Eksperci za bezpłatną autostradą A4 na wysokości Gliwic

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu rozporządzenia zwalniającego z opłat za przejazd autostradą A4 na wysokości Gliwic. Pytane przez nas instytucje opiniujące rozporządzenie poparły jego treść. Resort transportu ma już tylko tydzień na wprowadzenie nowych przepisów w życie. Trwające od wielu lat starania samorządu Gliwic o bezpłatną autostradę A4 na wysokości miasta najwyraźniej przekonały resort transportu.

Na internetowych stronach ministerstwa w zeszłym tygodniu pojawił się projekt rozporządzenia zwalniający z opłat za przejazd na odcinku węzeł „Gliwice–Kleszczów” – węzeł „Gliwice–Sośnica”. Dokument trafił do konsultacji społecznych. Do 23 maja kilkanaście instytucji samorządowych, pozarządowych i podmiotów prywatnych miało czas na przygotowanie opinii w tej sprawie. Projekt rozporządzenia był m.in. konsultowany z ekspertami Polskiego Kongresu Drogowego, który w opinii przesłanej do resortu infrastruktury poparł proponowane zmiany.

- Jest to zgodne z rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach europejskich, w których na odcinkach dróg, na których przeplata się ruch tranzytowy ze wzmożonym ruchem lokalnym w aglomeracjach, rezygnuje się z pobierania opłat. Rozwiązanie to wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i samorządu Gliwic – mówi w imieniu Polskiego Kongresu Drogowego Tomasz Orłowski.

Rozwiązanie pozytywnie zaopiniowała też Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa. – Projekt jest logiczny – komentuje Wojciech Malusi, prezes Izby, największej organizacji samorządu gospodarczego w całym budownictwie. Treść rozporządzenia została również skonsultowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Jak poinformował Grzegorz Małetka, sekretarz generalny Stowarzyszenia, opinia jest także pozytywna.

Projekt rozporządzenia trafił też instytucji samorządowych, m. in. do Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich. Ze względu na ekspresowe tempo konsultacji większość z nich nie zdołała jednak przygotować opinii w oczekiwanym przez resort transportu terminie. Projekt został również przesłany do Związku Województw RP. - Został przekazany do konsultacji społecznych do województw, które swoje uwagi przesłały bezpośrednio do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – poinformował nas Bogdan Ciepielewski, dyrektor Biura ZWRP.

Co ważne, niektóre z instytucji konsultujących rozporządzenie nie ograniczyły się jedynie do sformułowania prostej opinii w tej sprawie. Tak było w przypadku Polskiego Kongresu Drogowego. Eksperci PKD zarekomendowali, by sprawa opłat na odcinkach dróg płatnych przebiegających w pobliżu aglomeracji miejskich została uregulowana ogólnym zapisem. – Chodzi o uzależnienie pobierania opłat od spełnienia określonych parametrów, np. wielkości aglomeracji i odległości autostrady od niej. W innym przypadku każdorazowa zmiana rozporządzenia prowadzić będzie do targów między administracją rządową i reprezentantami lokalnych społeczności – uważa Tomasz Orłowski z PKD.

Rząd ma już tylko tydzień na zmianę przepisów, dzięki której przejazd A4 na wysokości Gliwic będzie bezpłatny. Zgodnie z projektem rozporządzenia, wejdzie ono w życie dzień po podpisaniu. – Liczę na to, że tak jednoznaczny wynik konsultacji społecznych utwierdzi ministerialnych urzędników, że bezpłatna A4 na wysokości Gliwic to jedyne rozsądne rozwiązanie, korzystne nie tylko dla miasta, ale i dla całego regionu. Zabiegamy o to od kilkunastu lat – mówi Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic.