Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej w Gliwicach

Opublikowane: 14.12.2020
logo EFRR
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Numer i nazwa działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 777 990,04 PLN
Kwota wsparcia 530 579,46 PLN
Okres realizacji 02.03.2017 - 30.08.2019
Jednostka realizująca projekt

Przedmiotem projektu było wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, zlokalizowanego przy ul. Toszeckiej 179 w Gliwicach. Budynek dzierżawiony jest przez Caritas Diecezji Gliwickiej z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej. Działalność ta kierowana jest do osób pełnoletnich z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.
Działania założone w ramach projektu objęły docieplenie ścian i stropodachu, wymianę części stolarki okiennej, remont daszków i schodów zewnętrznych, wymianę balustrad, remont kominów oraz wymianę instalacji c.o. i instalacji odgromowej.
Celem głównym projektu było zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej. Prace przeprowadzone w ramach projektu pozwolą na zaoszczędzenie kosztów ogrzewania budynku, jak również na poprawę bezpieczeństwa i komfortu osób w nim przebywających.