GŁOSOWANIE

GŁOSOWANIE

Głosowanie zakończone. Mieszkańcy wybrali

Gliwiczanie kolejny raz decydowali, jakie zadania jednoroczne zostaną zrealizowane w przyszłym roku w różnych dzielnicach. Głosowanie trwało miesiąc - od 6 czerwca do 4 lipca, w tym czasie wpłynęło 16 768 głosów.

SPRAWDŹ WYNIKI

 

----------------------------------------------------------------------

KTO? Głosować może każdy mieszkaniec Gliwic. Każdy może oddać tylko jeden głos, wyłącznie na jedno, wybrane zadanie w jednym, wybranym przez siebie osiedlu. 

JAK? Głosować można przez Internet (formularz elektroniczny dostępny jest poniżej) lub tradycyjnie (formularze papierowe dostępne są w punktach konsultacyjnych oraz - do pobrania i wydruku - poniżej). Niezależnie od formy oddania głosu, niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i daty urodzenia, a w przypadku głosowania elektronicznego – także  adresu e-mail. Głos można oddać tylko we własnym imieniu, a dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym.

W przypadku głosowania elektronicznego należy wypełnić formularz elektroniczny, podać wszystkie wymagane dane osobowe, wskazać jedno wybrane zadanie, na które chcemy zagłosować oraz zatwierdzić formularz przyciskiem „wyślij”. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny. Należy go zatwierdzić (kliknąć)  – w przeciwnym razie głos będzie nieważny.

W przypadku głosowania tradycyjnego – należy w formularzu papierowym podać wszystkie wymagane dane osobowe, wskazać jedno wybrane zadanie, na które chcemy zagłosować i do 4 lipca 2016 r. oddać formularz w punkcie konsultacyjnym.

Wypełniony formularz papierowy można również wysłać na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (z dopiskiem na kopercie: BUDŻET OBYWATELSKI). Za dzień oddania głosu przyjmuje się w takim wypadku datę doręczenia korespondencji przez operatora pocztowego do Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

UWAGA! Osoby, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia oddanie głosu poprzez wypełnienie formularza, mogą złożyć swój głos za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe, za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach (w godzinach pracy magistratu: od poniedziałku do środy w godz. od 8.00 do 16.00, w czwartki od godz. 8.00 do 17.00, a w piątki w godz. od 8.00 do 15.00).

Informację o wymaganej minimalnej liczbie głosów oraz o łącznej liczbie głosów ważnych oddanych na poszczególne osiedla znaleźć można w TABELI WYNIKÓW.

Poniżej zamieszczamy prezentację, która przybliży procedurę głosowania, wykaz punktów konsultacyjnych oraz ulotkę do pobrania.