Nagrody i stypendia

Nagrody i stypendia

Uaktualniono: 10.04.2020 / pdf

Nagrody i wyróżnienia dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień składać mogą sami zainteresowani oraz kluby sportowe w terminie od 1 do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym, w którym został uzyskany wynik sportowy.
Informujemy, że wnioski, do których nie będą dołączone oryginały dokumentów wydanych przez odpowiednie polskie związki sportowe, potwierdzających uzyskanie wyników sportowych stanowiących podstawę do przyznania nagrody lub wyróżnienia, nie będą rozpatrywane.

Lista osób, którym Prezydent Miasta Gliwice przyznał nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2019 r.

Lista osób, którym Prezydent Miasta Gliwice przyznał nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2018 r.

Lista osób, którym Prezydent Miasta Gliwice przyznał wyróżnienia i nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe w 2017 r.

Lista osób, którym Prezydent Miasta Gliwice przyznał wyróżnienia i nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe w 2016 r.

Lista osób, którym Prezydent Miasta Gliwice przyznał wyróżnienia i nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe w 2015 r.

Lista osób, którym Prezydent Miasta Gliwice przyznał wyróżnienia i nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe w 2014 r.

Lista osób, którym Prezydent Miasta Gliwice przyznał wyróżnienia i nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe w 2013 r.

Lista osób, którym Prezydent Miasta przyznał wyróżnienia i nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe w 2012 r.

Lista osób, które otrzymały nagrody Prezydenta Miasta  za wyniki sportowe uzyskane w 2012 r.

Tekst jednolity Uchwały Nr XXXIX/1160/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 listopada 2010 r.

Druk wniosku – nagrody i wyróżnienia dla zawodników
Druk wniosku – nagrody i wyróżnienia dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

Lista osób, którym Prezydent Miasta przyznał stypendium sportowe na okres od września do grudnia 2017 r.

Lista osób, którym Prezydent Miasta przyznał stypendium sportowe na okres od stycznia do grudnia 2017 r.

Lista osób, którym Prezydent Miasta przyznał stypendium sportowe na okres od stycznia do grudnia 2016 r.

Lista osób, którym Prezydent Miasta przyznał stypendium sportowe na okres od września do grudnia 2015 r.

Lista osób, którym prezydent Miasta przyznał stypendium sportowe na okres od stycznia do grudnia 2015 r.

Lista osób, którym Prezydent Miasta przyznał stypendium sportowe w dyscyplinach zespołowych na okres od września do grudnia 2014 r.

Lista osób, którym Prezydent Miasta przyznał stypendium sportowe w dyscyplinach indywidualnych na okres od maja do grudnia 2014 r.

Lista osób, którym Prezydent Miasta przyznał stypendium sportowe w dyscyplinie curling na okres od maja do lipca 2014 r.

Lista osób, którym Prezydent Miasta przyznał stypendium sportowe w pozostałych dyscyplinach zespołowych na okres od maja do sierpnia 2014 r.

Lista osób, którym Prezydent Miasta Gliwice przyznał stypendia sportowe w dyscyplinach zespołowych na okres od lutego do sierpnia 2014 r.

Lista osób, którym Prezydent Miasta Gliwice przyznał stypendia sportowe w dyscyplinach indywidualnych na okres od lutego do grudnia 2014 r.

Stypendia sportowe dla zawodników Gliwickiej Akademii Futsalu NOVA na okres od stycznia do czerwca 2013 r.

Stypendia sportowe w dyscyplinach indywidualnych na okres od stycznia do grudnia 2013 r.

Stypendia sportowe w dyscyplinach zespołowych na okres od stycznia do sierpnia 2013 r.

Stypendium sportowe w dyscyplinie indywidualnej na okres od stycznia do czerwca 2013 r.

Stypendium sportowe w dyscyplinach zespołowych na okres od września do grudnia 2012 r.

Stypendium sportowe w dyscyplinie indywidualnej na okres od września do grudnia 2012 r.

Wykaz zawodników, którym Prezydent Miasta przyznał stypendia sportowe na rok 2012

Stypendium sportowe przyznane w dyscyplinie indywidualnej na okres od września do grudnia 2013 r.

Stypendia sportowe przyznane w dyscyplinach zespołowych na okres od września do grudnia 2013 r.