Pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem

Dodano: 14.09.2018 / drukuj / pdf
JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!  MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy zwróć się do takiego podmiotu.

W Gliwicach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem udziela Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach, ul. Jagiellońska 19, tel.: 513-189-324, e-mail: pokrzywdzeni.gliwice@gmail.com.

Ośrodek świadczy n/wym. usługi:

  • bezpłatna pomoc prawna, pomoc psychologiczna, konsultacje terapeutyczne pomoc osoby pierwszego kontaktu, pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej,
  • dofinansowanie (do wyczerpania środków) w zakresie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw (nie ma możliwości finansowania lekarstw),
  • dofinansowanie (do wyczerpania środków) w zakresie kosztów związanych opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy,
  • dofinansowanie (do wyczerpania środków) w zakresie kosztów związanych z edukacją w szkołach i przedszkolach publicznych na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych,
  • dofinansowanie (do wyczerpania środków) w zakresie kosztów czasowego zakwaterowania i kosztów udzielania schronienia,
  • dofinansowanie (do wyczerpania środków) w zakresie kosztów okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby,
  • dofinansowanie (do wyczerpania środków) w zakresie kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem ww. spraw,
  • dofinansowanie (do wyczerpania środków) w zakresie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
  • dofinansowanie (do wyczerpania środków) w zakresie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Dyżury specjalistów w OPOPP w Gliwicach oraz oddziałach w Katowicach i Chorzowie przedstawia poniższy harmonogram:

Harmonogram pracy

Lp.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Miejsce świadczenia pomocy

 

Dni przyjęć osoby pierwszego kontaktu

Godziny przyjęć osoby pierwszego kontaktu

1.

OPOPP Gliwice

Adres:

ul. Jagiellońska 19a

44-100 Gliwice

email:pokrzywdzeni.gliwice@gmail.com
telefon: 513 189 324

 

 

 

Poniedziałek - sobota

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek:

 08:00-15:00

Czwartek:

12:00 –20:00

Sobota:

9:00-13:00

2.

OPOPP Katowice

Adres:

ul. Dudy - Gracza 6,

40-008 Katowice

email:pokrzywdzeni.katowice@gmail.com
telefon: 516 305 718

 

 

 

Poniedziałek - sobota

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek:

 08:00-15:00

Czwartek:

12:00 –20:00

Sobota:

9:00-13:00

3.

OPOPP Chorzów

Adres:

ul. Chrobrego 17

41-500 Chorzów

email:pokrzywdzeni.chorzow@gmail.com
telefon: 513 189 346

 

 

 

Poniedziałek - sobota

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek:

 08:00-15:00

Czwartek:

12:00 –20:00

Sobota:

9:00-13:00

Telefon dyżurny: 690 467 178

Poniedziałek, wtorek, środa piątek 0800-1800

Czwartek 0800-2000

Sobota 0900-1500

Godziny przyjęć psychologów i prawników są ustalane adekwatnie do indywidualnie zgłaszanych potrzeb klientów OPOPP

Lista wszystkich podmiotów i organizacji, świadczących pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.