Aktualności | Zatrudniasz kobiety? Wypełnij ankietę!

Zatrudniasz kobiety? Wypełnij ankietę!

Opublikowane: 27.07.2010 / Sekcja: Miasto  Biznes  Życie i styl 

Katedra Prawa Akademii Ekonomicznej w Katowicach zaprasza przedsiębiorców do wzięcia udziału w międzynarodowym projekcie „Dyskryminacja płci na rynku pracy”. W jego ramach partnerzy z 5 krajów UE (Polski, Czech, Włoch, Niemiec i Francji) przygotują PORADNIK DOBRYCH PRAKTYK, który będzie pokazywał, jak można przeciwdziałać dyskryminacji płci na rynku pracy oraz wspierać zatrudnianie kobiet.


– Jeśli w Twojej firmie powszechna jest zasada równego traktowania w zatrudnieniu, stwarzasz warunki sprzyjające łączeniu macierzyństwa z karierą zawodową, ułatwiasz kobietom pracę (np. poprzez elastyczny czas pracy, pracę na odległość, niepełny wymiar zatrudnienia), dofinansowujesz np. opiekę przedszkolną czy żłobek, w jakikolwiek inny sposób starasz się, by równe traktowanie nie było wyłącznie hasłem, podziel się dobrym przykładem! Opisz w ankiecie działania, które podejmowane są w Twojej firmie, a z pewnością wykorzystamy Twoje doświadczenie na arenie międzynarodowej – zachęca Borys Budka, koordynator projektu z ramienia Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Formularz ankiety można pobrać m.in. ze strony internetowej www.gliwice.eu (zakładka „dla przedsiębiorców”). Należy wypełnić go elektronicznie i odesłać w terminie do 31 sierpnia na adres borys.budka@ae.katowice.pl. Więcej informacji można znaleźć na stronie głównej projektu www.sdolm.eu (zakładka boczna „Sdolm PL”). Projekt został objęty patronatem wojewody śląskiego i prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej. (kik)


27 lipca 2010