I LO - rozbudowa
Rozbudowa I-go Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach, to z pewnością inwestycja, którą można zaliczyć do jednej z większych i bardziej prestiżowych w gliwickiej oświacie. Obejmuje ona budowę hali sportowej, trzypiętrowego nowoczesnego zaplecza dydaktycznego oraz boisk ze sztuczną nawierzchnią, a także modernizację terenu wokół szkoły. Przybliżony koszt budowy to ponad 22 mln zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na początek 2021 roku. Jednocześnie trwa realizacja II etapu modernizacji istniejącego budynku szkoły - dostosowanie budynku szkoły do wymogów przeciwpożarowych - koszt inwestycji w 2020 r. to 300 tys. zł.
ZSO4 - boiska
W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gliwicach 4 grudnia 2020 roku zakończono trwającą od roku 2018 modernizację boisk szkolnych. Koszt modernizacji to 3,1 mln zł, w całości sfinansowany z budżetu miasta Gliwice. Uczniowie oraz mieszkańcy mogą grać w piłkę nożną i ręczną, w koszykówkę, siatkówkę i hokej na trawie. W skład kompleksu wchodzi również bieżnia, skocznia i rzutnia. W szkole przeprowadzono również remont klatek schodowych i korytarzy o wartości 118 tys. zł.
ZSO4 - boiska
ZSO4 - boiska
ZSO5 - sala wyciszenia
W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 powstało wyjątkowe miejsce, które w wyniku konkursy przeprowadzonego na profilu społecznościowym szkoły nazwano Spokodajnią. Jest to przyjazna przestrzeń, przeznaczona przede wszystkim dla uczniów z niepełnosprawnościami, ale otwarta jest dla każdego, kto poczuje potrzebę, by odzyskać równowagę i wewnętrzny spokój. Można z niej korzystać w trakcie przerw między lekcjami.
ZSO5 - sala wyciszenia
W sali wyciszenia w ZSO nr 5odbywają się także różnorodne zajęcia terapeutyczne i rewalidacyjne dla uczniów. Na terenie zespołu przeprowadzono również gruntowną renowację boiska z trawiastą nawierzchnią syntetyczną.
MDK - scena Bojków
Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach może pochwalić się w pełni wyposażoną i profesjonalną salą widowiskową. Sala znajduje się w Bojkowie, w gruntownie zmodernizowanym obiekcie, kusi oryginalnym nowoczesnym wystrojem, profesjonalnym wyposażeniem i znakomitą akustyką. Dodatkową, rzadko spotykaną, zaletą jest mobilność ustawień widowni mogącej pomieścić do 230 osób. Pomimo trwającej pandemii jesienią ubiegłego roku, udało się zrealizować kilka wydarzeń kulturalnych, m.in cykl sześciu koncertów jazzowowych, wydarzenia z cyklu „Czwartek Jazzowy z Gwiazdą” organizowane przez Stowarzyszenia Śląski Jazz Club. Całkowity koszt modernizacji obiektu w Bojkowie wyniósł ponad 4 mln zł.
MDK - Bojków
Dodatkowo w ramach Budżetu Obywatelskiego, przy MDK - Scena Bojków, powstała historyczna ścieżka edukacyjna. W ramach realizacji tej inwestycji wykonano również zagospodarowanie terenu.
MDK - Bojków
Przy realizacji prac wykorzystano kostki staro-bruku pochodzącego z prac remontowych na ulicy Rolników w Bojkowie. Kostka ta ma wartość historyczną. Ważna jest integracja estetyczna i historyczna całego kompleksu skweru, w skład którego wchodzi sąsiadujący teren i budynek MDK.
ZSO14 - boiska
Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach mogą od zeszłego roku korzystać z nowoczesnego kompleksu boisk szkolnych oraz nowego zaplecza sportowego.
ZSO14 - boiska
Całkowity koszt modernizacji boisk przy ZSO nr 14, to ponad 3 mln zł, koszt remontu zaplecza ponad 600 tys. zł.
ZSP13 - świetlica
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr13 może pochwalić się nową świetlicą i salą audiowizualną, a także małą salą gimnastyczną, która będzie służyła najmłodszym uczniom oraz przedszkolakom.
ZSP13 - świetlica
Pomieszczenie świetlicy ZSP 13, wyposażone w miejsce pracy własnej ucznia, jak również w wiele innych atrakcyjnych elementów, m.in. w magiczny dywan, czyli interaktywną podłogę.
ZSP4 - boiska i plac zabaw
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 na osiedlu Obrońców Pokoju to kolejna placówka, która posiada nowoczesne sportowe zaplecze w postaci kompleksu boisk, których modernizacja zakończyła się w drugiej połowie 2020 roku. Całkowity koszt wszystkich prac to ponad 2 mln zł. W ramach Budżetu Obywatelskiego powstał nowy plac zabaw za kwotę ponad 175 000,00 zł.
ZSP4 - boiska i plac zabaw
Całkowity koszt wszystkich prac w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 4 na osiedlu Obrońców Pokoju, to ponad 2 mln zł. W ramach Budżetu Obywatelskiego powstał nowy plac zabaw za kwotę ponad 175 000,00 zł.
ZSP4 - nowa kuchnia
Kuchnia w należącym do ZSP4 przedszkolu została wyposażona w nowy sprzęt za kwotę ponad 150 tys. zł. Remont przeszła również mała sala gimnastyczna, korytarz i pomieszczenia gospodarcze.
ZSTI - aula
W Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych zmodernizowano aulę szkolną za ponad 200 tys. zł.
ZSO nr 7 - winda
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gliwicach przy ulicy Gierymskiego to kolejna placówka, która w minionej dekadzie przeszła szereg modernizacji. W ubiegłym roku oddano do użytku windę, która pozwoliła zaspokoić potrzeby uczniów niepełnosprawnych ruchowo. Stanowi ona ogromne ułatwienie, zarówno dla naszych uczniów jak i pracowników, opiekunów. Całkowity koszt realizacji inwestycji to ponad270 tys. zł. z tego 125 tys. zł to środki pozyskane z PFRON.
ZSP8 - plac zabaw
W Szkole Podstawowej nr 18 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 zakończono modernizację placu zabaw w ramach budżetu obywatelskiego za kwotę 150 tys. zł, oraz opracowano dokumentację projektową i zakończono postępowanie przetargowe na realizację budowy nowego budynku przedszkola.
CKZiU - pracownia
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przeszło szereg modernizacji w ramach realizacji projektu inwestycyjnego - Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a jego całkowity budżet to niemal 4 mln zł, z czego ponad 2 mln to środki pochodzące z budżetu miasta Gliwice. Projekt obejmował rozbudowę, przebudowę oraz remont istniejących obiektów dydaktycznych, a także zakup wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych w urządzenia zgodne z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców.
CKZiU - warsztaty
W ramach realizacji projektu - Równe szanse, lepszy start - w Centrum Kształcenia Zaowodwego i Ustawicznego, zakupiono wyposażenie dla: dwóch pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, pracowni przygotowania i ekspedycji śniadań, pracowni hotelarskiej, pracowni obsługi, pracowni obsługi gości, pracowni obsługi turystycznej oraz pracowni turystyczno-geograficznej i warsztatów szkolnych. Realizacja projektu zwiększyła dostępność szkoły dla osób niepełnosprawnych.
SP3 - plac zabaw
W Szkole Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 3 w Gliwicach została wybudowana siłownia rekreacyjno-sportowa "pod chmurką" w ramach budżetu obywatelskiego za kwotę 171 tys. zł.
SP3 - plac zabaw
W Szkole Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 3 w Gliwicach została wybudowana siłownia rekreacyjno-sportowa "pod chmurką" w ramach budżetu obywatelskiego za kwotę 171 tys. zł.
ZSP16 - plac zabaw
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego zmodernizowano plac zabaw za kwotę ponad 280 tys. zł.
ZSP16 - plac zabaw
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego zmodernizowano plac zabaw za kwotę ponad 280 tys. zł.
ZSP16 - plac zabaw
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego zmodernizowano plac zabaw za kwotę ponad 280 tys. zł.
PPP
W 2020 roku zakończono trwającą 2 lata modernizację nowego budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach przy ulicy Gierymskiego. Całkowity koszt inwestycji to niemal 5 mln zł.
PPP
W 2020 roku zakończono trwającą 2 lata modernizację nowego budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach przy ulicy Gierymskiego. Całkowity koszt inwestycji to niemal 5 mln zł.
ZSP11 - plac zabaw
Szkoła Podstawowa nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 wzbogaciła się o nowy plac zabaw, którego budowa sfinansowana ze środków Budżetu Obywatelskiego wyniosła ponad 280 tys. zł. Wykonano również modernizację i izolację ścian fundamentowych budynku szkoły oraz przebudowano kanalizację za ponad 380 tys. zł.
I LO - rozbudowa Rozbudowa I-go Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach, to z pewnością inwestycja, którą można zaliczyć do jednej z większych i bardziej prestiżowych w gliwickiej oświacie. Obejmuje ona budowę hali sportowej, trzypiętrowego nowoczesnego zaplecza dydaktycznego oraz boisk ze sztuczną nawierzchnią, a także modernizację terenu wokół szkoły. Przybliżony koszt budowy to ponad 22 mln zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na początek 2021 roku. Jednocześnie trwa realizacja II etapu modernizacji istniejącego budynku szkoły - dostosowanie budynku szkoły do wymogów przeciwpożarowych - koszt inwestycji w 2020 r. to 300 tys. zł.
ZSO4 - boiska W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gliwicach 4 grudnia 2020 roku zakończono trwającą od roku 2018 modernizację boisk szkolnych. Koszt modernizacji to 3,1 mln zł, w całości sfinansowany z budżetu miasta Gliwice. Uczniowie oraz mieszkańcy mogą grać w piłkę nożną i ręczną, w koszykówkę, siatkówkę i hokej na trawie. W skład kompleksu wchodzi również bieżnia, skocznia i rzutnia. W szkole przeprowadzono również remont klatek schodowych i korytarzy o wartości 118 tys. zł.
ZSO4 - boiska ZSO4 - boiska
ZSO5 - sala wyciszenia W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 powstało wyjątkowe miejsce, które w wyniku konkursy przeprowadzonego na profilu społecznościowym szkoły nazwano Spokodajnią. Jest to przyjazna przestrzeń, przeznaczona przede wszystkim dla uczniów z niepełnosprawnościami, ale otwarta jest dla każdego, kto poczuje potrzebę, by odzyskać równowagę i wewnętrzny spokój. Można z niej korzystać w trakcie przerw między lekcjami.
ZSO5 - sala wyciszenia W sali wyciszenia w ZSO nr 5odbywają się także różnorodne zajęcia terapeutyczne i rewalidacyjne dla uczniów. Na terenie zespołu przeprowadzono również gruntowną renowację boiska z trawiastą nawierzchnią syntetyczną.
MDK - scena Bojków Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach może pochwalić się w pełni wyposażoną i profesjonalną salą widowiskową. Sala znajduje się w Bojkowie, w gruntownie zmodernizowanym obiekcie, kusi oryginalnym nowoczesnym wystrojem, profesjonalnym wyposażeniem i znakomitą akustyką. Dodatkową, rzadko spotykaną, zaletą jest mobilność ustawień widowni mogącej pomieścić do 230 osób. Pomimo trwającej pandemii jesienią ubiegłego roku, udało się zrealizować kilka wydarzeń kulturalnych, m.in cykl sześciu koncertów jazzowowych, wydarzenia z cyklu „Czwartek Jazzowy z Gwiazdą” organizowane przez Stowarzyszenia Śląski Jazz Club. Całkowity koszt modernizacji obiektu w Bojkowie wyniósł ponad 4 mln zł.
MDK - Bojków Dodatkowo w ramach Budżetu Obywatelskiego, przy MDK - Scena Bojków, powstała historyczna ścieżka edukacyjna. W ramach realizacji tej inwestycji wykonano również zagospodarowanie terenu.
MDK - Bojków Przy realizacji prac wykorzystano kostki staro-bruku pochodzącego z prac remontowych na ulicy Rolników w Bojkowie. Kostka ta ma wartość historyczną. Ważna jest integracja estetyczna i historyczna całego kompleksu skweru, w skład którego wchodzi sąsiadujący teren i budynek MDK.
ZSO14 - boiska Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach mogą od zeszłego roku korzystać z nowoczesnego kompleksu boisk szkolnych oraz nowego zaplecza sportowego.
ZSO14 - boiska Całkowity koszt modernizacji boisk przy ZSO nr 14, to ponad 3 mln zł, koszt remontu zaplecza ponad 600 tys. zł.
ZSP13 - świetlica Zespół Szkolno-Przedszkolny nr13 może pochwalić się nową świetlicą i salą audiowizualną, a także małą salą gimnastyczną, która będzie służyła najmłodszym uczniom oraz przedszkolakom.
ZSP13 - świetlica Pomieszczenie świetlicy ZSP 13, wyposażone w miejsce pracy własnej ucznia, jak również w wiele innych atrakcyjnych elementów, m.in. w magiczny dywan, czyli interaktywną podłogę.
ZSP4 - boiska i plac zabaw Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 na osiedlu Obrońców Pokoju to kolejna placówka, która posiada nowoczesne sportowe zaplecze w postaci kompleksu boisk, których modernizacja zakończyła się w drugiej połowie 2020 roku. Całkowity koszt wszystkich prac to ponad 2 mln zł. W ramach Budżetu Obywatelskiego powstał nowy plac zabaw za kwotę ponad 175 000,00 zł.
ZSP4 - boiska i plac zabaw Całkowity koszt wszystkich prac w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 4 na osiedlu Obrońców Pokoju, to ponad 2 mln zł. W ramach Budżetu Obywatelskiego powstał nowy plac zabaw za kwotę ponad 175 000,00 zł.
ZSP4 - nowa kuchnia Kuchnia w należącym do ZSP4 przedszkolu została wyposażona w nowy sprzęt za kwotę ponad 150 tys. zł. Remont przeszła również mała sala gimnastyczna, korytarz i pomieszczenia gospodarcze.
ZSTI - aula W Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych zmodernizowano aulę szkolną za ponad 200 tys. zł.
ZSO nr 7 - winda Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gliwicach przy ulicy Gierymskiego to kolejna placówka, która w minionej dekadzie przeszła szereg modernizacji. W ubiegłym roku oddano do użytku windę, która pozwoliła zaspokoić potrzeby uczniów niepełnosprawnych ruchowo. Stanowi ona ogromne ułatwienie, zarówno dla naszych uczniów jak i pracowników, opiekunów. Całkowity koszt realizacji inwestycji to ponad270 tys. zł. z tego 125 tys. zł to środki pozyskane z PFRON.
ZSP8 - plac zabaw W Szkole Podstawowej nr 18 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 zakończono modernizację placu zabaw w ramach budżetu obywatelskiego za kwotę 150 tys. zł, oraz opracowano dokumentację projektową i zakończono postępowanie przetargowe na realizację budowy nowego budynku przedszkola.
CKZiU - pracownia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przeszło szereg modernizacji w ramach realizacji projektu inwestycyjnego - Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a jego całkowity budżet to niemal 4 mln zł, z czego ponad 2 mln to środki pochodzące z budżetu miasta Gliwice. Projekt obejmował rozbudowę, przebudowę oraz remont istniejących obiektów dydaktycznych, a także zakup wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych w urządzenia zgodne z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców.
CKZiU - warsztaty W ramach realizacji projektu - Równe szanse, lepszy start - w Centrum Kształcenia Zaowodwego i Ustawicznego, zakupiono wyposażenie dla: dwóch pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, pracowni przygotowania i ekspedycji śniadań, pracowni hotelarskiej, pracowni obsługi, pracowni obsługi gości, pracowni obsługi turystycznej oraz pracowni turystyczno-geograficznej i warsztatów szkolnych. Realizacja projektu zwiększyła dostępność szkoły dla osób niepełnosprawnych.
SP3 - plac zabaw W Szkole Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 3 w Gliwicach została wybudowana siłownia rekreacyjno-sportowa "pod chmurką" w ramach budżetu obywatelskiego za kwotę 171 tys. zł.
SP3 - plac zabaw W Szkole Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 3 w Gliwicach została wybudowana siłownia rekreacyjno-sportowa "pod chmurką" w ramach budżetu obywatelskiego za kwotę 171 tys. zł.
ZSP16 - plac zabaw W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego zmodernizowano plac zabaw za kwotę ponad 280 tys. zł.
ZSP16 - plac zabaw W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego zmodernizowano plac zabaw za kwotę ponad 280 tys. zł.
ZSP16 - plac zabaw W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego zmodernizowano plac zabaw za kwotę ponad 280 tys. zł.
PPP W 2020 roku zakończono trwającą 2 lata modernizację nowego budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach przy ulicy Gierymskiego. Całkowity koszt inwestycji to niemal 5 mln zł.
PPP W 2020 roku zakończono trwającą 2 lata modernizację nowego budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach przy ulicy Gierymskiego. Całkowity koszt inwestycji to niemal 5 mln zł.
ZSP11 - plac zabaw Szkoła Podstawowa nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 wzbogaciła się o nowy plac zabaw, którego budowa sfinansowana ze środków Budżetu Obywatelskiego wyniosła ponad 280 tys. zł. Wykonano również modernizację i izolację ścian fundamentowych budynku szkoły oraz przebudowano kanalizację za ponad 380 tys. zł.