Wirtualne wycieczki

Wirtualne wycieczki

Dodano: 05.01.2012

Prezentujemy wirtualne wycieczki po Gliwicach, wykonane w ramach projektu „Śląski System Informacji Turystycznej", realizowanego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 „Systemy Informacji Turystycznej”.

Rezultatem projektu jest utworzenie sprawnego systemu informacji turystycznej w skali regionu, obejmującego zintegrowaną sieć punktów informacji turystycznej, platformy informatyczne i bazy danych, stworzenie systemu oznakowania obszarów atrakcyjnych turystycznie i wydanie oraz dystrybucję bezpłatnych materiałów informacyjno – promocyjnych. Liderem projektu jest Śląska Organizacja Turystyczna. Więcej o projekcie.

Zapraszamy na portal Silesia.travel.