Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w mieście Gliwice – III

Opublikowane: 23.05.2022
logo Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności
Nazwa programu operacyjnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Numer i nazwa działania Działanie 1.7: Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego
Źródło dofinansowania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Budżet całkowity projektu 4 825 751,17 PLN
Kwota wsparcia 2 994 380, 43 PLN
Okres realizacji 05.10.2018 - 29.11.2022
Jednostka realizująca projekt

Inwestycja objęta projektem realizowana będzie na terenie miasta Gliwice i dotyczy poprawy parametrów energetycznych 13 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, stanowiących własność miasta.
Budynki położone są przy ulicach: Architektów 109, Bojkowskiej 33,  Daszyńskiego 500, Kozielskiej 184, Na Piasku 12b, Niedurnego 14, Reymonta 18, 30, Sikorskiego 42, 46, 104, Szarej 14, Szybowcowej 4.
Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzewania budynków o 7864,84 GJ/rok oraz roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 959,99 tony równoważnika CO2.

Informacja:
Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stworzony został mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych.  Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie: https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl
Przyjęte rozwiązanie ma służyć realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.
Co należy zgłaszać:
podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty.

Klauzula informacyjna do umowy powierzenia danych osobowych w ramach realizacji projektu:

/sites/default/files/imce/BRM/klauzula_informacyjna_poiis.pdf