Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Glwiicach

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach jest organizacją samorządu gospodarczego wspomagającą rozwój gospodarczy regionu, szczególnie rozwój przedsiębiorczości. Celem działalności Izby jest:


• propagowanie i wspieranie nowoczesnych form działalności gospodarczej uwzględniającej interes ekonomiczny i społeczny miasta i regionu;
• ochrona praw i reprezentowanie interesów przedsiębiorstw w niej zrzeszonych;
• udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych, związanych z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej;
• rozwijanie współpracy członków Izby z przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi, również poprzez uczestnictwo w targach i misjach gospodarczych;
• współdziałanie z władzami i organami samorządu terytorialnego dla tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej;
• nawiązywanie współpracy z izbami zagranicznymi – do tej pory RIPH w Gliwicach podpisała umowy bilateralne z Niemcami, Czechami, Wielką Brytanią, Słowacją i Francją.

Członkostwo w RIPH w Gliwicach zapewnia stały dostęp do najnowszych rozwiązań w dziedzinie przedsiębiorczości, pomoc wykwalifikowanych ekspertów współpracujących z Izbą oraz wsparcie działań na rynku biznesowym.