Sieć edukatorów profilaktyki FASD

Z okazji Dnia Obchodów FASD (9 września) w trosce o zdrowie naszych najmłodszych mieszkańców Gliwic Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych podjął działania zmierzające do uruchomienia w Gliwicach „SIECI EDUKATORÓW PROFILAKTYKI FASD”.
Celem wprowadzenia „Sieci edukatorów profilaktyki FASD” jest zbudowanie stałego systemu edukacji młodzieży oraz przyszłych rodziców w zakresie negatywnych skutków wpływu na nienarodzone dziecko przez rodziców spożywających alkohol przed i podczas ciąży.

Sieć edukatorów pozwala nam na systematyczne powtarzanie działań profilaktycznych, stale korzystając z posiadanej grupy certyfikowanych edukatorów. Wprowadzenie systemu „Sieci edukatorów profilaktyki FASD” to przeszkolenie dużej grupy edukatorów (47 osób), w ramach jednorazowego szkolenia, za stosunkowo niskie nakłady finansowe (2.700 zł), dodatkową oszczędnością jest jednorazowe wyposażenie naszych edukatorów w materiały edukacyjnych (950 zł). Przeszkoleni edukatorzy zdobytą wiedzę wykorzystają i przekażą na sukcesywnie realizowanych szkoleniach, pogadankach i prelekcjach organizowanych na terenie placówek szkolnych oraz w środowiskach narażonych wystąpieniem syndromu FASD.

W dniu 14 września 2010 r. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych zorganizował szkolenie na temat wiedzy o syndromie FASD. Szkolenie zostało sfinansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tematyka szkolenia:
1) Płodowy zespół alkoholowych FASD i inne zaburzenia rozwojowe wywołane środkami toksycznymi (tytoń, alkohol, narkotyki) kontekst społeczny problemu.
2) Uszkodzenie charakterystyczne dla FASD (spektrum poalkoholowych zaburzeń rozwojowych) - podstawy diagnostyki.
3) „Nie chce – czy nie może” – interpretacja trudnych zachowań dzieci.
4) Uczeń z FASD – zaburzenia rozwojowe sensorycznego i jego wpływu na zdolności poznawcze (myślenie, pamięć, uwaga).
5) Funkcjonowanie społeczne dzieci i młodzieży z FASD, uczniowie z FASD.
6) Prezentacja możliwości terapeutycznych wobec dzieci z FAS/FAE i innymi zaburzeniami o etiologii organicznej, możliwości pomocy w warunkach szkolnych.

Szkolenie prowadziła przedstawicielka Pracowni Psychoedukacji i Terapii
w Lędzinach Pani Małgorzata Klecka, terapeutka, doktorantka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalistka diagnostyki i terapii FASD, ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ds. FASD, autorka wielu książek i publikacji z zakresu FASD („Fascynujące Dzieci”, „Dziecko z FASD”, itp.).
W szkoleniu uczestniczyli: nauczyciele pedagodzy, psychologowie z gliwickich szkół, metodycy i konsultanci Gliwickiego Ośrodka Metodycznego, pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, wychowawcy i opiekunowie Domu Dziecka Nr 1 i 2 oraz świetlic opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych działających na terenie Miasta Gliwice, a także przedstawiciele Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. W najbliższych dniach zaplanowano wręczenie certyfikatów dla edukatorów połączone z przekazaniem materiałów edukacyjnych.