącznie w domkach zapewnianych przez organizatora
  (nie będzie możliwości ustawienia dodatkowych stoisk na Rynku),
 6. zapewnienie środków ochrony osobistej dla obsługi stoisk handlowych i klientów oraz stosowanie obowiązujących procedur sanitarnych związanych ze stanem epidemii.

Zasady naboru:

 1. preferowani będą wystawcy, którzy wcześniej nie uczestniczyli w Gliwickim Jarmarku Bożonarodzeniowym, z produktami o charakterze świątecznym,
 2. preferowany rodzaj asortymentu, który będzie oferowany podczas jarmarku: ceramika artystyczna, wyroby regionalne, ozdoby świąteczne i choinkowe, choinki, pamiątki i rękodzieło, biżuteria, artykuły spożywcze oraz wyroby garmażeryjne i gastronomiczne,
 3. organizator zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru wystawców i odrzucenie części zgłoszeń.

Termin zgłoszenia:

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń na „Karcie zgłoszenia wystawcy” (zamieszczonej do pobrania poniżej) do 17 października. w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:

 • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Kultury i Promocji Miasta, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
 • złożenie wniosku w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Ostateczna decyzja dotycząca organizacji wydarzenia zostanie podjęta do 31 października.

Obowiązujące zasady obsługi klientów

widok na Urząd Miejski w Gliwicach

Już nie przed budynkiem, a w poczekalniach w holu od strony ul. Zwycięstwa oraz od strony ul. Wyszyńskiego, w maseczkach i z zachowaniem niezbędnego 1,5-metrowego odstępu między poszczególnymi osobami – tak od 1 października, wygodniej i bezpiecznie, klienci Urzędu Miejskiego oczekują na załatwienie swojej sprawy w gliwickim magistracie. Do budynku wpuszczana jest taka liczba osób, która za każdym razem pozwala zachować w środku bezpieczny dystans.

Wejście od ul. Zwycięstwa (przy bankomacie) jest przeznaczone dla klientów:

 1. Wydziału Komunikacji – uwaga! W holu głównym, przed wejściem na salę obsługi z rejestracją pojazdów, jest ustawiony biletomat. Po pobraniu biletu klienci będą tam oczekiwali na swoją kolejkę. Wejście od ul. Wybrzeża Wojska Polskiego (pod przejazdem) jest zamknięte!
 2. stanowisk Wydziału Podatków i Opłat;
 3. Biura Obsługi Interesantów – z wyjątkiem Biura Podawczego.

Wejściem od ul. Zwycięstwa z lewej strony głównych drzwi wejściowych wchodzą osoby zgłaszające zgon.

Wejście od ul. Wyszyńskiego jest przeznaczone dla klientów:

 1. Wydziału Spraw Obywatelskich – uwaga, klientom nie są już wydawane identyfikatory! Nie trzeba umawiać się telefonicznie, jednak na sali bezpośredniej obsługi może przebywać maksymalnie do 6 klientów (w zależności od liczby czynnych stanowisk). W przypadku, gdy wszystkie stanowiska na sali będą zajęte, klienci powinni oczekiwać na obsługę w holu. Po wejściu do budynku UM należy zdezynfekować ręce (lub założyć rękawiczki), warto także mieć własny długopis.
 • W celu usprawnienia obsługi, należy wypełnić wcześniej stosowne wnioski lub zgłoszenia oraz załączyć potwierdzenie dokonania opłaty w przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia. Niezbędne druki można pobrać ze strony internetowej pod adresem: http://bip.gliwice.eu/formularze oraz przy wejściu głównym do UM. Katalog spraw z opisami usług z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich znajduje się pod adresem: http://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.
 • Wykaz spraw, które można załatwić w pełni elektronicznie, korzystając z platformy ePUAP lub ze strony obywatel.gov.pl, można znaleźć na stronie https://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.
 1. Urzędu Stanu Cywilnego (zgłoszenie urodzenia dziecka, zawarcia małżeństwa, zmiany nazwiska, wydobycie odpisu z aktu stanu cywilnego) – tam również nie są już wydawane identyfikatory! W przypadku gdy wszystkie stanowiska obsługi będą zajęte, klienci muszą oczekiwać w korytarzu. Przypominamy, że przy stanowisku może znajdować się TYLKO jedna osoba.
 2. Terenowego Punktu Paszportowego podlegającego Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu – decyzją ŚUW wizyta jest możliwa wyłącznie po telefonicznym umówieniu terminu wizyty (na podstawie listy);
 3. Biura Podawczego – bez ograniczeń;
 4. pozostałych wydziałów po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty (na podstawie listy), na stanowiskach obsługi w sali 146 na I piętrze UM – Uwaga! O umówionej godzinie pracownik danego wydziału odbiera klienta i kieruje go do sali 146 schodami przy punkcie ksero/foto. Osoby niepełnosprawne, seniorzy, klienci z dzieckiem w wózku są kierowani do windy przy Urzędzie Stanu Cywilnego.

POZOSTAŁE WYDZIAŁY UM

Szczegółowe zasady obsługi klienta przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego znajdują się pod adresem https://bip.gliwice.eu/zasady-obslugi-w-poszczegolnych-wydzialach.

„Ciągle pada”...

kapiący deszcz

...a rzeki – w tym Kłodnica – wzbierają. We wtorek 13 października około południa obszar zlewni górnej Odry znalazł się w trzecim, najwyższym stopniu zagrożenia powodziowego.

Jest bardzo prawdopodobne, że wskutek występujących i prognozowanych opadów deszczu, stan wody będzie wzrastał, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. Ta sytuacja, zgodnie z przewidywaniami synoptyków, potrwa do południa w czwartek 15 października.

75 lat piłki ręcznej w Gliwicach!

zawodniczki SPR Sośnica Gliwice

Historia klubu sportowego w Sośnicy ma 75 lat. Klub z tradycjami, bogatą sportową przeszłością, zasłużony dla polskiej piłki ręcznej tworzyły znakomite zawodniczki i wybitni trenerzy. Od ponad 7 dekad z zapałem sięgają po kolejne zwycięstwa. W ostatnim meczu, który odbył się w sobotę 10 października – drużyna SPR Sośnica Gliwice pokonała 25:24 szczypiornistki UKS Dziewiątka Legnica. Kibicował im prezydent Gliwic Adam Neumann.

Historia klubu sportowego z Sośnicy rozpoczęła się w kwietniu 1945 r. Zawiązała się wówczas pierwsza piłkarska drużyna, wówczas piłki nożnej. Po kilku latach powstała drużyna piłki ręcznej Orzeł Sośnica. Zawodniczki pod czujnym okiem trenerów szybko wzięły się do intensywnych treningów i zyskiwały rozgłos. Po kolejnych sukcesach nazwę zmieniono na Górnik Sośnica, a następnie na Sośnica Gliwice, co zwiększyło rozpoznawalność klubu, ale też dodało sportowego znaczenia dzielnicy i miastu. Przez wiele lat klub działał w oparciu o klasy sportowe tworzone w sośnickich szkołach. W maju 2014 r. ówczesny prezes Krzysztof Zieliński założył Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice, które do dziś kultywuje tradycje klubu z Sośnicy.

– Utworzono je jako Uczniowski Klub Sportowy, który rozwija i popularyzuje piłkę ręczną kobiet w naszym mieście oraz rozwój kultury fizycznej i sportu. Kontynuujemy tradycje GZKS Sośnica oraz KS Sośnica, który posiada bogaty dorobek i ma na swoim koncie szereg sukcesów. Zrzeszamy ponad dwieście zawodniczek w różnych kategoriach wiekowych, od grupy dziewcząt po seniorki, które występują w  I lidze kobiet Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Pozostałe drużyny biorą udział w rozgrywkach organizowanych przez Śląski Związek Piłki Ręcznej. Nasze wychowanki i kadra trenerska niejednokrotnie powoływane były do kadry narodowej we wszystkich kategoriach wiekowych – mówi Mieszko Adamkiewicz, prezes zarządu Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice.

Mistrzyni sportu i mistrz kraju
Pierwsze sukcesy klubu pojawiły się w latach 60. Z roczników 1947-49 powstała bardzo mocna ekipa, która cztery razy z rzędu zdobywała Mistrzostwo Polski Juniorek. Pierwszą damą gliwickiej piłki ręcznej była wówczas Jadwiga Kostka-Rosa, która w 1962 r. zdobyła tytuł Mistrzyni Sportu. W orbicie pierwszej drużyny zaczęto tworzyć grupy młodzieżowe. W 1964 r. juniorki trenowane przez Edwarda Rosę, jednego z najbardziej zasłużonych trenerów Sośnicy i twórcę kobiecej piłki ręcznej w Sośnicy, zdobyły pierwszy w historii tytuł Mistrza Kraju. Drużynę tworzyły wówczas ambitne i pełne zapału szczypiornistki, m.in.: Danuta Hrynowiecka, Jadwiga i Krystyna Miernik, Maria Franik, Irena Gołecka, Teresa Rolnik, Irena Podolska, Dorota Smolka, Maria Cieśla oraz Zdzisława Lubańska, które szlifowały formę na otwartym, trawiastym boisku, tuż obok dzisiejszego stadionu w Sośnicy. Mogły trenować dzięki sponsorowi – miejscowej kopalni, w której były zatrudnione na etatach.

Lata 1965, 66 i 72 to kolejne sukcesy pierwszej drużyny Sośnicy, która mocnym uderzeniem zdobywała tytuły Mistrza Polski, a w latach 1966, 70 i 79 Puchar Polski.

Te sukcesy otworzyły piłkarkom drogę do rozgrywek o Puchar Europy. Sięgały po niego m.in. w 1964 r. w Czechosłowacji, w 1966 i 1999 r. w Rumunii, w 1972 r. w Danii, w 1994 r. w Belgii i RFN, a w 2002 r. w Holandii i Jugosławii. Sukcesy odnosiły również juniorki, które czterokrotnie zdobywały tytuł Mistrzyń Polski istotnie zasilając kadrę krajową.

W swojej historii zespół z Gliwic stawał na podium Mistrzostw Polski aż dwanaście razy, w tym trzy razy ze złotym krążkiem.

W 2016 r. drużyna seniorek SPR Sośnica Gliwice – po dwóch latach w II lidze – z sukcesem awansowała do rozgrywek ogólnopolskiej I ligi. Tam występuje do dziś. W sezonie 2018/2019 otarła się o awans do Superligi ze stratą 3 punktów do lidera. W ubiegłym sezonie gliwiczanki wróciły z trzema medalami z Mistrzostw Śląska: złoto przywiozły juniorki młodsze z rocznika 2004 i juniorki z roczników 2001-2002, srebro – juniorki młodsze z rocznika 2003.

Jest mecz – jest moc!

Drużyna miała wielu znakomitych trenerów. Obecnie szczypiornistki z Sośnicy szlifują formę pod okiem: Michała Boczka, Anny Świszcz, Macieja Haupy, Katarzyny Łakomskiej, Pauliny Kostrzewskiej, Anny Szabluk, Marii Kubiak, Iwony Łącz i Marty Piorun. W klubie jest obecnie dziesięć drużyn. W I Lidze grają: Patrycja Wróbel, Klaudia Zizulewska, Frątczak Magdalena, Kostrzewska Paulina,  Kuźnik Aleksandra, Reichel Magdalena, Olejarczyk Aleksandra, Walentyńska Aleksandra, Golec Karolina, Walus Paulina, Zwolenik Olga, Łukaszewicz Julia, Markiewicz Aleksandra, Pachołek Daria, Powyszyńska  Wiktoria, Smodis Hanna, Wesołowska Weronika, Pytlos Karolina, Wyrzychowska Katarzyna, Zalewska Weronika i Zubek Dominika.

Świetną formę pokazały gliwiczanki podczas ostatniego meczu ze szczypiornistkami UKS Dziewiątka Legnica. Pierwszoligowe zwycięstwo uzyskały wynikiem 25:24.

– Piłkarki ręczne z Sośnicy bardzo dobrze sobie radzą. Liczymy na ich zaangażowanie w bieżącym sezonie, że nawiążą do bogatej tradycji klubu – ich poprzedniczki zdobyły tytuł Mistrza Polski. Miasto aktywnie wspiera tę dyscyplinę, staramy się tworzyć jak najlepsze warunki do szkolenia młodzieży. Juniorki z Sośnicy odwdzięczają się nam wspaniałymi wynikami, regularnie zdobywając mistrzostwo Śląska. Liczymy również na seniorki, na to, że w tym sezonie będą w czołówce, że systematyczna praca przy regularnym wsparciu miasta pozwoli im w najbliższych sezonach awansować do ekstraklasy i zapewni miastu jeszcze większą promocję  – mówił po meczu prezydent Gliwic Adam Neumann.

Wsparcie dla szczypiornistek

W Gliwicach działają trzy szkoły, w których kształcą się przyszłe mistrzynie piłki ręcznej. W XI Liceum Ogólnokształcącym Sportowym w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych przy ul. Chorzowskiej działają cztery klasy Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej juniorek i juniorek młodszych. Obecnie kształcą się w nich 64 szczypiornistki, które tygodniowo poświęcają 13 godzin na zajęcia piłki ręcznej, 3 godziny na lekcje wychowania fizycznego i 6 godzin na zajęcia z Ośrodkiem Piłki Ręcznej, podczas których m.in. omawiana jest strategia rozgrywek. Młodsze zawodniczki mogą rozpocząć karierę w klasach sportowych SP nr 14 przy ul. Jedności lub SP z oddziałami integracyjnymi nr 21 przy ul. Reymonta w Sośnicy.

Miasto od lat wspiera gliwickich sportowców, w tym również szczypiornistki. Na utrzymanie oddziałów sportowych każdego roku są wydawane spore środki z miejskiego budżetu. Tylko na działalność klas szczypiornistek w XI LO przeznaczono w tym roku około 1 mln zł, a na działalność SPR Sośnica Gliwice 385 tys. zł. (mf)

 

 

 

 

 

 

 

Ważne dla mieszkańców!

zmiana stawek za śmieci

Od 1 października w Gliwicach obowiązują nowe stawki za odbiór śmieci (ważna kwestia – nie trzeba składać nowych deklaracji!!!).  W związku z tym od 2 do 26 października pracownicy Urzędu Miejskiego będą doręczać właścicielom nieruchomości zamieszkałych, zobowiązanym do ponoszenia opłaty za odpady komunalne, zawiadomienia o zmianie wysokości tej należności.

Zawiadomienia są dostarczane w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w soboty od godzin porannych – zawsze najpóźniej do godz. 20.00. Przypominamy zwłaszcza starszym mieszkańcom, że pracownicy UM nie są uprawnieni do pobierania żadnych należności! W razie nieobecności adresata będą podejmowane kilkukrotne próby w celu skutecznego doręczenia zawiadomienia. Pamiętajmy, że ze względu na stan epidemii wyłączono możliwość awizowania przesyłek i ich odbioru w Urzędzie Miejskim.

Zawiadomienia zawierają indywidualny numer rachunku bankowego, na który można dokonać wpłaty, na ich odwrocie dodatkowo będzie umieszczona informacja o możliwych formach dokonania zapłaty (kasy Urzędu Miejskiego pozostają zamknięte). Zachęcamy do zapłaty należności za pośrednictwem banków, zwłaszcza bezgotówkowo (płatności gotówkowe w placówkach ING Banku Śląskiego S.A. nie są obciążane dodatkową prowizją) lub poprzez Gliwicką Elektroniczną Platformę Analityczno-Rozrachunkową GEPAR (szczegóły na stronie gepar.gliwice.eu).

W przypadku nieruchomości w budynkach wielolokalowych zawiadomienia będą wysyłane wspólnocie lub spółdzielni mieszkaniowej.

Zmiana wysokości opłat wynika z uchwały nr XVII/337/2020 Rady Miasta Gliwice z 30 lipca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Termin płatności opłaty w zmienionej wysokości za IV kwartał upływa z dniem 31 grudnia br.

Mistrzowskie rakietki. Brawo, KTS!

dziewczyny graja w ping ponga

Wielki tenis stołowy po raz kolejny zagościł w Gliwicach. Od 8 do 11 października w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” zmagali się uczestnicy Drużynowych i Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorek i Juniorów. 150 osób rywalizowało w 5 kategoriach: grze pojedynczej, grze podwójnej kobiet i mężczyzn, grze mieszanej oraz w grze drużynowej.

W prestiżowym turnieju współorganizowanym przez Śląski Związek Tenisa Stołowego w Gliwicach oraz Polski Związek Tenisa Stołowego dobrze spisały się zawodniczki, które w sezonie 2020/2021 wzmocniły skład Klubu Tenisa Stołowego Gliwice. Po srebrny medal Mistrzostw Polski w grze podwójnej sięgnęła Dominika Gilewska grająca w parze z Iloną Sztwiertnią, z kolei brąz w rywalizacji drużynowej przypadł w udziale Natalii Gąsior.

Pozytywnie wypadł też występ drużynowy zespołu juniorów. Krzysztof Gumiński, Arkadiusz Mugowski i Aleksander Lillien dotarli do ćwierćfinału, by ostatecznie ulec przyszłemu zwycięzcy turnieju – zespołowi KS Bogorii Grodzisk Mazowiecki (1:3).

Mistrzostwa Polski Juniorów to już kolejna, po Międzynarodowym Turnieju ITTF Challenge Gliwice Polish Open oraz Mistrzostwach Polski Seniorek i Seniorów, prestiżowa impreza rozgrywana na terenie Gliwic.

Śląski Uniwersystet Medyczny prowadzi badania SARS-CoV-2

baner

Katedra i Zakład Epidemiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach bada bezpłatnie mieszkańców Aglomeracji Górnośląskiej pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID). Badanie jest finansowane przez Agencję Badań Medycznych i obejmuje wyłącznie osoby wylosowane  przez Ministerstwo Cyfryzacji spośród mieszkańców trzech miast: Gliwic, Katowic i Sosnowca.

Badanie nie jest tzw. „badaniem wymazowym”, ale polega na pobraniu krwi w celu oznaczenia miana przeciwciał antywirusowych. Wynik pozwoli określić, czy i w jakim stopniu osoba badana przebyła zakażenie wirusem (nawet jeśli nie miała objawów) i jak na to zakażenie zareagował system odpornościowy organizmu.

Badanie jest realizowane w punktach laboratoryjnych konsorcjum „Diagnostyka” – wykaz Punktów Pobrań znajduje się poniżej. Do wylosowanych osób został wysłany drogą pocztową komplet niezbędnych dokumentów w zaadresowanej kopercie. Pakiet ten zawiera list zapraszający wraz z informacją o projekcie,  skierowanie na badanie oraz krótki kwestionariusz epidemiologiczny.

Badanie jest możliwe wyłącznie do końca listopada 2020 roku. Do wybranego Punktu Pobrań badani powinni się zgłaszać w godzinach dopołudniowych (od godz. 7:00 do 12:00) bez konieczności wcześniejszego umawiania się lub w godzinach popołudniowych (po 12:00) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (nr telefonu: 500 872 160).  

Badani nie muszą być na czczo. Na miejscu będzie do dyspozycji badanych pracownik Katedry i Zakładu Epidemiologii SUM w Katowicach, który pomoże rozwiać ewentualne wątpliwości. Wynik badania zostanie niezwłocznie udostępniony badanemu, a w przypadku wyniku pozytywnego osoba badana otrzyma zalecenia wraz z konkretną pomocą bez jakichkolwiek kosztów po stronie badanego.

ŚUM zaprasza do udziału w badaniu wszystkich wylosowanych, nawet gdy osoba zaproszona przebyła już zakażenie COVID lub miała wykonane „badanie wymazowe”. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 208 85 44 lub 32 25 23 734 ewentualnie kontakt drogą e-mailową (adres:  episars@sum.edu.pl). (SUM)

PUNKTY  dla  pacjentów z GLIWIC:

 • DIAGNOSTYKA,  Zabrze, ul. Bohaterów Warszawskich 11,

 • DIAGNOSTYKA, Gliwice   ul. Gorzołki  17a,
 • FRYDA Zabrze, ul. Skłodowskiej Curie 10,
 • DIAGNOSTYKA Gliwice, ul. Wielicka 16.

 

 

Trzy brązowe medale dla Piasta na Mistrzostwach Polski

szermierze Piasta

W miniony weekend we Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Polski Seniorów w Szpadzie. Kapitalnie spisali się na tych zawodach szermierze Piasta, którzy z tego dwudniowego turnieju przywieźli trzy brązowe medale. Na trzecim stopniu podium stanęli Damian Michalak i Bartosz Staszulonek (dwukrotnie) oraz Marcel Baś i Mateusz Nycz.

Mistrzostwa Polski Seniorów w szermierce zazwyczaj rozgrywane są w pierwszej połowie roku, ale ze względu na pandemię, turniej wyjątkowo odbył się w październiku. Nie przeszkodziło to jednak zawodnikom Piasta, aby po raz kolejny sięgnąć po medale w tych najważniejszych dla nich krajowych zawodach. W turnieju indywidualnym trzecie miejsce wywalczyli Damian Michalak i Aleksander Staszulonek. W zawodach drużynowych nasz zespół w składzie: Marcel Baś, Damian Michalak, Mateusz Nycz i Bartosz Staszulonek też sięgnął po brąz.

Mistrzostwa Polski to najtrudniejsze krajowe zawody. Zawodnicy walczą nie tylko o medale, ale też o stypendia, dzięki którym mogą potem trenować i startować. Kluby rywalizują o uznanie sponsorów. Każdy stara się przygotować jak najlepiej, a wiadomo, że w szermierce nawet dyspozycja dnia może sprawić, że się wygra lub przegra. Piast zdobył trzy medale i jesteśmy z tego faktu bardzo zadowoleni. Mimo wszystkich trudności udaje nam dobrze przygotować się do zawodów i w każdym turnieju walczyć o najwyższe cele, co pokazują wyniki – tak podsumował turniej Maciej Chudzikiewicz, fechmistrz szpadzistów Piasta.

Inauguracja projektu „Wirtualnych wystaw wiele... w Muzeum w Gliwicach” – coraz bliżej!

slider

Wielkie odliczanie czas zacząć. Za niecałe dwa tygodnie, 23 października zaprosimy Państwa do wirtualnego świata Muzeum w Gliwicach, gdzie każdy będzie mógł stać się kuratorem i zaprojektować własną wystawę... I to zdecydowanie więcej niż jedną. Strona Muzeum w Gliwicach stanie się interaktywną platformą umożliwiającą twórcze korzystanie z zasobów cyfrowych naszej instytucji, a także prowadzenie atrakcyjnych działań upowszechniających i edukacyjnych w przestrzeni on-line zarówno dla osób indywidualnych, jak i grup szkolnych.

Wszystko to dzięki projektowi „Wirtualnych wystaw wiele… w Muzeum w Gliwicach”, unikalnej w skali kraju propozycji, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 70 tys. zł w ramach programu „Kultura w sieci” Narodowego Centrum Kultury i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorką projektu jest Ewa Chudyba, przez lata tworząca Dział Edukacji i Promocji Muzeum w Gliwicach. Projekt został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Śląskiego – Jakuba Chełstowskiego.

W ramach projektu powstała nowa podstrona: „Twoja wirtualna wystawa”, w oparciu o którą tworzyć można własne ekspozycje, aranżując trójwymiarowe, wirtualne sale wystawiennicze, gdzie rolę eksponatów pełnią wizerunki zabytków ze zbiorów Muzeum w Gliwicach. Wystawy tworzyć można w obrębie 6 modułów tematycznych: (a) „Archeologia powiatu gliwickiego”, (b) „Najcenniejsze i najciekawsze zabytki Muzeum w Gliwicach”, (c) „Królewska Odlewnia Żelaza”, (d) „Zabytki Działu Etnografii. Zwyczaje, obrzędy i tradycje ziemi gliwickiej”, (e) „Gliwicka fotografia”, (f) „Wirtualny portret Gliwic. Twoja historia miasta”.

Do każdego modułu przyporządkowany jest zbiór wyselekcjonowanych i ujętych w podkategorie zabytków, który można powiększać bez ograniczeń. Aranżacja sal ekspozycyjnych przebiega na podobieństwo dekorowania wnętrz – obok wyboru zabytków możliwy będzie wybór kolorów ścian, tapet, wybór akcesoriów takich jak ramy do obrazów, stojaki pod eksponaty, kotary, donice z kwiatami. Dużą atrakcją będzie też możliwość dopełniania przez użytkowników modułów wystawowych własnymi materiałami takimi jak zdjęcia, rysunki, teksty...

Harmonogram warsztatów on-line realizowanych w ramach platformy ZOOM:

 • Sobota, 24 października 2020, Muzeum on-line, godz. 11.00 i 13.00, Warsztaty on-line: „Twoja wirtualna wystawa – wprowadzenie” dla rodziców z dziećmi
 • Sobota, 24 października 2020,, godz. 11.00 i 13.00, Warsztaty on-line: „Twoja wirtualna wystawa – wprowadzenie” dla dorosłych i młodzieży
 • Poniedziałek, 26 października 2020, Muzeum on-line, godz. 15.30 i 17.00 Webinarium dla nauczycieli: „Wirtualnych wystaw wiele… jako przydatne narzędzie w pracy nauczyciela”
 • Wtorek, 27 października 2020, Muzeum on-line, godz. 11.00 i 14.00 Webinarium dla seniorów: „Twoja wirtualna wystawa - wprowadzenie”
 • Środa - piątek od 28 do 30 października 2020, Muzeum on-line dla szkoły, godz. 09.00, 10.30 i 12.00 Warsztaty on-line „Twoja wirtualna wystawa - wprowadzenie” dla grup szkolnych

Udział we wszystkich warsztatach on-line – jest bezpłatny

Uwaga! Aby uczestniczyć w warsztatach on-line na platformie ZOOM NIE TRZEBA posiadać laptopa - odpowiedni jest również komputer stacjonarny. Nie jest także konieczna kamera internetowa czy mikrofon, ponieważ platforma ZOOM umożliwia komunikację także przez „czat” – pisemną. W warsztatach on-line można brać udział wykorzystując komputer stacjonarny, tablet czy nawet telefon - potrzebne jest jedynie podłączenie do Internetu i głośnik. W przypadku zapisów grup szkolnych, które w zajęciach on-line będą uczestniczyć w szkole (np. w sali informatycznej) konieczne jest sprawdzenie, czy na komputerach szkolnych można uruchomić platformę ZOOM oraz czy komputery szkolne posiadają głośniki.

To była wyjątkowa noc!

inauguracja Nocy Naukowców

XV edycja Nocy Naukowców, ze względu na sytuację epidemiczną, odbyła się w formule zdalnej. Za pomocą łączy internetowych można było wysłuchać wykładów i prelekcji, a także śledzić prezentowane przez naukowców eksperymenty. Prawdziwego miłośnika nauki od zdobywania wiedzy nic nie powstrzyma!

Dla pożeraczy wiedzy przygotowano siedem godzin naukowych atrakcji i 76 wydarzeń – niesamowitych pokazów, prelekcji, eksperymentów, gier i konkursów. Spotkali się z naukowcami w wirtualnych pokojach i poznali tajniki ich pracy, podglądali też, co kryją laboratoria Politechniki Śląskiej. Naukowcy zaprezentowali m.in. tajniki pracy procesora, wyjaśnili jak działają ogniwa fotowoltaiczne, odsłonili kulisy akcji ratunkowej w Czarnobylu, tłumaczyli, czym charakteryzuje się surowy klimat Nowej Funlandii. To nie wszystko – można też było dowiedzieć się, w jaki sposób rower stacjonarny generuje energię elektryczną, a także wziąć udział w wirtualnej rozprawie sądowej, badaniach wytrzymałościowych stali i betonu oraz warsztatach wirtualnego spawania czy tworzenia gier komputerowych. To była prawdziwa technologiczna przygoda!
– Zadaniem Nocy Naukowców jest promowanie nauki, nowych myśli technologicznych i wynalazków. Podczas tego wydarzenia wyjaśniamy, jak skonstruowany jest świat, dlaczego działa w taki, a nie inny sposób. To również spotkania, które wielu osobom mogą pomóc w wyborze kierunku studiów – mówił podczas inauguracji Nocy Naukowców prof. Tomasz Trawiński, prorektor ds. Infrastruktury i Promocji Politechniki Śląskiej.

Partnerem Nocy Naukowców było Miasto Gliwice. W inauguracji wziął udział prezydent Gliwic Adam Neumann. (mf)