Aktualności | Powietrzne taksówki

Powietrzne taksówki

Opublikowane: 13.12.2010 / Sekcja: Miasto  Gospodarka 

Od kilku lat mówi się o potrzebie rozwoju gliwickiego lotniska.

Mogłoby funkcjonować jako niewielki port lotniczy z prawdziwego zdarzenia, obsługujący odpłatnie np. czarterowe przeloty pasażerskie (turystyczne i biznesowe) oraz loty kurierskie. Zarazem zmodernizowane lądowisko służyłoby nadal Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu i Aeroklubowi Gliwickiemu. Czy tak się stanie? To pokaże przyszłość. Miasto dysponuje już ekspertyzą prawno-ekonomiczną określającą możliwości rozwoju gliwickiego aeroportu. Opis niektórych sygnalizowanych tam rozwiązań można znaleźć w bieżącym wydaniu Miejskiego Serwisu Informacyjnego (MSI 49/2010 z 9 grudnia br.), dostępnym w formie elektronicznej w dziale „Dla mieszkańców” na stronie www.gliwice.eu. (kik)
Informacje: Anna Włodarczak, zastępca naczelnika Biura Rozwoju Miasta UM w Gliwicach, tel. 32/239-13-47