Termomodernizacja budynku MZUK przy ul. Strzelców Bytomskich 25c w Gliwicach

Termomodernizacja budynku MZUK przy ul. Strzelców Bytomskich 25c w Gliwicach

Opublikowane: 12.10.2021
logo Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka Niskoemisyjna
Numer i nazwa działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 775 045,67 PLN
Kwota wsparcia 609 894,36 PLN
Okres realizacji 17.07.2020 - 30.06.2022
Jednostka realizująca projekt

W ramach projektu planuje się termomodernizację budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25c

w Gliwicach wraz z wymianą systemu grzewczego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Zakres projektu obejmuje:

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

- wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych,

- wymianę pokrycia papowego dachu i docieplenie dachu,

- wymianę stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej,

- wykonanie systemu ogrzewania budynku w oparciu o pompę ciepła.