Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II

Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II

Opublikowane: 14.12.2020
logo EFRR Ślaskie
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Numer i nazwa działania Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Działanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 29 872 609,19 PLN
Kwota wsparcia 25 391 717,82 PLN
Okres realizacji 23.11.2015 - 29.06.2019
Jednostka realizująca projekt

Przedmiotem projektu byłarealizacja drugiego etapu projektu polegającego na rozbudowie systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych. W ramach projektu  wdrożeno następujące funkcjonalności systemu:
- nadawanie priorytetu zielonego światła dla pojazdów komunikacji zbiorowej,
- uprzywilejowanie pojazdów służb ratowniczych przejeżdżających przez skrzyżowania wyposażone
w sygnalizacje świetlne,
- rozbudowa systemu informacji drogowej dla kierujących, poprzez znaki zmiennej treści, radio
CB oraz radio do komunikacji technicznej dla służb utrzymaniowych,
- wprowadzenie mobilnej aplikacji informacyjnej dla użytkowników ruchu drogowego,
- rozbudowa systemu punktów pomiaru ruchu wraz z identyfikacją pojazdów oraz wdrożenie
na podstawie uzyskanych danych z systemu identyfikacji, czasów przejazdu,
- rozbudowa monitoringu skrzyżowań wraz z analityką obrazu wideo informującą automatycznie
o niebezpiecznych zdarzeniach drogowych,
- rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych na terenie miasta,
- rozbudowa systemu meteorologicznego,
- wprowadzenie systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów na wlotach do miasta,
- dostarczenie mobilnego Centrum Sterowania Ruchem.

Projekt zrealizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.