Pomocna dłoń w drodze do przyszłości

Pomocna dłoń w drodze do przyszłości

Opublikowane: 24.05.2021
logo Europejskiego Funduszu Społecznego
Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Numer i nazwa działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny
Budżet całkowity projektu 416 550,00 PLN
Kwota wsparcia 374 895,00 PLN w tym z EFS 354 067,50 PLN
Okres realizacji 01.06.2021 - 29.06.2022
Jednostka realizująca projekt

Celem projektu jest zwiększenia dostępu do zajęć specjalistycznych dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 36 w Gliwicach, do jego osiągnięcia konieczne jest stworzenie programu rozwojowego dla 94 uczniów i 24 uczennic oraz przeszkolenie 16 nauczycieli w zakresie terapii metodą biofeedbeck, terapii ręki oraz treningu umiejętności społecznych. Istnieje również konieczność dostosowania pomieszczeń na gabinet do integracji sensorycznej, gabinet do terapii biofeedback 2 gabinety terapeutyczne. Realizacja projektu przyczyni się do wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoły o zajęcia specjalistyczne skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z zakresu biofeedback, terapii ręki, treningu umiejętności społecznych, logopedycznych oraz integracji sensorycznej.