Pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem

Pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem

Dodano: 14.09.2018
JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!  MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy zwróć się do takiego podmiotu.

W Gliwicach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem udziela Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach, ul. Siemińskiego 22, tel.: 579-519-688 (całodobowa infolinia), szczegółowe informacje zawarte są pod linkiem www.osrodekpomocygliwice.com

Ośrodek świadczy n/wym. usługi:

- udzielanie nieodpłatnego wsparcia w zakresie pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym i osobom im najbliższym, a także wsparcia w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (mediacja) osobom pokrzywdzonym i osobom im najbliższym, 

- udzielanie wsparcia psychoterapeutycznego, psychologicznego i psychiatrycznego osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom  im najbliższym, w tym wsparcia psychologicznego świadkom i osobom im najbliższym,

- wspieranie osób uprawnionych przez osoby pierwszego kontaktu w Ośrodku w Gliwicach i lokalnych punktach w Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Piekarach Śląskich, Toszku oraz w Tarnowskich Górach,

- wsparcie finansowe w tym:  pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, pokrywanie kosztów żywności, finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej,  pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji.

Dyżury specjalistów w OPOPP w Gliwicach oraz oddziałach lokalnych punktach w Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Piekarach Śląskich, Toszku oraz w Tarnowskich Górach przedstawia ulotka dostępna TUTAJ.

Lista wszystkich podmiotów i organizacji, świadczących pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.