Termomodernizacja budynku MZUK przy ul. Strzelców Bytomskich 25c w Gliwicach

Termomodernizacja budynku MZUK przy ul. Strzelców Bytomskich 25c w Gliwicach

Dodano: 12.10.2021
logo Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka Niskoemisyjna
Numer i nazwa działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 887 832,36 PLN
Kwota wsparcia 754 657,48 PLN
Okres realizacji 17.07.2020 - 31.12.2021

W ramach projektu planuje się termomodernizację budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25c

w Gliwicach wraz z wymianą systemu grzewczego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Zakres projektu obejmuje:

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

- wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych,

- wymianę pokrycia papowego dachu i docieplenie dachu,

- wymianę stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej,

- wykonanie systemu ogrzewania budynku w oparciu o pompę ciepła.