Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice – II

Opublikowane: 11.12.2020
logo POIS
Nazwa programu operacyjnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Numer i nazwa działania Działanie 1.7: Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego
Źródło dofinansowania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Budżet całkowity projektu 4 889 093,54 PLN
Kwota wsparcia 3 675 176, 59 PLN
Okres realizacji 04.04.2019 - 27.02.2021
Jednostka realizująca projekt

Inwestycja objęta projektem realizowana będzie na terenie miasta Gliwice i dotyczy poprawy parametrów energetycznych 18 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, stanowiących własność miasta.
Budynki położone są przy ulicach: Lipowej 11, 13, 15, 49, Wróblewskiego 27, 31, 33,  Opolskiej 21, 23, 25, Towarowej 17, Jana Śliwki 22, Ligockiej 78 a, Wita Stwosza 20, 22, 36, 52, Sokoła 6.
Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzewania budynków o 7497,1 GJ/rok oraz roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 666,79 tony równoważnika CO2.

Informacja:
Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stworzony został mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych.  Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie: https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl
Przyjęte rozwiązanie ma służyć realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.
Co należy zgłaszać:
podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty.

Klauzula informacyjna do umowy powierzenia danych osobowych w ramach realizacji projektu:

/sites/default/files/imce/BRM/klauzula_informacyjna_poiis.pdf