Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 1 października 2020 r.

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 1 października 2020 r.

Dodano: 01.10.2020 / pdf
// 01-10-2020

Wyprzedaż garażowa w Brzezince

baner

Macie w domu rzeczy, których już nie potrzebujecie, ale komuś mogą się przydać? Rada Dzielnicy Brzezinka zaprasza na Wyprzedaż Garażową.

Wyprzedaż odbędzie się w sobotę 3 października na boisku przy ul. Radomskiej 132 w Brzezince. Potrwa od godz. 10.00 do 14.00. Stoisko może rozstawić każdy, za darmo. Sprzedać będzie można niemal wszystko, z wyjątkiem m.in. artykułów spożywczych (więcej w regulaminie na stronie internetowej Rady Dzielnicy Brzezinka).
Sportową atrakcją wydarzenia będzie Rodzinny Turniej Piłki Nożnej, który rozpocznie się o godz. 12.00.

Sprawdź, czym oddychasz

widok na Radiostację Gliwicką

Informacja o stężeniach różnego rodzaju pyłów może nam pomóc w decyzji, czy w ogóle wychodzić z domu (jeśli jest się alergikiem, astmatykiem czy seniorem), przełożyć godzinę codziennego biegania, spaceru z dzieckiem czy rowerowej przejażdżki. Na szczęście do zbadania zanieczyszczenia nie trzeba od razu domowej stacji meteo. Wystarczy komputer i klik na Gliwice.eu, by bez wychodzenia nawet na balkon sprawdzić stan powietrza za oknem.

Mieszkańcy Gliwic mogą na stronie miasta kontrolować wyniki pomiarów i sprawdzać prognozy jakości powietrza za pośrednictwem dwóch zakładek: „Jakość powietrza” (kolorowy podłużny baner na dole strony) i „Prognoza jakości powietrza” (zielony odnośnik na samej górze, po prawej). Dostępne tam informacje są ustalane przez Inspekcję Ochrony Środowiska m.in. na podstawie pomiarów ze stacji przy ul. Mewy.

Stacja ta dysponuje obecnie dwoma precyzyjnymi analizatorami automatycznymi (badają one ilość pyłu zawieszonego w powietrzu PM10 i stężenie SO2 w powietrzu) oraz jednym tzw. manualnym urządzeniem referencyjnym – pobornikiem pyłu zawieszonego w powietrzu o frakcji PM2,5.

Zainteresowanym tematem wyjaśniam, że wyniki podawane przez analizatory automatyczne są określone dla minionej godziny – m.in. z uwagi na technikę pomiaru i wymóg uśredniania uzyskanych wartości dla dłuższego okresu czasu. Dzięki temu jakość wyników z takiego monitoringu jest wyższa od jakości danych z czujników niskokosztowych (popularnych na różnych portalach internetowych), których technologie się rozwijają, ale wciąż nie są one w stanie przejść tzw. testów równoważności z urządzeniami referencyjnymi – wyjaśnia Tomasz Misztal, główny specjalista w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Z kolei manualny pobornik pyłu pozwala na najdokładniejszy pomiar PM2,5, ale wymaga ważenia w laboratorium (przed pomiarem i po) specjalnych filtrów. – Wyniki są określane dla doby i pojawiają się na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska do miesiąca czasu. WIOŚ opracowuje je bowiem do celów długookresowej oceny stanu powietrza, a nie do bieżącego informowania – podkreśla Tomasz Misztal.

Warto wiedzieć, że pobornik ze stacji przy ul. Mewy jest jednym z pięciu kluczowych tego typu urządzeń na terenie całego województwa. Pozwala określić tzw. wskaźnik średniego narażenia w całej aglomeracji górnośląskiej.

Jakie mamy powietrze?

Kliknięcie w ten baner na dole strony www.gliwice.eu pozwala nam przejść na podstronę, na której dostępny jest m.in. aktualny komunikat o stanie powietrza (ściągalny jako plik pdf) wraz z ewentualnym ogłoszeniem poziomu I, II lub III zgodnie z wojewódzkim planem działań krótkoterminowych.

Warto wiedzieć, że poziom III (najwyższy) jest ogłaszany przez WIOŚ dla prognozowanego bardzo złego stanu powietrza. Oznacza to średniodobowe stężenie pyłu PM10 w powietrzu na poziomie 150 mikrogramów w metrze sześciennym. Uwaga – jeśli tę wartość prognoza poda jedynie okresowo, np. tylko przez godzinę, to nie oznacza to, że poziom alarmu III zostanie ogłoszony! Informacje sporządzone przez WIOŚ są przekazywane do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a stamtąd trafiają do mediów lokalnych i powiatowych centrów, takich jak gliwickie CRG, skąd są rozsyłane zgodnie z procedurą zarządzania kryzysowego do wszystkich jednostek publicznych, w tym Urzędu Miejskiego.

 

Kliknięcie w ten baner na górze strony www.gliwice.eu (po prawej, zaraz przy odnośnikach do wersji językowych oraz BIP) pozwala nam przejść na interaktywne mapy prognoz opracowane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy przy współpracy z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska. Prognozy są wyliczane przez złożony model matematyczny i pozwalają spojrzeć w przyszłość, godzina po godzinie, nawet dwie doby do przodu. Sprawdzimy w ten sposób, jak (z dużym prawdopodobieństwem) będą przedstawiały się obliczone stężenia kluczowych zanieczyszczeń w powietrzu w ponad 30 punktach w Gliwicach, na terenie naszego województwa i w pozostałych regionach Polski. Pobierzemy też stamtąd europejskie krótkoterminowe prognozy jakości powietrza obejmujące swym zasięgiem obszar całego kontynentu.

 

Zestawienie aktualnego poziomu stężeń szkodliwych pyłów oraz prognoz jakości powietrza pozwala gliwiczanom na uzyskanie szerokiej informacji o stanie powietrza w naszym mieście – zauważa prezydent Gliwic Adam Neumann. – Od kilku lat jego jakość ulega stopniowej poprawie. Dzieje się tak m.in. dzięki zapisom śląskiej uchwały antysmogowej, rosnącej świadomości ekologicznej mieszkańców oraz intensywnym działaniom miasta na rzecz walki z niską emisją. Przy udziale sporych środków z budżetu Gliwic i wykorzystaniu dostępnych dotacji z rządowego programu Czyste powietrze z terenu naszego miasta znika co roku kilka tysięcy „kopciuchów”. Po ulicach jeździ coraz więcej niskoemisyjnych autobusów. Zależy nam, aby powietrze, którym wszyscy oddychamy, było jak najlepsze – podkreśla prezydent Gliwic.

Kolejne boiska gotowe!

boisko przy ZSO nr 14

Z tej inwestycji cieszą się zarówno młodsi, jak i starsi mieszkańcy Sośnicy. Kosztem niecałych 3,2 mln zł z miejskiego budżetu zmodernizowane zostały boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14. Korzystać z nich będą nie tylko uczniowie, ale wszyscy mieszkańcy, kontynuując piłkarskie tradycje tej dzielnicy.

W skład zmodernizowanego kompleksu wchodzą: oświetlone boisko do piłki nożnej (o wymiarach 68 × 34 m) wyłożone trawą syntetyczną, boisko do siatkówki (o wymiarach 22 × 15 m) z nawierzchnią poliuretanową, 75-metrowa bieżnia ze skocznią do skoku w dal. Ponadto zagospodarowano trawnik, ustawiono ławki, zbudowano nowy boks śmietnikowy oraz drogi dojazdowe i ciągi piesze.

Gliwice nie zwalniają tempa swoich inwestycji – to kolejny zespół szkół, w którym w tym roku udało się przeprowadzić modernizację boisk. Staramy się, by tego typu inwestycje służyły zarówno społeczności szkolnej, jak i lokalnej – mówi prezydent Adam Neumann.

Uroczyste otwarcie boisk przy ul. Przedwiośnie odbyło się 25 września. Wzięli w nim udział m.in. prezydent Gliwic Adam Neumann, Wojciech Zając (zastępca dyrektora Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach), radni: Krystyna Sowa (przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu), Gabriel Bodzioch, Ryszard Buczek, Marcin Kiełpiński, a także przedstawiciele Rady Dzielnicy i placówek oświatowych z Sośnicy oraz uczniowie.

Zgromadzeni goście mogli podziwiać występ artystyczny, olimpijski przemarsz przedszkolaków i uczniów oraz kibicować zmaganiom drużyn zainaugurowanego przez prezydenta Gliwic meczu przedstawicieli samorządu i lokalnej społeczności, m.in. członków Rady Dzielnicy. Składy wzmocnili uczniowie.

Jeszcze rok temu w tym miejscu była zniszczona nawierzchnia, a teraz mamy piękne boiska, które zachwycają swoim wyglądem i przyciągają zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych. Nawet uczniowie, którzy nie zawsze brali aktywny udział w lekcjach wychowania fizycznego, teraz ćwiczą chętniej. Popołudniami przychodzą tu rodziny, dzieci spędzają tu swój wolny czas. Można śmiało powiedzieć, że nasze nowe boisko wygrało z komputerem – mówi Iwona Pochopień, dyrektor ZSO nr 14.

Inwestycja cieszy również społeczników i Radę Dzielnicy – mieszkańcy, którzy od początku bardzo zaangażowali się w powstanie obiektu, nie ukrywają radości, że syntetyczna trwa i rozmiary boiska pozwolą kontynuować piłkarskie tradycje Sośnicy. – Uważam, że jest to wspaniałe wydarzenie. Murawa boiska spełnia wszelkie wymogi, a poza tym – o co zabiegaliśmy – jest tutaj bezpiecznie. Będziemy promować to miejsce i sami też będziemy z niego korzystać, rozgrywając mecze z młodzieżą – zapewnia Jerzy Zieleń, prezes Zarządu Dzielnicy Sośnica.

To kolejny kompleks boisk zmodernizowany przez miasto.

Przypominamy, że w sierpniu miasto oddało do użytku nowoczesne, wielofunkcyjne boisko sportowe przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Łabędach, a krótko przed wakacjami zakończono modernizację bieżni i boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w dzielnicy Obrońców Pokoju. W toku są kolejne modernizacje: boisk szkolnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Orląt Śląskich oraz przy IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kozielskiej. Przy I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Edwarda Dembowskiego powstaje nowa hala sportowa z siłownią, szatniami z natryskami i toaletami oraz magazynem na sprzęt sportowy. Będzie też winda, zaplecze dla nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i sędziów oraz kawiarenka.

W pobliżu zostaną wybudowane boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą o wymiarach boiska do piłki ręcznej, boisko do koszykówki i siatkówki, a parking i zieleniec zostaną zmodernizowane. Powstanie też wiata rowerowa. Przy ul. Konarskiego powstanie też trzypiętrowy budynek dydaktyczny z nowoczesnymi salami wykładowymi. Łącznie w tym oraz ubiegłym roku na remonty i modernizacje szkolnych obiektów sportowych przeznaczono ponad 14 mln zł z miejskiego budżetu. (mf)

Dojrzała strategia

seniorka sprawdzająca informacje na tablecie

1 października przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. W Gliwicach co trzeci mieszkaniec jest seniorem 60+ i odsetek ten stale rośnie. Z biegiem czasu coraz więcej będzie też gliwiczan powyżej 70, 80 czy 90 lat. Jak mądrze zadbać o ich potrzeby, zapewnić wsparcie i wysoką jakość życia? Kierunki wyznacza przyjęty na wrześniowej sesji „Program polityki senioralnej Miasta Gliwice na lata 2021–2025”.

To gliwicka strategia senioralna, spójna z podobnymi rozwiązaniami przyjętymi przez samorządy lokalne, instytucje wojewódzkie i krajowe. Pozwala na kształtowanie miasta przyjaznego seniorom poprzez edukację, aktywność, partycypację społeczną i tworzenie właściwego wizerunku osób starszych wśród społeczeństwa. Dokument został opracowany w oparciu o konsultacje z Radą Seniorów Miasta Gliwice, klubami seniorów oraz z instytucjami i placówkami realizującymi w mieście zadania na rzecz seniorów. Na sesji RM przyjęto go jednogłośnie. Dokument zawarty w uchwalenr  XIX/373/2020 jest dostępny w internecie pod adresem https://bip.gliwice.eu/rada-miasta/porzadek-sesji/4974.

Strategia to nie jedyny ukłon Gliwic w kierunku dojrzałych mieszkańców.

Od 9 lat intensywnie współpracuję ze środowiskiem gliwickich seniorów, znam ich problemy i oczekiwania. Teraz skala tych działań będzie szersza  – mówi Beata Jeżyk z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach, która została powołana przez prezydenta Gliwic Adama Neumanna na stanowisko pełnomocnika ds. seniorów.

Do zadań gliwickiego pełnomocnika ds. seniorów należy m.in.:
•    rozpoznawanie potrzeb osób starszych;
•    opracowywanie dokumentów strategicznych w obszarze działań na rzecz seniorów,
•    opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących seniorów,
•    koordynowanie przedsięwzięć służących poprawie sytuacji seniorów, zaspokajaniu ich potrzeb oraz aktywizacji społecznej,
•    współpraca z Radą Seniorów Miasta Gliwice,
•    podejmowanie interwencji w istotnych sprawach seniorów, będących we właściwości jednostek organizacyjnych Miasta Gliwice,
•    współpraca z innymi podmiotami w zakresie działań na rzecz seniorów,
•    przedstawianie prezydentowi miasta wniosków, sprawozdań i opinii z prowadzonej działalności.

Współpraca pełnomocnika z gliwickimi seniorami ma opierać się na stałych dyżurach, które rozpoczną się jeszcze w październiku. Szczegółowe informacje zostaną podane na łamach „Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice” i na stronie miasta www.gliwice.eu.

Dojrzali mieszkańcy chcą czuć się potrzebni i być aktywni na różnych polach. Dzięki wsparciu pełnomocnika ich głos wybrzmi jeszcze donośniej. To bardzo ważne, bo po przejściu na emeryturę wciąż wiele osób zamyka się w domu zamiast wychodzić do innych, spełniać się w każdy możliwy sposób i otwierać na to, co nowe – podkreśla Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic, której podlegają kwestie zdrowia i spraw społecznych w mieście.

Miasto dla seniorów

Gliwice pamiętają o dojrzałych mieszkańcach i z roku na rok poszerzają ofertę usług i udogodnień dla starszych gliwiczan. Od 1 lipca w mieście obowiązują korzystniejsze zasady udzielania seniorom dofinansowania do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby płacić niższe rachunki za odbiór śmieci, trzeba mieć ukończony 60. rok życia i uprawnienie do zajmowania lokalu mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 45,5 m2 na osobę w gospodarstwie domowym, uzyskiwać miesięcznie dochód w wysokości nieprzekraczającej 2804 zł netto dla osoby samotnej lub 2112 zł netto na osobę w rodzinie oraz nie kwalifikować się do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

Świadczenie może zostać przyznane po złożeniu wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Termin przeprowadzenia wywiadu zostanie indywidualnie ustalony z wnioskodawcą. Wnioski można zgłaszać telefonicznie do pracownika socjalnego (szczegółowe informacje pod nr tel. 32/335-96-42, 32/335-96-33, 32/335-96-08), drogą elektroniczną (ops@ops.gliwice.pl) lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Górnych Wałów 9 (w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00, w czwartki i piątki w godzinach od 9.00 do 11.00). Z uwagi na stan epidemii we wszystkich niewymagających osobistej wizyty w Ośrodku sprawach warto kontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Na tym nie koniec! W naszym mieście od 6 lat funkcjonuje miejski program zniżek skierowany do osób, które ukończyły 60 lat i mieszkają na terenie Gliwic. W ramach programu „Gliwicki senior 60+ i 75+” (bo o nim mowa) dojrzali gliwiczanie mogą otrzymać bezpłatną Kartę Seniora. Korzysta z niej już ponad 9,4 tys. osób! Wniosek o przyznanie karty składa się obecnie w Biurze Podawczym UM w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21). Po upływie 14 dni od złożenia dokumentu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Interesantów (tel. 32/239-11-09, 32/238-54-37) w celu ustalenia terminu odbioru karty.

Karta Seniora uprawnia do ulgowego wstępu do wszystkich oddziałów Muzeum w Gliwicach, na kryte pływalnie miejskie („Delfin”, „Mewa”, „Olimpijczyk”), do Palmiarni i Teatru Miejskiego, na sztuczne lodowisko „Piruet” czy teren Ośrodka Wypoczynkowego w Czechowicach, oferuje także tańszy dostęp do usług proponowanych przez prywatnych partnerów programu. Baza partnerów (dostępna pod adresem www.gliwice.eu/dla-mieszkancow/gliwicki-senior-67-i-75/partnerzy-programu) jest bardzo różnorodna, a posiadacze karty mogą liczyć po jej okazaniu na rabaty m.in. w prywatnych placówkach medycznych i rehabilitacyjnych, obiektach sportowych (korty tenisowe, siłownie, szkoła tańca), ośrodkach wypoczynkowych, sklepach (np. z materiałami budowlanymi, w księgarni) czy salonach optycznych.

Z myślą o dojrzałych gliwiczanach Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych stworzyło wirtualną platformę internetową Strefa Seniora. Pod adresem www.gcop.gliwice.pl/strefa-seniora/ zebrano istotne informacje dotyczące m.in. oferty edukacyjnej i kulturalnej oraz zniżek i promocji w miejscach publicznych i prywatnych. Twórcy zapraszają do kontaktu i zgłaszania nowych przyjaznych seniorom adresów telefonicznie (32/775-01-78) i mejlowo (seniorzy@gcop.gliwice.pl).

Naprzeciw różnorodnym potrzebom seniorów wychodzi też Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kozielskiej 71 oraz Dzienny Domu „Senior+” przy ul. Partyzantów 30 zapewniają wsparcie osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie są w stanie zaspokajać swoich codziennych potrzeb i wymagają w tym zakresie częściowej pomocy. OPS zapewnia ponadto opiekę i specjalistyczne wsparcie w miejscu zamieszkania (dotyczy to osób, które wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione) lub całodobowy pobyt w Domach Pomocy Społecznej. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie www.opsgliwice.pl.