Równe szanse lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 (EFRR)

Równe szanse lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 (EFRR)

Dodano: 14.12.2020
logo EFRR Ślaskie
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna
Numer i nazwa działania 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 3 945 210,32 PLN
Kwota wsparcia 1 981 215,46 PLN
Okres realizacji 11.02.2016 - 31.12.2020

Inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie oraz remoncie istniejących obiektów dydaktycznych, co pozwoli na wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w urządzenia zgodne z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców, a jednocześnie zwiększy dostępność szkoły dla osób niepełnosprawnych. Wyposażenie zakupione w ramach projektu będzie stanowiło nowe środki trwałe. Przewidziano zakup wyposażenia dla dwóch pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, pracowni przygotowania i ekspedycji śniadań, pracowni hotelarskiej, pracowni obsług, pracowni obsługi gości, pracowni obsługi turystycznej oraz pracowni turystyczno-geograficznej i warsztatów szkolnych.