Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19

Opublikowane: 26.11.2020
Logo EFS Wiedza Edukacja Rozwój
Nazwa programu operacyjnego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia
Numer i nazwa działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny
Budżet całkowity projektu 30 483,30 PLN
Kwota wsparcia 27 704,86 PLN
Okres realizacji 01.05.2020 - 29.09.2020
Jednostka realizująca projekt

Przedmiotem projektu „"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" jest realizacja zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.