Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Dodano: 14.11.2017 / pdf
Liderzy Spoęłczni Gliwic 2017

Liderzy Społeczni Gliwic 2017 (fot. UM Gliwice)

 

W Gliwicach działa około 500 zarejestrowanych organizacji pozarządowych. Zajmują się między innymi pomocą społeczną; kulturą, sztuką, dziedzictwem; mniejszościami narodowymi, wyznaniowymi i etnicznymi; edukacją i wychowaniem; rozwojem nauki, zainteresowań i hobby; promocją zdrowia; technologiami i społeczeństwem informacyjnym; działalnością na rzecz niepełnosprawnych; sportem i rekreacją.

W mieście funkcjonują także zespoły branżowe oraz Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

Wszechstronnego wsparcia wszystkim organizacjom i mieszkańcom miasta zainteresowanym działalnością społeczną bezpłatnie udziela Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych  z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 1 (e-mail: gcop@gcop.gliwice.pl, tel.: 32 232 04 77). W strukturach GCOP-u działają filie tematyczne.

Centrum Organizacji Kulturalnych

ul. Studzienna 6
e-mail: cok@gcop.gliwice.pl
tel.: 32 775 20 53
czynne od poniedziałku do piątku między godz. 10.00 a 18.00

Filia udostępnia przestrzeń galeryjną, wspiera w organizacji wystaw, wernisaży, koncertów i innych wydarzeń. W Centrum Organizacji Kulturalnych są przygotowywane spotkania i przedsięwzięcia takie jak: Opera nie gryzie, Winylowe 5 o’clocki, Kotły Kulturalne czy Muzyczny Dżemy. COK prowadzi doradztwo w zakresie wniosków o granty na działania związane z kulturą, a także podczas realizacji projektów – pomaga przejść od pomysłu do eventu, znaleźć partnerów czy zorganizować wydarzenie.

Przy ul. Studziennej prowadzone są także warsztaty edukacji kulturalnej, spotkania i warsztaty dla seniorów (działa tam Zespół Muzyczny Młodzi Duchem i Grupa Teatralna Seniorów). Filia odpowiada za kampanię promującą przekazanie 1% podatku na lokalne OPP i organizuje konkurs oraz galę Liderzy Społeczni Gliwic.

Centrum Wolontariatu

ul. Zwycięstwa 1/1
e-mail: wolontariat@gcop.gliwice.pl
tel.: 32 775 01 78
czynne od poniedziałku do piątku między godz. 10.00 a 18.00

Filia pośredniczy w ofertach wolontariatu oraz prowadzi doradztwo i szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu. W Centrum podejmowane są także działania dla aktywnych osób 50+: Akademia Wolontariatu Seniora i Baśniowe Babcie. Pracownicy filii koordynują wolontariat specjalistyczny, czyli wolontariat szpitalny, wolontariat na rzecz dzieci oraz Lokalny Wolontariat Opiekuńczy.

Do zadań centrum należy organizacja gali z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, wizyt, warsztatów oraz spotkań informacyjnych promujące ideę wolontariatu w gliwickich szkołach. Przy ul. Zwycięstwa są prowadzone szkolenia komputerowe dla seniorów – wolontariuszy/społeczników – oraz Strefa Seniora.

Dom Aktywnej Młodzieży

ul. Barlickiego 3
e-mail: dam@gcop.gliwice.pl
tel.: 32 335 41 05
biuro czynne od poniedziałku do piątku między godz. 8.00 a 16.00
aula i sale dostępne dla organizacji od poniedziałku do soboty międz godz. 8.00 a 21.00 (głównie w godzinach popołudniowych, również w niedziele, po wcześniejszym uzgodnieniu)

Filia realizuje działania pod marką Aktywni Społecznie. Dom organizuje Dzień Dobrych Uczynków, projekty Szkolni Liderzy, Pompka Obywatelska i warsztaty Tool Box. DAM wspiera inicjatywy młodzieżowe, inicjuje i udziela się w projektach wspierających młodych społeczników.

Dom organizuje kampanie informacyjne, debaty i prelekcje (dotyczące ngo i społeczeństwa obywatelskiego) w szkołach i placówkach oświatowych. Tworzy miejsca spotkań dla młodzieży aktywnie działającej w środowisku lokalnym, pomaga w znajdowaniu grantodawców i przygotowaniu wniosków, a także wspiera w szukaniu partnerów projektowych.

Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości

ul. Zwycięstwa 1
e-mail: inkubator@gcop.gliwice.pl
tel.: 32 238 81 67
czynny od poniedziałku do piątku między godz. 10.00 a 18.00

Pracownicy filii doradzają, szkolą, organizują spotkania informacyjne dla stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych i innych podmiotów ekonomii społecznej. Inkubator zajmuje się rejestracją organizacji, tworzeniem statutu, wyborem formy działalności, bieżącą działalności, pozyskiwaniem środków finansowych na działalność, również odpłatną i gospodarczą, pisaniem i realizacją projektów, prowadzeniem zbiórek publicznych.

Filia pomaga określić cele i ścieżki rozwoju organizacji, zaplanować działalność odpłatną i gospodarczą czy wdrożyć planowane przedsięwzięcia. Porady są udzialane podczas spotkań bezpośrednich i drogą mailową oraz telefoniczną. Inkubator organizuje otwarte nabory na szkolenia, ale realizuje je również na indywidualne zamówienie grupy/organizacji. Filia prowadzi projekt ROWES.

Strefa Aktywności Społecznej

ul. Jagiellońska 21
e-mail: sas@gcop.gliwice.pl
tel.: 32 238 24 55
czynna od poniedziałku do piątku między godz. 10.00 a 18.00
Centrum Społeczno-Kulturalne Łabędź, ul. Partyzantów 25, tel.: 537 037 265

Filia pomaga i doradza w zakresie organizacji i promocji imprez organizowanych przez społeczności lokalne. Wspiera inicjatywy oddolne, aktywizuje oraz anmiuje mieszkańców, głównie na os. Baildona oraz w Łabędach. Strefa prowadzi program edukacyjny dla III klas szkół podstawowych „Jestem aktywny, pomagam, bo lubię!”.

Pracownicy filii kordynują Szkołę Lidera Społecznego, kluby zainteresowań, warsztaty animacyjne i działania animacyjne w CSK Łabędź. W Strefie dyżuruje także pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych.

Konkursy i dotacje

Konsultacje

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr PM-3516/2021

Dotyczy: konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz nadania nowego statutu

Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz nadania nowego statutu

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 3292/12

Dotyczy: konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok
Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 5050/2013
Dotyczy: konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok
Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 6600/2014

Dotyczy: konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok
Protokół z konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1773/2015

Dotyczy: konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok
Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 3399/2016

Dotyczy: konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok
Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5117/17

Dotyczy: konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok
Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6770/18

Dotyczy: konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok
Protokół z konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-159/18

Dotyczy: konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej
Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-278/19

Dotyczy: konsultacji w sprawie zmiany statutu Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych
Protokół z konsultacji w sprawie zmiany statutu Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1133/19

Dotyczy: konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na 2020

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2701/2020

Dotyczy: konsultacji  społecznych  projektu  uchwały  Rady  Miasta  Gliwice  w  sprawie określenia kierunków rozwoju sportu w Gliwicach od 2021 roku

konsultacje Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 roku

Programy współpracy i sprawozdania

Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi w 2010 roku

Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2010 roku

Spis treści

Sprawozdanie

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2011 roku

Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2011 roku

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2012 roku

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2013 roku

Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2013 roku

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2014 roku

Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2014 roku

Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi w 2015 roku

Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2015 roku

Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi w 2016 roku

Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2016 roku

Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi w 2017 roku

Sprawozdanie z wykonania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi w 2018 roku

Sprawozdanie z wykonania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku

Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 roku

Protokół z Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 rok

Sprawozdanie z wykonania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku

Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi w 2020 roku

Pozostałe informacje

W zakładce „Wirtualne Biuro Obsługi” znajdują się szczegółowe opisy następujących procedur:

Dokumenty do pobrania

Identyfikacja wizualna – logo Miasta Gliwice do pobrania

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach

Zarządzenie nr PM-4496/17 Prezydenta Miasta Gliwice z 10 maja 2017 roku w sprawie określenia składu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach na kadencję na lata 2017–2020

Rada Seniorów Miasta Gliwice

I kadencja Rady Seniorów Miasta Gliwice (2018–2020)

Przydatne linki

Baza Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Uchwała nr XXXVIII/1136/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 23 września 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej