Inwestuj w Gliwicach

Podstrefa Gliwicka KSSE

KSSE

W Gliwicach działa ok. 22 000 podmiotów gospodarczych. Są to firmy będące własnością osób fizycznych, spółek prawa handlowego, spółdzielni oraz skarbu państwa. Największą ich liczbę stanowią małe podmioty gospodarcze, zatrudniające do 10 osób. Do dużych, zatrudniających powyżej 250 pracowników, przedsiębiorstw należ 17 firm. Miasto dysponuje zarówno terenami przygotowanymi pod inwestycje (KSSE, Nowe Gliwice Centrum Edukacji i Biznesu), jak również wykwalifikowaną kadrą, której corocznie dostarcza Politechnika Śląska.

Podstrefa Gliwicka jest największą podstrefą Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jej ogólna powierzchnia wynosi 678 ha, z zcego w obrębie miasta ok. 385 ha. Przebiegająca przez tereny Podstrefy Gliwice droga krajowa nr 88 (E40) stanowi doskonałe połączenie z drogami międzynarodowymi, krajowymi oraz lokalnymi, a także z planowanymi autostradami. W Gliwicach przewidziane jest skrzyżowanie dwóch najważniejszych polskich autostrad: A-4 biegnącej z zachodu na wschód łączącej Niemcy z Ukrainą i A-1 biegnącej z północy na południe łączącej Gdańsk i Skandynawię z Gliwicami.

Wśród działających na terenie Podstrefy Gliwickiej firm sa przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej, budowlanej, elektronicznej. Znajdują się tutaj również centra magazynowe.

Aktualna oferta inwestycyjna Podstrefy Gliwickiej znajduje sie na stronie KSSE.


Centrum Edukacji i Biznesu "Nowe Gliwice"

Terenem i obiektami Nowych Gliwic zarządza Górnośląska Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju, która uruchomiła tutaj drugi w Gliwicach Inkubator przedsiębiorczości. Strefa przedsiębiorczości obejmuje 10 działek o powierzchni od ok. 4900 do ok. 7900 m2, uzbrojonych w sieci wodociągową i kanalizacyjną, z dostępem do energii elektrycznej oraz sieci teleinformatycznej. Działki rozdzielone są wewnętrznymi drogami dojazdowymi.

W biurach o powierzchni od 30 do 100 m2 wyposażonych m.in. w sieć teleinformatyczną i dedykowaną sieć zasilającą znalazło swoją siedzibę kilkadziesiąt firm. Kompleks objęty jest całodobową ochroną a budynki posiadają wydzielone strefami dostępu. Wszystkie budynki wyposażone są w łącze dostępowe do Internetu, którego prędkość dostosowywana jest do indywidualnych potrzeb klientów. Agencja Rozwoju Lokalnego dysponuje własnym dedykowanym łączem światłowodowym zestawionym przez firmę GTS Energis, co pozwala na realizowanie usług transmisji danych z gwarancją dostępności SLA 99,9%. Kompleks posiada również własne zamykane zaplecze parkingowe dla 600 pojazdów.

Informacje o terenach inwestycyjnych na terenie Nowych Gliwic oraz warunkach wynajęcia sal konferencyjnych można znaleźć na stronie GAPR.


Pozostałe tereny inwestycyjne

Atrakcyjne grunty inwestycyjne  znajdują sie również poza KSSE i Nowymi Gliwicami, m.in.przy autostradach. Miasto systematycznie wystawia na sprzedaż kolejne tereny, jednocześnie zachęcając inwestorów możliwością uzyskania znaczących ulg podatkowych. MIEJSKA OFERTA NERUCHOMOŚCI


Przedsiębiorcy z obszaru całego miasta, w tym również prowadzący działalność na terenie „Nowych Gliwic”, mogą być zwolnieni z podatku od nieruchomości na mocy uchwały Rady Miasta Gliwice z dnia 12.06.2014 r. nr XLIV/925/2014 „w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii i innowacji”. Zwolnienie może przysługiwać na okres do 10 lat pod warunkiem, iż przedsiębiorca prowadzi działalność w określonych w uchwale sektorach nowoczesnych technologii i innowacji, a wartość pomocy de minimis w przypadku danego przedsiębiorcy w okresie 3 kolejnych lat nie przekroczy równowartości 200 000 €.

Dodatkowe informacji w tym zakresie: Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Gliwicach nr tel. 32 239 12 99, email: po@um.gliwice.pl.