Termomodernizacja budynku przy ulicy Dębowej w Gliwicach

Termomodernizacja budynku przy ulicy Dębowej w Gliwicach

Dodano: 14.12.2020
logo EFRR pol
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Numer i nazwa działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 1 292 906,99 PLN
Kwota wsparcia 811 461,17PLN
Okres realizacji 08.01.2018 - 15.07.2020

Projekt objął wykonanie termomodernizacji budynku przy ulicy Dębowej 5 w Gliwicach. W ramach projektu wykonano także montaż instalacji solarnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. Realizacja projektu miała na celu obniżenie zapotrzebowania na ciepło budynku, które bezpośrednio przełoży się na ograniczenie kosztów jego utrzymania. Projekt przyczyni się także do ograniczenia emisji CO2 i PM10.