Aktualności | Zdobądź zawód, o jakim marzysz

Zdobądź zawód, o jakim marzysz

Zdobądź zawód, o jakim marzysz

Opublikowane: 07.07.2010 / Sekcja: Miasto  Nauka  Życie i styl 

Gliwickie Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży pozyskało środki unijne w wysokości 1.016.749,50 zł na realizację projektu „Zdobądź zawód, o jakim marzysz”.

Milionową dotację przyznano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Edukacyjne przedsięwzięcie ruszy 1 września i będzie trwało dwa lata. Jest ono adresowane do mieszkańców naszego regionu w wieku od 19 do 64 lat. – Stawiamy sobie za cel podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników szkolenia oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy, co szczególnie dotyczy kobiet. Planujemy, że w nieodpłatnych zajęciach weźmie udział blisko 100 osób legitymujących się wykształceniem średnim. Zdobędą oni niezbędną wiedzę i umiejętności w zawodach: technika BHP, technika usług kosmetycznych, technika organizacji reklamy oraz fototechnika – informuje Grażyna Grzesik, prezes stowarzyszenia.

Szkolenie będzie prowadzone w siedzibie SARM (ul. Barlickiego 3) w systemie zaocznym. Uczestnicy zajęć otrzymają wymagane materiały i pomoce naukowe. Ponadto przewidziano zwrot kosztów dojazdu oraz bezpłatne posiłki. Nabór chętnych do udziału w dwuletnim szkoleniu trwa od 1 lipca (bliższe informacje – tel. 32/775-18-37). (luz)