List do premiera Tuska

LIST OTWARTY
DO PANA DONALDA TUSKA PREZESA RADY MINISTRÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W SPRAWIE BEZPŁATNEGO PRZEJAZDU AUTOSTRADĄ A4
NA ODCINKU „GLIWICE-KLESZCZÓW” – „GLIWICE-SOŚNICA”

Szanowny Panie Premierze,

Samorząd Miasta Gliwice przez ostatnich niemal 20 lat aktywnie zabiegał o bezpłatność gliwickiego odcinka autostrady A4, począwszy od węzła „Gliwice – Kleszczów” na wschód. Węzeł „Gliwice – Kleszczów” jest pierwszym węzłem na odcinku A4 stanowiącym obwodnicę miast konurbacji górnośląskiej. Przebiegająca przez województwo śląskie autostrada A4, obok funkcji tranzytowych, pełni również bardzo istotną rolę w regionalnym układzie drogowym. Na odcinku między Gliwicami a Jaworznem stanowi komunikacyjny kręgosłup ponad dwumilionowej konurbacji górnośląskiej. Wdrażany obecnie system poboru opłat nie uwzględnia tego faktu. Z opłat wyłączony jest odcinek autostrady A4 od węzła „Mysłowice – Brzęczkowice” do węzła „Gliwice – Sośnica”. Pomimo naszych wielokrotnych protestów punkty poboru opłat zostały wybudowane na pozostałych trzech gliwickich węzłach autostradowych oraz pomiędzy węzłem „Gliwice – Sośnica” a węzłem „Gliwice – Bojków”. Tym samym użytkowanie tego ok. 16 kilometrowego odcinka – jako bezpłatnej obwodnicy Gliwic – stanie się niemożliwe. Zamiast korzystać z wybudowanej autostradowej obwodnicy miasta zdecydowana większość pojazdów będzie przejeżdżała przez centrum Gliwic.

Samorząd Miasta Gliwice, wspierany przez wiele środowisk społecznychi politycznych regionu, przez wiele lat apelował do kolejnych rządów RP o bezpłatność autostradowej obwodnicy miasta. Począwszy od roku 2004 otrzymywaliśmy pisemne zapewnienia, że ruch lokalny będzie zwolniony z opłat za przejazd na całym gliwickim odcinku autostrady A4. Takie zapewnienia składał również rząd Pana Premiera. Składali je także prominentni politycy Platformy Obywatelskiej RP w trakcie ostatniej kampanii wyborczej do polskiego parlamentu. Deklarowano, że Ministerstwo Infrastruktury wyda rozporządzenie wyłączające z opłat za przejazd miejskimi odcinkami autostrad. Takie rozporządzenie rzeczywiście znalazło się w ofi cjalnych dokumentach ministerstwa. Z niewyjaśnionych powodów ostatecznie zostało ono okrojone. Zwolniono z opłat jedynie autostradową obwodnicę Wrocławia.

Od wielu miesięcy, wspierani przez liczne środowiska, w tym parlamentarzystów i członków Rządu RP, próbowaliśmy interweniować w tej sprawie. Pan minister Jacek Rostowski, zapewniał nas, że podtrzymuje swoje zobowiązania wyborcze i nie widzi potrzeby poboru opłat na odcinkach autostrad będących obwodnicami miast. Rada Miejska w Gliwicach wystosowała pod koniec lutego bieżącego roku kolejny już apel adresowany do Rządu Rzeczpospolitej. Na moje pisma adresowane w ostatnim czasie do kolejnych ministrów, a ostatnio do pana ministra Sławomira Nowaka, do dziś nie doczekałem się odpowiedzi. Posłowie śląscy również bezskutecznie zapraszali pana ministra Sławomira Nowaka do złożenia wizyty w naszym województwie.

Nasze działania nie doczekały się jakiejkolwiek reakcji. W związku z tym, apeluję bezpośrednio do Pana Premiera, w formie listu otwartego, o wywiązanie się z obietnic o wyłączeniu z opłat w ruchu lokalnym całej autostradowej obwodnicy Gliwic – od węzła „Gliwice – Kleszczów” do węzła „Gliwice – Sośnica”.

Z poważaniem
Prezydent Gliwic

Zygmunt Frankiewicz

Gliwice, 15 maja 2012 r