Uzbrojenie terenów poprzemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach

Opublikowane: 14.12.2020
logo fundusz spójności pomoc techniczna
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Numer i nazwa priorytetu 1. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
Numer i nazwa działania 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 3 569 647,35 PLN
Kwota wsparcia 2 102 960,80 PLN
Okres realizacji
Jednostka realizująca projekt
Obszar, którego dotyczył projekt, to teren poprzemysłowy dawnej Fabryki Drutu, znajdujący się w bardzo korzystnej lokalizacji wynikającej z usytuowania w centrum Gliwic oraz z bliskości dróg krajowych, autostrad i Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach Pyrzowicach. Po zakończeniu budowy odcinka DTŚ w Gliwicach, teren inwestycyjny zostanie bezpośrednio skomunikowany z Trasą, zwiększając atrakcyjność obszaru dla potencjalnych inwestorów.
Głównym celem projektu była poprawa oferty kompleksowo uzbrojonych terenów inwestycyjnych w Gliwicach oraz dostosowanie jej do popytu na tego typu tereny.
W ramach realizacji części rzeczowej projektu został uzbrojony teren o powierzchni 2,00 ha; wykonano następujące zadania:
 
  • rozbiórka, wycinka drzew,
  • likwidacja sieci,
  • roboty ziemne,
  • budowa sieci uzbrojenia terenu,
  • mury oporowe i roboty drogowe,
  • zagospodarowanie terenu.

W ujęciu długofalowym projekt stanowi pierwszy etap realizacji szerszego przedsięwzięcia pn: Zagospodarowanie i zabudowa kwartału obejmującego zabudowę dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach.