Oferta RIPH w Gliwicach

OFERTA RIPH W GLIWICACH

• szkolenia, konferencje, panele dyskusyjne – oferujemy usługi szkoleniowe dotyczące zagadnień Prawa podatkowego, Prawa zamówień publicznych, zmian w Kodeksie pracy, pozyskiwania funduszy unijnych i innych. Organizujemy szkolenia zamknięte, przygotowane na indywidualne zlecenie klienta. Zapraszamy także na konferencje i spotkania tematyczne.
• doradztwo indywidualne – podatkowe i prawne skierowane do przedsiębiorców oraz doradztwo indywidualne związane z wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań w firmie.
• Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach stanowi doskonałą alternatywę dla kosztownego i czasochłonnego sądownictwa powszechnego, gwarantuje odformalizowanie postępowania oraz wysoki poziom specjalizacji arbitrów.
• biblioteka – RIPH w Gliwicach dysponuje bogatym zasobem bibliotecznym, w którym znajdują się wydawnictwa biznesowe, aktualne broszury i biuletyny, opracowania o charakterze gospodarczym, związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii w firmie.
• promocja firmy w wydawnictwach Izby oraz na stronie internetowej – proponujemy umieszczenie reklamy w Pryzmacie Gospodarczym, kwartalniku wydawanym przez RIPH w Gliwicach oraz na stronie internetowej www.riph.com.pl. Natomiast w Broszurze Projektu, wydawanej w ramach projektu KIGNET Innowacje – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw, istnieje możliwość atrakcyjnego zaprezentowania oferty technologicznej w formie całostronicowej prezentacji na wysokiej jakości papierze.

DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOCJI REGIONU
Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach jest uroczystością integrującą środowisko śląskich przedsiębiorców. Co roku przyciąga uwagę czołowych przedstawicieli świata biznesu, kultury, nauki i polityki. W trakcie uroczystości przyznawane są odznaczenia dla wyróżniających się postaci i przedsiębiorstw tworzących pozytywny wizerunek województwa śląskiego: Medal Izby oraz Marka – Śląskie, która ma akcentować nie tylko gospodarcze i przemysłowe atrybuty Śląska, ale także zjawiska społeczne, naukowe, kulturalne czy sportowe.

FUNDUSZE UNIJNE
Wykorzystywanie funduszy unijnych na podniesienie jakości i zwiększenie zakresu oferowanych usług jest obecnie jednym z podstawowych kierunków działań podejmowanych przez RIPH w Gliwicach. Prowadzone przez Izbę projekty zwiększają szanse śląskich przedsiębiorców na szybki rozwój, mają wpływ na poprawę ich konkurencyjności na rynku lokalnym, ogólnokrajowym jak i międzynarodowym oraz otwierają firmy na innowacyjne rozwiązania.

Przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach funkcjonuje Centrum Informacji Gospodarczej, którego podstawowym zadaniem jest informowanie o najnowszych rozwiązaniach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz Centrum Doradztwa Innowacyjności, które wspiera nowoczesne formy działalności gospodarczej oparte na innowacyjnych technologiach.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do przystąpienia
do RIPH w Gliwicach.

KONTAKT

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36,
44-100 Gliwice

tel.: 32 231 99 79
faks: 32 238 96 40
sekretariat@riph.com.pl
www.riph.com.pl