Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i Jasnej

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i Jasnej

Dodano: 14.12.2020
logo EFRR pol
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Numer i nazwa działania Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 505 320,90 PLN
Kwota wsparcia 349 205,50 PLN
Okres realizacji 21.04.2020 - 30.09.2020

Przedmiotem projektu było wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach  mieszczących się przy ul. Zwycięstwa 21 oraz przy ul. Jasnej 31A.