Pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem

Pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem

W całej Polsce działają podmioty udzielające bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy – zwróć się do takiego podmiotu.

W Gliwicach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem udziela:

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach

Ww. Ośrodek zapewnia osobom pokrzywdzonym przestępstwem bezpłatne wsparcie prawne i psychologiczne, a także pomoc finansową w zakresie: bonów żywnościowych, bonów odzieżowych i na środki czystości, pokrywania bieżących rachunków i opłat, pokrywania kosztów świadczeń zdrowotnych, pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania, zakupu urządzeń i wyposażenia domowego, zakupu podręczników, przyborów szkolnych i materiałów edukacyjnych, dopłat do żłobków i klubów dziecięcych, dopłat do szkoleń i kursów zawodowych.

Lista wszystkich podmiotów i organizacji, świadczących pomoc pokrzywdzonym przestępstwem dostępna jest na stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości.