Pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem

Dodano: 18.02.2015 / drukuj / pdf
JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!  MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

 W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy zwróć się do takiego podmiotu.

W Gliwicach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem udziela Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach, ul. Jagiellońska 19,

tel.: 518-135-318, e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl

Ośrodek świadczy n/wym. usługi:

 • bezpłatna pomoc prawna, pomoc psychologiczna, pomoc osoby pierwszego kontaktu,
 • dofinansowanie (do wyczerpania środków) w zakresie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw (nie ma możliwości finansowania lekarstw),
 • dofinansowanie (do wyczerpania środków) w zakresie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych,
 • dofinansowanie (do wyczerpania środków) w zakresie kosztów czasowego zakwaterowania i kosztów udzielania schronienia,
 • dofinansowanie (do wyczerpania środków) w zakresie kosztów okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby,
 • dofinansowanie (do wyczerpania środków) w zakresie kosztów dostosowania lokalu lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa,
 • dofinansowanie (do wyczerpania środków) w zakresie kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem ww. spraw,
 • dofinansowanie (do wyczerpania środków) w zakresie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
 • dofinansowanie (do wyczerpania środków) w zakresie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Dyżury specjalistów:

 • poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00 oraz sobota od godz. 8.00 do godz. 13.00 osoba pierwszego kontaktu,
 • poniedziałek - środa od godz. 13.00 do godz. 17.00 psycholog,
 • czwartek od godz. 16.00 do godz. 20.00 oraz piątek od godz. 13.00 do godz. 17.00 prawnik,
 • czwartek (co drugi tydzień) od godz. 16.00 do godz. 19.00 mediator,
 • poniedziałek - piątek od godz. 10.00 do godz. 18.00 oraz sobota od godz. 8.00 do godz. 12.00 dyżur telefoniczny osoby pierwszego kontaktu tel. 502-730-953"

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.