1996 r. - Analiza powiązań komunikacyjnych

Już w 1996 roku prezydent miasta zabiegał o bezpłatność gliwickiego odcinka autostrady A4. Pierwszy dokument w tej sprawie, to przygotowana „Analiza powiązań komunikacyjnych Miasta Gliwice z autostradami A-1 i A-4 z uwzględnieniem systemu płatności” wykonana na zlecenie miasta i przekazana ówczesnym decydentom. Dokument ten wskazywał jednoznacznie, że pierwszy punkt poboru opłat powinien zostać wybudowany przed Węzłem Kleszczów (jadąc od strony Wrocławia). Tym samym cały gliwicki odcinek autostrady A4 powinien być bezpłatny.