Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice – I

Opublikowane: 10.12.2020
lofo POIS
Nazwa programu operacyjnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Numer i nazwa działania Działanie 1.7: Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego
Źródło dofinansowania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Budżet całkowity projektu 7 569 591,90 PLN
Kwota wsparcia 5 674 157,62 PLN
Okres realizacji 04.04.2019 - 27.02.2022
Jednostka realizująca projekt

Inwestycja objęta projektem realizowana będzie na terenie miasta Gliwice i dotyczy poprawy parametrów energetycznych 18 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, stanowiących własność miasta.
Budynki położone są przy ulicach: Jagiellońskiej 29, Rybnickiej 6, Pocztowej 56, Pocztowej 6, Pocztowej 60,  Beskidzkiej 3, Błogosławionego Czesława 14a, Władysława Łokietka 3, Wincentego Pola 10, Jana Pawła II 11, Słowackiego 35, Słowackiego 37,  Sikorskiego 60, Sikorskiego 70, Sikorskiego 75,  Bojkowskiej 5, Jagiellońskiej 44, Sikorskiego 81.
Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzewania budynków o 11062,3 GJ/rok oraz roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 1001,45 tony równoważnika CO2.

Informacja:
Dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stworzony został mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych.  Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie: https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl
Przyjęte rozwiązanie ma służyć realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.
Co należy zgłaszać:
podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty.

Klauzula informacyjna do umowy powierzenia danych osobowych w ramach realizacji projektu:

/sites/default/files/imce/BRM/klauzula_informacyjna_poiis.pdf